20150610 110230 001 190521

18 травня 2021 року за підтримки проекту Міжнародної організації праці із заробітної плати відбулась презентація проведеного на прохання Мінсоцполітики Комплексного порівняльного аналізу законодавства України на відповідність Конвенції МОП № 190 про викорінення насильства та домагань у сфері праці.

У заході на запрошення МОП у он-лайн режимі взяв участь Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий.

За участі сторін соціального партнерства, представників наукових кіл, громадських і міжнародних організацій  відбулось обговорення та затвердження Комплексного порівняльного аналізу.

Метою дослідження, проведеного фахівцями МОП, стало виявлення прогалин у нормах національного законодавства та напрацювання рекомендацій щодо забезпечення відповідності нормативно-правових актів України вимогам Конвенції МОП № 190. Дана Конвенція визнає насильство та домагання неприпустимі і що кожен має право на працю, вільну від таких явищ.

Зазначений міжнародний документ надає захист широкому колу осіб і застосовується до державного, приватного секторів, до офіційної та неформальної економіки і має поширення як на міську, так і сільську місцевість.

- Ця Конвенція була прийнята у 2019 році на ювілейній Конференції МОП, присвяченій 100-річчю цієї організації, - говорить Г.Осовий. - Конвенція і Рекомендації до неї були активно підтримані профспілками світу, тому що забезпечення прав людини і громадянина від будь-яких ущемлень є завданням світової спільноти. Таким чином, було чітко визначено, що насильство та домагання у сфері праці не допускатимуться і повинні бути припинені, їм має бути дана жорстка оцінка, а також тим, хто такі порушення допускає.

Я, як делегат від трудівників України брав участь у цій ювілейній Конференції МОП і проголосував за прийняття даної Конвенції, тому що вважаю її вкрай важливою і актуальною, а також спрямованою на посилення правового і соціального захисту людей у сфері праці, - наголошує Г.Осовий. - Тепер настав час оцінити можливість її імплементації та ратифікації в Україні.

У рамках експертизи проектною командою МОП проводилась оцінка відповідності 190-ї Конвенції Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», прийнятому у 2017 р., Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Також оцінювалась відповідність Конвенції Кримінальному кодексу України, адміністративному кодексу відносно відповідальності посадових осіб за дотримання прав працівників. А також оцінювався діючий Кодекс законів про працю стосовно передбачення аспектів врегулювання таких відносин та протидії випадкам насильства і домагань у сфері праці.

 IMG 20210519 102956

У ході обговорення Голова ФПУ висловив застереження, що наразі у Верховній Раді України розроблено і подано до розгляду низка законопроектів, які стосуються внесення змін до КЗпП, до інших актів законодавства, які йдуть під гаслами «дерегуляції»  трудових відносин, а насправді можуть стати перешкодою на шляху до ратифікації 190-ї Конвенції, оскільки вони погіршують існуючі права і можливості людей у сфері праці.

Г.Осовий звернувся до представників проекту МОП з проханням провести додаткову експертизу згаданих проектних актів на їх відповідність Конвенції 190, щоб своєчасно надати свої професійні висновки розробникам цих антисоціальних законопроектів, які, на переконання профспілок, потрібно виправити, щоб не допускати протиріч із нормами міжнародного права.

Під час дискусії було наголошено, що пропозиції Голови ФПУ є доречними і потрібними для продовження цієї роботи.

Водночас, відповідаючи на запитання учасників Конференції, як можна було би імплементувати 190-у Конвенцію в Україні Голова ФПУ, співголова Національної тристоронньої соціально-економічної ради  зазначив, що для її ратифікації насамперед потрібен консенсус трьох сторін: Уряду, роботодавців і профспілок. Це є звичайною практикою, в т.ч. і на міжнародному рівні.

- Профспілкова сторона вже заявила про актуальність імплементації Конвенції МОП №190  в Україні і висловила свою готовність до пошуку узгоджених підходів соціальних партнерів. Наступним кроком має стати розгляд цього питання у рамках НТСЕР. Але на жаль, цей орган поки не працює, що є фактором, який стримує на сьогодні роботу у рамках тристороннього соціального діалогу.

 

Прес-центр

Федерації профспілок України