a47d45b6d0e94f8e61abf64baed1f21e
Заява Виконкому Всеєвропейської регіональної ради Міжнародної конфедерації профспілок (ВЕРС-МКП)
 
Європейський профспілковий рух відкидає війну і насильство, засуджує агресію Російської Федерації проти України, що триває, і висловлює повну підтримку і солідарність українському народу в боротьбі за демократію, суверенітет і територіальну цілісність.
Працівники завжди є постраждалими у конфліктах, вони щонайменше втрачають роботу та засоби підтримки добробуту сімей. Прагнення до світу є фундаментальною профспілковою цінністю, необхідною умовою досягнення безпеки, соціальної справедливості та дотримання прав людини та прав трудящих. Ми продовжуємо закликати уряди, міжнародні організації нарощувати тиск для того, щоб агресія Росії проти України закінчилася.
 
Ми повністю підтримуємо вибір України Європейського майбутнього. Але ми надзвичайно стурбовані, що в умовах війни, коли зусилля українських підприємців, трудящих та населення спрямовані на підтримку економіки, коли профспілки надають життєво необхідну підтримку на постраждалих територіях та підприємствах, у тимчасових притулках чи на робочих місцях, українська влада ініціює ухвалення законів, що звужують права трудящих, які експропріюють профспілкову власність, не поважають соціальний діалог, - все це підриває національну єдність, демократію та довіру людей.
Процес інтеграції в ЄС має базуватися на прихильності до фундаментальних цінностей соціального діалогу та ролі соціальних партнерів, дотримання прав трудящих та поваги до їхніх представницьких профспілкових організацій.
Ми закликаємо владу України:
- відкликати антипрофспілкове та антитрудове законодавство , що приймається під прикриттям військового стану;
- припинити атаки на профспілки та їхніх лідерів, зловживання наглядових органів та дискредитуючі інформаційні кампанії;
- відновити національний соціальний діалог та консультації із соціальними партнерами на національному рівні з питань структурних реформ, гармонізації трудового законодавства та національної соціально-економічної політики з вимогами членства в ЄС;
- забезпечити співпрацю з профспілками з питань розробки національних, галузевих та регіональних планів поточного та післявоєнного відновлення.
Ми закликаємо Європейський Союз та країни-члени забезпечити, щоб фундаментальні принципи верховенства закону, поваги до прав трудящих і профспілок, рівності та соціального діалогу неухильно дотримувалися, зокрема через переговорний процес.
 
Ми закликаємо МВФ та всіх донорів ставити гідну працю та соціальний діалог у центр програм відновлення.
Ми висловлюємо повну підтримку народу та профспілковому руху України у боротьбі проти зовнішнього агресора.
Ми також висловлюємо повну підтримку народу та профспілковому руху України у боротьбі за соціальні, трудові та профспілкові права.
 
Війна має бути зупинена!
Порушення прав трудящих мають бути припинені!
Хай живе вільна, демократична, суверенна Україна!
 
Солідарність назавжди!
 
10.03.2023
 
Джерело: