5cc1b10cee20c 677472 410x272

Федерація професійних спілок України у співпраці з національними профоб'єднаннями та галузевими профспілками країн-реципієнтів української робочої сили продовжує активну роботу над запуском Міжнародної системи профспілкового захисту прав трудових мігрантів – членів профспілкового руху (МСПЗ) щодо легальних каналів працевлаштування українців на їх території з гарантування їхніх прав на ринку праці на рівні з громадянами держав працевлаштування.

Першим кроком у цьому напрямку є підписання 21 серпня 2020 року Меморандуму про співпрацю з Литовскою профспілкою «Солідарумас» (LPS «Solidarumas»), який фіксує спільні наміри щодо:

  • протидії нелегальній міграції та трудовій експлуатації українських трудових мігрантів на території Литовської Республіки;
  • забезпечення та моніторингу гідних та безпечних умов праці, гарантій виплати заробітної плати, соціального захисту із запровадженням ефективних механізмів захисту прав та інтересів трудових мігрантів тощо.

Зазначене сторони мають намір реалізувати шляхом:

  • проведення спільних заходів по виявленню та усуненню порушень вимог, зокрема національного трудового законодавства при реалізації трудовими мігрантами права на працю;
  • виявлення системних проблем, які перешкоджають реалізації трудового потенціалу громадян України на території Литовської Республіки, та розробка комплексних заходів щодо їх вирішення;
  • проведення соціальних інформаційних кампаній для підвищення рівня обізнаності українських трудових мігрантів про їх права та обов’язки як суб’єктів зовнішньої трудової міграції в умовах пандемії коронавірусу, про ризики, пов’язані з нелегальним працевлаштуванням та з торгівлею людьми – трудовою експлуатацією.

Задля вирішення проблемних питань сторони залучатимуть представників профільних національних державних інституцій та міжнародних організацій.

Джерело:

https://lm.org.ua/news/item/110-u-partnerstvi-z-lps-solidarumas-na-zakhysti-prav-zarobitchan