0 02 05 f6bf4fc3837525d331ee22e515574d51c0a35fb5597574af12773946821cfa48 b558fc01

Президія Федерації профспілок Кіровоградської області розглядала на своєму засіданні питання «Про основні завдання колективно - договірної роботи  на 2024 рік», неспроста. Складна ситуація в економіці  у зв’язку з повномасштабною російською агресією  завдає  нищівних ударів  існуючій системі  соціально-економічного захисту працівників. І це, як зазначив голова ФПО Максим Баланенко, спонукає профспілкові  організації області  всіх рівнів до активнішого використання колдоговірної роботи  з метою збереження робочих місць, недопущення різкого зниження рівня оплати праці, соціального захисту працюючих.

 

Не секрет, що сьогодні колективно-договірна робота  стала незамінним інструментом  регулювання соціально-трудових відносин, який надає можливість пом’якшити негативні соціальні наслідки для працівників, зберегти трудові колективи. За даними членських організацій  ФПО на підприємствах і в установах, де  діють профспілкові організації в 2022 році укладено і діють 876 колективних договорів. Колдоговорами охоплено 56 817 працівників.

І це не просто цифри - переважній більшості первинних організацій профспілок вдалось  домовитись з роботодавцями  про встановлення в колективних договорах мінімальну місячну тарифну ставку на рівні чи вище  рівня визначеного галузевою угодою, зберегти витрати спрямовані на соціальний  захист працівників, охорону праці. Проте проведення бойових дій  на території України спричинило спад  економіки, неприбутковість підприємств, відсутність державного фінансування  та договірних робіт, порушення логістичних ланцюжків, втрату постачальників та ринків збуту продукції, відсутність сировини… Впливає на стан економіки також відсутність кваліфікованих кадрів через мобілізацію працівників підприємств до лав ЗСУ та територіальної оборони, відтік спеціалістів за кордон та в західні регіони України Усі ці чинники у свою чергу негативно відбиваються і на ефективності колдоговірної роботи.

Воєнний стан також вніс  свої корективи у чинне законодавство у сфері колективно-договірного регулювання. Так, ЗУ від 15.03.2022 №2136 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» роботодавцям надано право ініціювати зупинення дії окремих положень колективного договору. Окремі з них, керуючись цим правом, призупиняють деякі виплати матеріального заохочення , тривалості робочого часу, відпусток, припинили перерахування коштів на культурно-масову, фізкультурну  і оздоровчу роботу.

За результатами профспілкової звітності лише 106 (12%) первинних профспілкових організацій отримують такі кошти. Особливо неприйнятна ситуація у бюджетних організаціях, де такі кошти практично не перераховуються. Допускаються порушення норм колдоговорів щодо строків виплати заробітної плати.  Сприяють цьому і дії  влади, яка продовжує систематично  просувати зміни до законодавства про працю, спрямовані на дерегуляцію трудових відносин, ущемлення трудових прав працівників та позбавлення їх права на профспілковий захист, звужує переваги колективно-договірного регулювання.

Президія ФПО постановила звернутись до сторін соціального діалогу з пропозицією про проведення в I  кварталі 2024 року засідання  обласної тристоронньої соціально-економічної ради, на якому  розглянути питання про стан  колдоговірної роботи в області та шляхи її поліпшення, а з метою підвищення ефективності колдоговірної роботи застосовувати угоди про співпрацю з обласними представництвами  Пенсійного фонду України, Національної  служби посередництва і примирення, Держпраці, обласним  центром зайнятості.

Члени Президії ФПО розглянули також основні завдання колдоговірної роботи на 2024 рік. Максим Баланенко зазначив, що аступний рік виставляє перед профспілками  нові вимоги  до колдоговірної роботи, зобовязує регулювати чимало питань, які не регламентуються діючим трудовим  законодавством. Керуючись рекомендаціями ФПУ, профоб’єднання Кіровоградщини розробило власні  і пропонує враховувати їх при укладанні чи внесені змін до колдоговорів на новий термін. При цьому він наголосив, що необхідно врахувати виконання у повному обсязі наданих профспілкам законодавчих повноважень щодо представлення і захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок.

Під час засідання Президії  її члени розглянули конкретні завдання колдоговірної роботи щодо збереження і створення робочих місць, оплати та охорони праці.

У засіданні взяли участь соціальні партнери, зокрема Світлана Кравцова, в. о. начальника відділення Національної служби посередництва і примирення в Херсонській області, яка вручила Максиму Баланенку Подяку – за вагомий внесок у стабілізацію соціально-трудових відносин в Кіровоградській області та з нагоди 25-річчя утворення Національної служби посередництва і примирення.

Пресцентр ФПО