АБ 

21 січня поточного року на сайті Профспілки була розміщена інформація стосовно оприлюдненого Міненерго проекту розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реформування вугільної галузі та затвердження плану заходів з її реалізації». З приводу даного проекту документу Профспілка надала свої зауваження та пропозиції. Зазначені пропозиції та зауваження не були враховані. Тому з приводу даного питання Профспілка буде звертатися до Прем’єр – міністра Дениса Шмигаля та Віце – прем’єр міністра України, голови Урядового комітету Олега Уруського.

27 січня голова Профспілки Віктор Турманов звернувся з листом до Віце-прем’єр-міністра України - Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України - голови Урядового комітету з питань національної безпеки і оборони, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та інфраструктури Олега Уруського. В листі зазначається наступне.

В процесі погодження запропонованого Міністерством енергетики України проекту Концепції реформування вугільної галузі практично всіма зацікавленими сторонами, в тому числі і СПО об’єднань профспілок, до складу якого належить Профспілка працівників вугільної промисловості України, до проекту були надані відповідні зауваження і пропозиції.

Втім, під час доопрацювання проекту розробником не були враховані в повній мірі суттєві зауваження та пропозиції Донецької та Луганської облдержадміністрацій, Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України тощо. При цьому, зовсім не були враховані зауваження та пропозиції профспілок і трудових колективів шахтарських регіонів.

Такий не виважений та всебічно не узгоджений підхід до запровадження реформ у важливому секторі паливно-енергетичного комплексу в процесі реалізації Концепції може стати для країни черговою загрозою негативних економічних, соціальних та політичних наслідків.

Саме з цих причин, тобто з метою упередження негативних ризиків, Секретаріатом Кабінету Міністрів України було запропоновано додатково розглянути не враховані зауваження та пропозиції до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування вугільної галузі та затвердження плану заходів з її реалізації» на засіданні Урядового комітету з питань національної безпеки і оборони, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та інфраструктури.

Разом з тим, у доопрацьованому проекті акту, який готується для схвалення Кабінетом Міністрів України, з’явилися і нові позиції, що були надані в ході погодження та експертизи проекту, і які також потребують спільного обговорення та узгодження всіма зацікавленими сторонами.

При цьому вважаємо, що розгляд проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування вугільної галузі та затвердження плану заходів з її реалізації» повинен здійснюватися з урахуванням результатів комплексного аналізу існуючого та потенційно можливого стану підприємств галузі по результатам інвентаризації та внутрішнього аудиту, що проводяться відповідно до спільного наказу Міненерго та Фонду державного майна від 27.11.2020 № 763/1290 і наказу Міненерго від 04.12.2020 № 787. 

Окремо слід зазначити, що в процесі реформування вугільної галузі не можуть залишатися осторонь підприємства по збагачуванню вугілля, діяльність яких суттєво впливає на ціну вугільної продукції та сталу роботу вугледобувних підприємств і паливно-енергетичного комплексу в цілому. Для цього Концепцією повинні бути передбачені необхідні заходи з визначення шляхів трансформації та синергії підприємств по збагаченню вугілля. 

З метою недопущення подання на схвалення Кабінетом Міністрів України даного акту без остаточного обговорення та узгодження висловлено прохання до Віце - прем’єр- міністра України, в рамках його повноважень прийняти рішення провести в найближчий час чергове засідання Урядового комітету для розгляду проекту Концепції та плану заходів з її реалізації з обов’язковим залученням представників місцевих органів влади шахтарських регіонів, Профспілки працівників вугільної промисловості України та відповідних територіальних організацій Профспілки.

 Профспілка працівників вугільної промисловості України