ДЕР

Профспілка працівників державних установ України після розгляду проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» звернулась до Прем’єр-міністра України, комітетів Верховної ради України та до усіх народних депутатів України, висловивши глибоку стурбовавність щодо  збалансування бюджетних показників для виконання основних завдань державного бюджету на 2021 рік за рахунок державних службовців, зокрема замороження розрахункової одиниці для визначення розміру посадового окладу для них на рівні 2020 року.

Так, законопроєктом пропонується у 2021 році для всіх категорій працівників державних органів «заморозити» розміри та умови оплати їх праці та залишити на їх на рівні, що діяли на 1 вересня 2020 року (ст. 28 законопроєкту).

Така пропозиція порушує принципи рівності усіх перед законом та соціальної справедливості. При цьому, не береться до уваги, що наслідком цього рішення буде зниження рівня життя та соціальної захищеності, оскільки для більшості працівників державних органів, саме заробітна плата є основним і єдиним джерелом існування. Більш того це відбувається на фоні знецінення доходів внаслідок цінової інфляції.

Позиція Профспілки полягає в тому, що посадовий оклад державного службовця має бути основою конкурентної заробітної плати, а тому він, на найнижчій посаді у державних органах районного рівня, має становити не менше розміру середньої заробітної плати по Україні.

Тому, Профспілка рішуче вимагає наступне.Враховуючи гостроту порушеного питання та його прямий вплив на ефективність впровадження державними службовцями започаткованих в країні реформ, вирішити питання щодо забезпечення у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» формування видатків на оплату праці у державних органах, виходячи з мінімального посадового окладу державного службовця у розмірі не менше двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлюється законопроєктом на 1 січня 2021 року в сумі 2270 грн.

Звертаємось до виборних органів Профспілки усіх рівнів, усіх спілчан  – не залишитись осторонь цього питання, висловивши свою незгоду народним депутатам, які представляють їх інтереси у Верховній Раді України, з таким підходом до питання формування бюджету. Будьмо солідарні в своїх діях!

Будьмо солідарні в своїх діях!

Професійна спілка працівників державних установ України