ВЫБ

Статтею 119 Кодексу законів про працю України встановлено гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків. Якщо за чинним законодавствоv України ці обов’язки можуть здійснюватися у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

Відповідно до ч. 5 ст. 38 Виборчого кодексу України на час безпосереднього виконання обов’язків члена виборчої комісії (участь у засіданнях комісії, інших заходах на виконання цього Закону чи рішень комісії) на кожного члена виборчої комісії поширюються гарантії і компенсації, передбачені законодавством для працівників на час виконання ними державних або громадських обов’язків у робочий час.

Члени виборчої комісії звільняються від виконання службових обов’язків за місцем постійної роботи на час, необхідний для здійснення обов’язків члена комісії, на підставі письмового повідомлення голови, заступника голови чи секретаря відповідної виборчої комісії про скликання засідання комісії або рішення виборчої комісії про залучення члена комісії до участі в інших заходах, передбачених цим Кодексом.

Такі повідомлення або рішення повинні містити зазначення дати, часу та запланованої тривалості засідання виборчої комісії чи іншого заходу.

За рішенням виборчої комісії голова, заступник голови, секретар або інші члени територіальної, дільничної виборчої комісії протягом виборчого процесу можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії на платній основі на підставі цивільно-правового договору між ними і виборчою комісією.

Зазначені особи на цей період увільняються від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи із збереженням стажу роботи (ч. 1 ст.212 ВК України).

Розмір оплати праці членів виборчих комісій визначається Кабінетом Міністрів України. Для членів виборчих комісій, увільнених від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, розмір оплати праці не може бути меншим за середню заробітну плату за основним місцем роботи та більшим за розмір заробітної плати відповідного сільського, селищного, міського голови або голови відповідної ради.

Розмір оплати праці члена виборчої комісії, який є пенсіонером або особою, яка тимчасово не працює, не може бути меншим за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на день нарахування такої плати.

Гарантії діяльності у виборчому процесі кандидатів у депутати (стаття 237 ВК України)

Кандидату у депутати не може бути відмовлено у звільненні на період з часу його реєстрації як кандидата до закінчення виборчого процесу (або скасування його реєстрації) від виконання виробничих або службових обов’язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.

Під час виборчого процесу така особа не може бути:

звільнена з роботи з ініціативи власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу;

переведена на іншу роботу, направлена у відрядження, а також призвана на військову або альтернативну (невійськову) службу, навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозобов’язаних.

Наказом роботодавця працівник звільняється від виконання службових обов’язків за місцем постійної роботи на час до закінчення виборчого процесу. Після закінчення цієї події роботодавцем видається ще один наказ про те, що працівник приступив до роботи.