Kupol-VR

 

16 серпня 2019 року Голова ФПУ Григорій Осовий звернувся листом до лідерів політичних сил, обраних до Парламенту.

 

Від Федерації профспілок України він висловив повагу новообраним народними депутатами України та привітав їх з виявленою їм довірою громадян.

У листі зазначено, що серед виборців були також представники 5-мільйонної профспілкової родини - офіційно працюючих з усіх галузей економіки і сфер суспільного життя, члени організацій, об’єднаних ФПУ.

Позачергові вибори до Верховної Ради України стали переломним моментом участі народу як джерела влади в обранні нового складу Парламенту народної довіри. Саме на найвищий законодавчий орган держави - Верховну Раду України - лягає відповідальність за подальший розвиток країни, забезпечення її суверенітету та безпеки, вирішення питань подальшого соціально-економічного розвитку та верховенства права, збереження європейського курсу України і наближення національних стандартів життя до кращих практик країн ЄС.

Профспілки вважають, що основою цивілізованого розвитку України є повага гідності людини, забезпечення її конституційних прав, свобод і гарантій, соціальна справедливість і гідний рівень життя - це те, чого очікують наші громадяни від нового Парламенту, тому у центрі уваги нової Верховної Ради України має бути законодавче забезпечення динамічного розвитку економіки, де соціальна справедливість повинна йти пліч-о-пліч з економічною конкурентоспроможністю.

Громадянські інституції і профспілки, роботодавці і влада - усі ми повинні сформувати новий підхід до побудови правової і соціальної держави, держави сталого розвитку і добробуту, що досягається шляхом постійного соціального діалогу і взаємодії між державними інституціями, представниками роботодавців та найманих працівників.

Федерація профспілок України як правозахисна організація, що представляє інтереси найманих працівників у сфері трудових відносин і їх соціально-економічних прав, має власні напрацювання, які зокрема, спрямовані на:

-    запровадження інституту законодавчої ініціативи громадян України, як однієї із форм безпосередньої демократії;

-    забезпечення права громадян на достатній життєвий рівень і належний соціальний захист;

-    посилення захисту трудових прав працівників, забезпечення гідних умов і безпеки їхньої праці;

-    завершення реформування трудового законодавства у відповідності до стандартів міжнародного права та актів Європейського Союзу;

-    усунення перешкод для реалізації конституційного права на страйк, доступу громадян до правосуддя, спрощення процедур розв'язання індивідуальних і колективних трудових спорів;

-    розвиток промисловості, забезпечення зайнятості та створення робочих місць;

-    розвиток соціального діалогу і поширення колективних договорів та угод;

-    усунення порушень Конвенції Міжнародної організації праці № 87 про свободу асоціації та захист права на організацію.

ФПУ налаштована на тісну і плідну співпрацю з політичними партіями, парламентськими фракціями та народними депутатами України з вищеозначених та інших питань, що стосуються прав та свобод громадян.

Додатком до листа народним депутатам надіслано окремі законодавчі ініціативи, розроблені або підтримані ФПУ, для їх розгляду і можливого   включення   до   порядку   денного   новообраної   Верховної   Ради України.

 

Прес-центр ФПУ