ФОТО 1 190422 12

19 квітня 2022 року в онлайн-режимі відбулося засідання Президії Федерації профспілок України, яке вів голова ФПУ Григорій Осовий. Учасники розглянули питання про роботу ФПУ, членських організацій  в умовах воєнного стану та сприяння захисту країни і громадян від російської агресії.

У своєму виступі Голова ФПУ Григорій Осовий підкреслив, що з перших днів війни організації профспілок долучилися до підтримки Збройних сил України, перерахувавши десятків мільйонів гривен на підтримку армії.

На постійній основі ФПУ, членські організації надають організаційно-правову і гуманітарну допомогу членам профспілок,  зокрема в регіонах, де ведуться активні бойові дії, а також в профспілкових об’єктах, де концентровано розміщені внутрішньо переміщені особи. Активно проводиться робота Штабу ФПУ з гуманітарної допомоги членам профспілок, профспілковим організаціям та внутрішньо переміщеним особам. Фінансову та гуманітарну допомогу профспілкам також надають міжнародні організації та національні профцентри, з якими вони співпрацюють, для забезпечення потреб вимушених переселенців.

Він відзначив, що ФПУ, членські організації разом з Урядом України та роботодавцями працюють над збереженням виробничого потенціалу вітчизняних підприємств в умовах воєнного стану, переміщення виробничих потужностей. Проводиться соціальний діалог з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, роботодавцями, зокрема здійснюється моніторинг та опрацювання законопроектів, проєктів інших НПА, готуються коментарі та рекомендації із їх правозастосування, а також проводиться активна консультативна, інформаційно-роз’яснювальна, міжнародна робота, ззабезпечення соціального захисту працівників, їх передислокації тощо.

Григорій Осовий поінформував членів Президії, що ФПУ уклала дві масштабні грантові угоди, завдяки яким залучено понад 45 млн. грн., а врахуванням інших донорів надходження становлять близько 50 млн., грн. благодійної допомоги на надання безкоштовного проживання і харчування найбільш нужденним людям, яких розміщено в профспілкових санаторіях, туристичних та інших об’єктах на період воєнного стану. Так, за період з 24 лютого п.р. прихисток отримали понад 200 тис. внутрішньо переміщених осіб.

ФПУ оперативно інформує міжнародний профспілковий рух про події в Україні та отримує численні листи та заяви про солідарну підтримку народу України від міжнародних організацій. Зокрема, Європейська конфедерація профспілок підтримала визнання України кандидатом у члени Європейського союзу, Адміністративна рада Міжнародної організації праці у відповідь на звернення ФПУ та її соціальних партнерів тимчасово призупинила технічну співпрацю або допомогу МОП російській федерації.

На інформаційних ресурсах ФПУ оперативно розміщується інформація  про роботу організацій профспілок в умовах воєнного стану, їх фінансову допомогу Збройним Силам України, а також роз’яснення норм  трудового законодавства у період воєнного стану, зокрема щодо безпеки й оплати праці, надання житлових субсидій, виплати пенсій, змін в оподаткуванні для організацій профспілок та членів профспілок, з майнових питань тощо.

Григорій Осовий приділив особливу увагу стану справ в територіальних профоб’єднань найбільш постраждалих областей. Про проблеми та заходи, які проводяться на місцях поінформували керівники членських організацій.

ФОТО 1

Президія ФПУ взяла до відома Інформацію про роботу ФПУ, всеукраїнських профспілок та територіальних профоб’єднань в умовах воєнного стану в Україні та запропонувала направити її соціальним партнерам. Враховуючи виклики, пов’язані з російською агресією Президія ФПУ, визначила першочерговими завданнями для Федерації, членських організацій надання допомоги Збройним Силам України та силам територіальної оборони ЗСУ, зокрема фінансової, технічної та іншої,  сприяння організації роботи трудових колективів, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури, відновленню промислового виробництва, а також роботи бюджетних установ, підприємств та організацій соціальної і гуманітарної  сфери.

 Продовжити конструктивну співпрацю зі сторонами соціального діалогу на всіх рівнях, особливо на локальному. Звернутися до соціальних партнерів та МОП щодо підготовки нової Програми гідної праці для України, орієнтованої на відбудову економіки країни і регулювання соціально-трудових відносин, з урахуванням міжнародного досвіду, у повоєнний період.

Долучитися до роботи, яка проводиться Урядом, соціальними партнерами і Платформою громадянського суспільства Україна-ЄС з  підготовки документів і заповнення опитувальних листів для подання Україною заявки щодо набуття статусу кандидата в Члени ЄС.

Активізувати діалог з міжнародними організаціями і профоб’єднаннями щодо надання профспілкам грантів і безповоротної фінансової допомоги на підтримку постраждалих від збройної агресії росії та забезпечення спроможної профспілкових організацій виконувати свої представницькі та захисні функції.

ФОТО 2

 Продовжити інформування міжнародних профспілкових організацій щодо жахливих наслідків війни для держави і громадян, яку розпочала росія на території України, з метою її міжнародної ізоляції, а також  профспілкових організацій російської федерації, які підтримують дії своєї влади та виключення ФНПР з Міжнародної конфедерації профспілок.

 Передбачити в кошторисах на забезпечення статутної діяльності у 2022 році надання солідарної фінансової допомоги  профспілковим організаціям і членам профспілок, на територіях які особливо постраждали від збройної агресії росії.

Посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань діяльності профспілок в умовах воєнного часу та прав і гарантій працівників.

Членським організаціям ФПУ постійно інформувати членів профспілок про роботу, яку проводять виборні профспілкові органи на державному, галузевому та територіальному рівнях та профспілкові організації на місцях в умовах воєнного стану. Оперативно реагувати на їх запити та пропозиції щодо покращення цієї роботи. Надавати практичну допомогу профспілковим організаціям щодо збереження і зміцнення організацій, переорієнтації їх роботи в умовах воєнного стану, зокрема надавати матеріальну підтримку членів профспілок та їх сімей, які є потерпілими під час війни. Не допускати порушення роботодавцями трудових прав працівників під час реалізації норм Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», особливо на підприємствах, організаціях і установах, які продовжують працювати в безпечних місцях розташування.

Підготувати антикризовий бюджет ФПУ на травень–грудень 2022 р. Штабу ФПУ з гуманітарної допомоги, керівництву ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ПрАТ «Укрпрофтур», членським організаціям, які мають власну матеріальну базу, продовжувати розміщення внутрішньо переміщених осіб на базі профспілкових об’єктів, створюючи відповідні умови і забезпечуючи безоплатне перебування осіб, які підпадають під грантову гуманітарну допомогу, яка залучена ФПУ від організацій донорів. Членам Президії у складі наглядових рад, ревізійних комісій ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ПрАТ «Укрпрофтур»  забезпечити контроль за цільовим використанням грантових коштів суб’єктами господарювання та щомісячне надання фінансових звітів.

Для забезпечення системного випуску профспілкових видань, що виконують важливу суспільну місію регулярного інформування про діяльність ФПУ, всеукраїнських профспілок і територіальних профоб’єднань, роботи гуманітарного Штабу та майнового комплексу ФПУ, випуску тематичних листівок, консультацій фахівців, дайджестів з актуальних питань праці і прав працівників в умовах воєнного стану, що потребуватиме додаткових витрат на їх підготовку та оприлюднення, а також виконання Підприємством договірних зобов`язань перед передплатниками та засновником, Президія ФПУ прийняла рішення надати безповоротну  фінансову допомогу Підприємству «Профінформ»  ФПУ за рахунок коштів фінансової допомоги від міжнародних організацій.

Президія ФПУ також розглянула фінансово-господарські та кадрові питання діяльності Академії праці, соціальних відносин та туризму ФПУ та прийняла відповідні постанови..

                  Пресцентр ФПУ