16 Energiya

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2022 р. № 821  затверджено Порядок проведення моніторингу рівня безпеки об’єктів критичної інфраструктури, який визначає механізм проведення моніторингу  та його періодичність.

 

Йдеться про об’єкти енергозабезпечення, водопостачання, медицини, транспорту, оборони, хімічної промисловості та інших сфер, порушення роботи яких приводить до загроз національній безпеці та може завдати шкоди життєво важливим національним інтересам.

Метою проведення моніторингу є встановлення відповідності стану захищеності об’єкта критичної інфраструктури вимогам законодавства, достовірності наданої інформації визначеним суб’єктам національної системи захисту критичної інфраструктури, надання методичної допомоги операторам об’єктів критичної інфраструктури в удосконаленні системи захисту критичної інфраструктури.

Моніторинг передбачає здійснення заходів, спрямованих на отримання, узагальнення, оброблення, збереження та проведення аналізу інформації про фактичний стан захищеності об’єкта критичної інфраструктури, дотримання вимог законодавства у сфері критичної інфраструктури, здійснення контролю за ризиками безпеки та удосконалення заходів, які здійснюються для забезпечення безпеки та стійкості об’єкта критичної інфраструктури, а також на визначення перспектив подальшого функціонування і розвитку національної системи захисту критичної інфраструктури.

Порядок напрацьований на вимогу Закону України «Про критичну інфраструктуру»  та  містить чіткий алгоритм дій:

·        моніторинг буде здійснюватися раз на три роки секторальними та функціональними органами у сфері захисту критичної інфраструктури;

·        оцінка стану захищеності буде враховувати специфіку функціонування об’єкту;

·        за результатом моніторингу складатимуть акт, де вкажуть одну з трьох оцінок забезпечення захищеності: «забезпечує», «обмежено забезпечує», «не забезпечує»;

·        обов’язково надаватимуться пропозиції про вдосконалення системи захисту об’єкту;

·        оператор критичної інфраструктури (юрособа або ФОП, що управляє об’єктом) отримає акт перевірки і зобов’язаний вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків та порушень.

Таким чином держава постійно слідкуватиме за станом критичної інфраструктури і матиме достатні механізми впливу для того, аби гарантувати її безперебійну роботу.

Під час війни та в період післявоєнної відбудови ефективний контроль за критичною інфраструктурою дозволить уникнути надзвичайних ситуацій і забезпечити українців ресурсами та послугами, які вона генерує.

Джерело: Міністерство економіки України

Департамент охорони праці апарату ФПУ