Безимени-1-e1334263983592

 

Наприкінці вересня ц.р. ідбулося виїзне засідання Центральної Ради профспілки автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України. У його роботі взяв участь і виступив заступник голови Закарпатської обласної ради профспілок Василь Захарець.

Діяти рішуче і наступально, випереджати ситуацію, відшукувати нові форми і методи захисту трудівників – саме такими підходами була позначена робота пленуму. У рамках цього засідання, як і завжди, обговорювалися актуальні проблеми життєдіяльності профспілкових організацій.

Ключовим стало питання “Про стан та позицію профспілки щодо застосування нетипових форм зайнятості у галузі”. З доповіддю виступив голова профспілки автосільгоспмашинобудування України Василь Дудник, який, зокрема, зазначив, що нетипові форми зайнятості набувають нині все більшого поширення.

Проблема їх застосування у своїй основі є соціально-економічною. Роботодавці, не досягнувши серйозного скорочення трудових прав і гарантій працівників, намагаються зменшити свої зобов’язання перед ними, уникнути соціальної відповідальності.

Крім сприяння тінізації ринку праці, зауважив голова профспілки, запозичена праця використовується як засіб для боротьби з профспілками та ухилення від колективних переговорів, що призводить до скорочення чисельності членів профспілки, зниження рівня представництва трудящих, підриву демократії і соціального діалогу.

Як же протидіяти застосуванню нетипових форм зайнятості? Основним механізмом, вважають учасники засідання, має бути колективно-договірна робота та включення до колдоговорів, галузевих угод норм і зобов’язань, які мінімізують їх негативні наслідки, позитивно впливають на організацію праці, умови зайнятості.

У контексті зазначених проблем пленум поставив завдання: відстоювати стандартні форми найманої праці, укладення безстрокових трудових договорів; домагатись обмеження застосування нетипових форм зайнятості на рівні галузі, підприємства, у тому числі встановлення обмежень до переліку непрофільних робіт, на яких використовується запозичена праця; здійснювати заходи щодо забезпечення роботодавцем вищих, порівняно з законодавством, компенсацій при переведенні або звільненні трудівників, залучення запозичених працівників до системи колективних переговорів на підприємстві, їх прийому в члени профспілки та збереження профспілкового членства працівників, яких було виведено за штат.

Особливого звучання на пленумі набуло питання «Про підсумки укладення та виконання колдоговорів і угод за I півріччя 2013 року та основні завдання профспілкових органів у ході переговорного процесу щодо укладення колективних договорів та угод на новий термін”.

З інформацією виступив секретар ЦР профспілки Володимир Цехмейструк. Завдяки спільним зусиллям сторін, наголосив він, були укладені колективні договори або внесені зміни та доповнення до них практично на всіх підприємствах і в організаціях галузі, на яких створені первинні організації профспілки.

У переважній більшості випадків вдалося не допустити масового вивільнення працівників. На багатьох підприємствах поліпшилися умови праці, працівники забезпечуються спецодягом, спецвзуттям, проводиться атестація робочих місць за умовами праці.

Однак, не стабільна робота підприємств, втрати робочого часу, значні фінансові труднощі не дозволили повною мірою використати можливості галузевих угод, колдоговорів щодо соціально-економічного захисту працівників.

Серед основних проблем, які окреслив доповідач, є борги з виплати заробітної плати, що складають 19 млн. грн., залишаються суттєвими втрати робочого часу на підприємствах, не виконуються заходи колдоговорів з охорони праці та ін.

Питання, що обговорювалися, знайшли своє відображення у розширеній постанові. Серед найважливіших завдань – усунення недоліків у колдоговірній роботі. Акцентується на необхідності посилення контролю за дотриманням договірних норм та положень, а також вимогливості до роботодавців за належне виконання ними своїх колдоговірних зобов’язань, галузевих домовленостей.

Учасники засідання також обговорили проблеми, які потрібно вирішувати при веденні переговорів з укладення колдоговорів на 2014 рік. В першу чергу, вони стосуються запровадження попереджувальних заходів щодо запобігання масових звільнень працюючих з ініціативи роботодавця; недопущення поширення нетипових форм зайнятості, розповсюдження колективного договору на працівників, які працюють на умовах запозиченої праці; встановлення нових розмірів тарифних ставок, посадових окладів, погодження їх з профкомом, зростання середньої заробітної плати тощо.

На пленумі було обговорено низку інших важливих питань, у тому числі «Про виконавчу дисципліну профспілкових органів”, “Про хід виконання рішення з’їзду профспілки щодо фінансування вищестоящих органів профспілки за підсумками I півріччя 2013 року”.

 

Світлана Годована,

головний редактор профспілкової газети "Єдність"