АВАР

Хто каже – дочекалися, хто каже – побачимо. Отже, Кабінет міністрів схвалив законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України про позначення поняття трудових відносин і ознак їх наявності».

 У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства  вважають, що ухвалення такого закону сприятиме зменшенню незадекларованої праці в Україні, легалізації заробітної плати та посиленню захисту працівників. Міністр Ігор Петрашко так і сказав: «Збільшення кількості офіційно оформлених працівників шляхом легалізації трудових відносин сприятиме забезпеченню їх соціальних потреб і економічному зростанню».

 Що передбачає документ? Перш за все, визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин і введення принципу презумпції наявності трудових відносин. Проєктом закону позначаються сім ознак наявності трудових відносин: виконання особою роботи за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи; здійснення регулювання процесу праці, що носить постійний характер та не передбачає встановлення особі конкретного визначеного результату за певний період; виконання роботи на визначеному або погодженому з особою, в інтересах якої виконуються роботи, робочому місці з дотриманням встановлених нею правил внутрішнього трудового розпорядку; організація умов праці, зокрема, надання обладнання, інструментів, матеріалів, робочого місця, особою, в інтересах якої виконуються роботи; систематична виплата особі, яка виконує роботу, винагороди; встановлення особою, в інтересах якої виконуються роботи, тривалості робочого часу та часу відпочинку; відшкодування поїздок та інших фінансових витрат, пов’язаних з виконанням роботи, особою, в інтересах якої виконується робота.

 При цьому робота може бути визнана такою, що виконується в рамках трудових відносин, якщо присутні хоча б три з перерахованих вище ознак.

В такому випадку сторони зобов'язані укласти трудовий договір, а працівник повинен бути забезпечений необхідним соціальним пакетом, зокрема відпустками, лікарняними, наявністю гарантій і компенсацій щодо збереження місця роботи.

Також документ регулює питання правонаступництва в трудових відносинах і процедуру попередження працівників про відповідні зміни. Як зазначають в Мінекономіки, це робить процес передачі бізнесу або організації новому власнику більш прозорим і зрозумілим для колективу і посилить правовий захист працівників від незаконного звільнення.

 Треба зазначити, що кардинально вирішити проблему трудових відносин, зокрема легалізації праці та правового і соціального захисту працівників, всі ці роки вимагають профспілки. Вони не тільки стурбовані високим рівнем тінізації економіки, однією зі складових якої є виплата заробітної плати «у конвертах» та нелегальна зайнятість, але і пропонують конкретні ефективні шляхи вирішення проблеми на національному та регіональному рівнях. На цьому питанні неодноразово акцентував у своїх виступах на засіданнях Уряду, на парламентських слуханнях та круглих столах, у листах до керівництва країни Голова СПО об'єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий. Проблема була також темою дискусій під час заходів, що проводили членські організації ФПУ за участі та підтримки міжнародних експертів.   

На глибоке переконання профспілок легалізація заробітної плати має бути головним завданням держави для забезпечення соціальної захищеності працюючого населення, розвитку економіки держави в цілому та декриміналізації суспільства.

Саме тому, Федерація профспілок України неодноразово  зверталася  до  сторін  соціального  діалогу з комплексними пропозиціями  щодо  консолідації  зусиль  у  боротьбі  з  «тіньовою»  економікою  на шляху  євроінтеграції  України.

 

При цьому профспілки застерігають владу від спроб перекласти на працівника тягар легалізації тіньових оборудок бізнесу та закликають не сприяти соціально безвідповідальним роботодавцям в їх спробах уникнути від виконання соціальних обов’язків перед суспільством.

Олексій Петруня,

Прес-центр ФПУ