Family grocery store Germ warfare

На виконання Генеральної угоди Міністерство соціальної політики України інформує про основні показники рівня життя населення та бідності у цілому по Україні та в розрізі регіонів.

За даними Держстату за III квартал 2020 року номінальні доходи населення склали 1 030,4 млрд грн, що становило 107,0% порівняно з відповідним періодом попереднього року. Наявний дохід, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг зріс на 105,7%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактору, на 3,2%.

Наявний дохід у розрахунку на одну особу у III кварталі 2020 року становив 19 390 грн, що становило 106,6% порівняно з відповідним періодом попереднього року.

Спостерігається зменшення питомої ваги заробітної плати у структурі доходів населення, яка у III кварталі 2020 році становила 44,9% проти 46,7% у відповідному періоді 2019 року.

За даними Держстату середньомісячна заробітна плата штатних працівників у 2020 році становила 11 591 грн, що на 10,4% більше, ніж у 2019 році.

Найнижчий рівень середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності за цей період був у працівників, зайнятих тимчасовим розміщенням й організацією харчування, – 6 026 грн (52,0% до середнього рівня по економіці), а найвищим – у працівників авіаційного транспорту – 21 685 грн (187,1%).

У промисловості середньомісячна заробітна плата у 2020 році у порівнянні з 2019 роком зросла на 8,2% і склала 12 759 гривень.

У регіональному розрізі найнижчий рівень заробітної плати за цей період спостерігався у Чернівецькій області – 9 166 грн (79,1% до середнього рівня по економіці), найвищий – у Донецькій області – 12 647 грн (109,1%). У м. Києві її розмір становив 17 086 грн (147,4%).

Індекс реальної заробітної плати за 2020 рік по відношенню до 2019 року становив 107,4 відсотка.

У грудні 2020 року середня заробітна плата штатних працівників становила 14 178 грн, що порівняно з листопадом 2020 року склало 118,3%, а відносно грудня 2019 року – 115,6% (у промисловості заробітна плата працівників становила 14 887 грн, або 109,1% в порівнянні з груднем 2019 року).

На регіональному рівні найнижча заробітна плата у грудні 2020 року була у працівників Чернігівської області – 10 921 грн (77% до середнього рівня по економіці), а найвища – у працівників Донецької області – 14 720 грн (103,8%). У м. Києві – 21 812 грн (153,8%).

За даними Пенсійного фонду України середній розмір пенсії разом з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації станом на 1 жовтня 2020 року становив 3 410,60 грн, що на 12,9% перевищує розмір середньої пенсії станом на 1 жовтня 2019 року.

Ціни на споживчому ринку, за даними Держстату, у січні 2021 року порівняно з попереднім місяцем зросли на 1,3%, а порівняно з січнем 2020 року – на 6,1 відсотка.

У січні 2021 року, порівняно з груднем 2020 року, зросли ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива (на 6,0%), продукти харчування та безалкогольні напої (на 1,4%), різні товари та послуги (на 1,3%), освіту (на 1,2%), транспорт (на 1,0%), зв’язок (на 1,0%), на відпочинок і культуру (на 0,6%), охорону здоров’я (на 0,4%).

Знизились ціни на одяг і взуття (на 4,0%).

Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства за даними I півріччя 2020 року склали 9 413 грн (у I півріччі 2019 року – 9 629 грн), міського – 9 829 грн, сільського – 8 543 грн (у I півріччі 2019 року відповідно – 10 023 грн та 8 813 грн).

Серед усіх витрат домогосподарств 90,1% становили споживчі сукупні витрати (у I півріччі 2019 року – 91,4%), з них на:

-         продовольчі товари – 51,4%;

-         непродовольчі товари – 24,7%;

-         послуги – 14,0%.

У I півріччі 2020 року спостерігається суттєве збільшення показників бідності за основними абсолютними критеріями. Так, рівень бідності за витратами нижче фактичного прожиткового мінімуму збільшився з 40,9% у I півріччі 2019 року до 51,0%, а за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму – з 25,5% до 28,3%. Рівень абсолютної бідності, розрахований на основі законодавчо встановленого розміру прожиткового мінімуму, збільшився і склав 2,1% проти 1,8% за I півріччя 2019 року.

Що стосується показників відносної бідності за I півріччя 2020 року, то рівень бідності за критерієм за витратами (75% медіани сукупних витрат) зменшився на 3,6 в.п. і склав 22,1%, а за критерієм з використанням еквівалентної шкали ЄС (60 % медіани сукупних доходів) зменшився на 0,9 в. п. і склав 11,4 відсотка.

Рівень бідності серед:

- працюючих за відносним критерієм за витратами зменшився на 3,4 в.п. і склав 16,5% (за I півріччя 2019 року – 19,9%), за абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму збільшився на 1,7 в.п. і склав 17,3% (за I півріччя 2019 року – 15,6%);

- осіб пенсійного віку (непрацюючих) за відносним критерієм за витратами зменшився на 2,4 в.п. і склав 26,0% (за I півріччя 2019 року – 28,4%), за абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму збільшився на 2,4 в.п. і склав 36,7% (за I півріччя 2019 року – 34,3%).

 Департамент з питань бюджетута оплати праці апарату ФПУ