861183

 

На засіданні Уряду 27 лютого ц.р. було розглянуто низку нормативно-правових актів стосовно надання освітньої субвенції з державного бюджету і пов’язаних з фінансуванням нової української школи.

 

А саме обговорено проекти постанов Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2019 році» та «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році».

За інформацією Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич, за підсумками попереднього фінансового року економія по використанню освітньої субвенції станом на 1 січня 2019 р. склала 4 млрд. грн., що створило умови для перерозподілу заощаджених коштів для освітньої галузі і зокрема їх використання на потреби не тільки державних, а й приватних закладів середньої освіти, що пропонується проектами названих постанов.

Проте, до цих документів Головою СПО об’єднань профспілок, Головою ФПУ Григорієм Осовим під час урядового засідання було висловлено низку застережень. Вони стосувались забезпечення належного рівня оплати праці вчителів, як це встановлено чинним законодавством.

Представник профспілок наголосив, що обсяги освітньої субвенції, затверджені бюджетами на попередні роки та на 2019 р., не забезпечують у повному обсязі потреб закладів загальної середньої освіти на оплату праці педагогічних працівників, зокрема:

- не виплачується надбавка в розмірі 30% за престижність педагогічної праці, як це встановлено постановою КМУ і з 1 вересня 2018 р. це стосується усіх педагогічних працівників. За інформацією обласних організацій Профспілки працівників освіти і науки України, таку надбавку отримують лише окремі категорії працівників, як правило, керівники шкіл та їх заступники, або вчителі, які працюють за програмою «Нова українська школа»;

- вчителям та шкільним педагогам зменшується розмір надбавки з встановлених законом 20% до 5-10%, що також пояснюється недостатністю коштів освітньої субвенції;

- з тієї ж причини в багатьох закладах загальної середньої освіти не оплачується праця вчителів за завідування навчальними кабінетами та майстернями, а також за заміну тимчасово відсутніх вчителів;

- не у повному розмірі сплачується винагорода за сумлінну працю тощо.

Як зазначила у своєму висновку Профспілка працівників освіти і науки України, економія освітньої субвенції на місцях утворюється штучно з метою подальшого переспрямування грошей не на оплату праці вчителів, а на інші потреби, наприклад, оновлення або поповнення матеріально-технічної бази шкіл, проведення там ремонтних робіт або реконструкції, хоча освітня субвенція має цільове призначення і повинна використовуватись виключно на оплату праці педпрацівників.

За ствердженням представників Міносвіти, економія освітньої субвенції створюється не в цілому по країні, а лише в окремих областях, зокрема, у зоні проведення АТО, і виникає вона не через недоплати педагогам, а через незатребуваність передбачених в бюджеті коштів, тому ці заощадження можуть бути спрямовані на такі потреби, як, наприклад, зміцнення матеріальної бази навчальних закладів, при цьому не тільки державних, але й приватних закладів загальної середньої освіти за їх письмовими заявами та за умови надання ними у встановленому порядку відомостей про себе.

Профспілками також були висловлені застереження стосовно проекту постанови, що стосується умов оплати праці педагогічних працівників, які проводять додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття з учнями з особливими освітніми потребами. Уряд передбачає зазначеним фахівцям платить зарплату згідно ставок погодинної оплати праці, що передбачені для доцентів або кандидатів наук, підвищених на 20%, а в окремих випадках на підставі укладених цивільно-правових договорів і актів виконаних робіт. ЦК Профспілки освітян вважає, що оплата   праці педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів має здійснюватись за тарифами, затвердженими за наслідками атестації розмірів ставок заробітної плати та посадових окладів, підвищених на 20 %, а залучених для виконання цих робіт фахівців - за ставками погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять в розмірах, передбачених для доцента або кандидата наук, які проводять навчальні заняття з учнями шкіл, встановленими постановою КМУ № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» з підвищенням їх на 20%.

У підсумку Григорій Осовий підкреслив, що таке питання, як невикористання освітньої субвенції виникає час від часу, тому Уряд і Міністерство освіти в діалозі з профспілками мають більш системно працювати, щоб економія, яка утворюється, використовувалась раціонально, з метою забезпечення законних прав і гарантій працівників.

Тому профспілки запропонували доопрацювати зазначені постанови КМУ та узгодити їх з профспілками, як того вимагають норми Генеральної та Галузевої угод.

Урядовці з цим погодились.

 Прес-центр ФПУ