10d5eabf27292e4f

(English text below)

Працівники державного науково-виробничого підприємства КВАРСИТ у Костянтинівці Донецької області вже більше трьох років не отримують зарплату та не накопичують страховий стаж.

На даний момент загальна сума заборгованості становить понад 47 млн ​​грн і збільшується з кожним місяцем.

КВАРСИТ – єдиний в Україні розробник та виробник обтікачів зенітно-ракетних та авіаційних комплексів з технічних ситалів та кварцової кераміки. Після початку війни на Сході України підприємство втратило великий ринок збуту. Це критично вплинуло на економічний та фінансовий стан підприємства та унеможливило належне виконання зобов’язань перед контрагентами, державними органами та – найгірше – перед працівниками підприємства.

З 2014 року КВАРСИТ не має можливості самостійно займатися експортом своєї продукції. Деяка вироблена продукція була реалізована іншими державними підприємствами, але дохід від реалізації КВАРСИТ так і не отримало.

КВАРСИТ підпорядковано державному концерну «Укроборонпром». Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України та первинна профспілкова організація підприємства неодноразово зверталися до концерну за допомогою у вирішенні кричущого питання відсутності зарплати. На жаль, на цей момент профспілки не побачили жодної реальної спроби задовольнити законні вимоги працівників. Листи до Президента та Прем’єр-міністра України не розглядаються по суті, а лише пересилаються до Укроборонпрому.

У своїх відповідях державний концерн розповідає про неможливість отримання дозволу на експорт товарів, але не говорить про те, як мають виживати сотні офіційно працевлаштованих найманих працівників та їх сімей у прифронтовій зоні. Окрім незабезпеченості базового гарантованого права – зарплати – працівникам також не нараховується страховий стаж, через що їм відмовляють у житлових субсидіях. Деяким з них вже відключили газ та електропостачання, яке вони не в змозі оплачувати. 

Працівники підприємства доведені до відчаю та не бачать реального виходу із ситуації. Вони намагаються привернути увагу до проблеми заборгованості усіма можливими способами, в тому числі акціями протесту. Тяжкість ситуації змушує трудовий колектив виходити на протести навіть за карантинних умов в часи пандемії.

Профспілки закликають органи державної влади України, ДК «Укроборонпром» негайно знайти спосіб виплатити працівникам державного науково-виробничого підприємства «КВАРСИТ» більш ніж трирічну заборгованість із зарплати і страхових внесків.

***

EMPLOYEES OF KVARSYT DEFENSE ENTERPRISE DEMAND TO PAY OFF THREE YEARS WAGE ARREARS

Employees of the strategic state-owned enterprise KVARSYT, which is located in the front-line zone in Donetsk region (Ukraine), have not received wages and have been deprived of social security contributions for more than three years.

At the moment, the total amount of debt is more than UAH 47 million and is increasing every month.

KVARSYT is the only developer and manufacturer of warhead casings for aviation missiles and anti-aircraft missile complexes made of technical sieves and quartz ceramics in Ukraine. After the war in the East of Ukraine, the company lost a large market. This has had a critical impact on the economic and financial situation of the company and has made impossible the proper fulfillment of obligations to contractors, government agencies and, worst of all, to employees of the company.

Since 2014, KVARSYT has not been able to export its products on its own. Some products were sold by other state-owned enterprises, but KVARSYT did not receive income from the sale.

KVARSYT is subordinated to the state concern ‘Ukroboronprom’. The Construction and Building Materials Industry Workers’ Union of Ukraine and the local trade union organization of the enterprise have repeatedly addressed to the concern for help in resolving the crucial issue of wage arrears. Unfortunately, so far there has been no real attempt to meet the legitimate demands of employees. Letters to the President and the Prime Minister of Ukraine are not taken into consideration, but are only sent to ‘Ukroboronprom’.

In its responses, the state concern mentions the impossibility of obtaining a permit to export products, but they do not consider how hundreds of employees and their families in the frontline zone should survive. In addition to the unsecured basic guaranteed right – salary – employees also do not as well get pension insurance record, which is why they are deprived of chance to get housing subsidies. Some of them have already been cut off from gas and electricity, which they are unable to pay for.

Employees are desperate and do not see a real way out of the situation. They are trying to draw attention to the debt problem in all possible ways, including protests. The seriousness of the situation forces the employees to protest even under quarantine conditions during the pandemic.

The unions call on the state authorities of Ukraine, the State Concern ‘Ukroboronprom’, to immediately find a way to pay workers more than three years of wage arrears and social security contributions debts.

 

Профспілка працівників будівництва і промисловості

будівельних матеріалів України