ru

 

У Івано-Франківську відбулося спільне засідання правління облспоживспілки і президії обкому профспілки працівників споживчої кооперації, де розглянуто виконання господарськими і профспілковими органами споживчих товариств, споживспілок та підприємств облспоживспілки Галузевої угоди за перше півріччя 2013 року. З доповіддю виступила голова обкому профспілки Лариса Сендецька.

 

Зокрема вона відзначила, що завдяки спільним діям господарських і профспілкових органів підприємств і організацій системи виконано більшість положень угоди. На підприємствах і в організаціях проводиться нагляд і контроль за додержанням встановлених законодавством трудових прав і гарантій працюючим. Профспілкові органи всіх рівнів надавали правову допомогу членам профспілки щодо захисту їх законних прав і гарантій.

 

Згідно з Галузевою угодою, районними угодами і колективними договорами для поліпшення соціального захисту працюючих господарськими органами підприємств та організацій перераховано на статутну діяльність профспілок 16,1 тис. грн. Все це сприяло активізації трудової діяльності працюючих системи.

 

Як наслідок, загальний обсяг роздрібного товарообороту зріс на 1,9%, обсяг платних послуг на 2,5%. Проводиться певна робота з приведення роздрібної мережі до конкурентноспроможного стану.

 

Разом з тим відмічалось, що у роботі підприємств і організацій ще мають місце недоліки, упущення і невикористані резерви, що вплинуло на виконання положень Галузевої угоди за І півріччя 2013 рік.

 

При обговоренні даного питання наголошувалось:

– на посиленні мотивації до праці в системі споживчої кооперації, здійсненню практичних і використанні наявних можливостей з наближення заробітної плати до рівня, що склався в галузях економіки України, створення умов для підвищення продуктивності праці;

           – на підвищенні персональної відповідальності керівників підприємств і організацій, голів профспілкових комітетів за виконання положень угод і колективних договорів, для чого проаналізувати хід виконання за 1 півріччя 2013 року та провести на належному рівні колдоговірну кампанію 2014 року.

 

З цього приводу правління облспоживспілки та президія обкому профспілки прийняли відповідне рішення.

 

 

Прес-служба Ради профспілок Івано-Франківської області