Рисунок1 

6 квітня 2021 року відбулась робоча зустріч-нарада  з Урядовою уповноваженою з гендерної політики Катериною Левченко.

Зустріч-нараду у форматі відеоконференції було ініційовано Урядовою уповноваженою у відповідь на звернення постійної комісії Ради ФПУ з питань рівності прав жінок і чоловіків.

Мета заходу – формування спільного бачення та можливих подальших дій щодо запропонованих постійною комісією ініціатив.

У 2020 році Уряд України і Федерація профспілок України приєдналися до Міжнародної коаліції за рівну оплату праці EPIC, тому спільним завданням для Уряду і профспілок, у співпраці з роботодавцями та громадським сектором, є подолання гендерного розриву в оплаті праці та факторів, які до нього призводять.

Катерина Левченко висловила думку, що спільні зусилля, спрямовані на посилення прав жінок в Україні і просування гендерної рівності в Україні, неодмінно дадуть синергетичний ефект у досягненні позитивного результату.

Учасники зустрічі обговорили можливість доповнення національних Цілей сталого розвитку глобальною ціллю 8.5, яка відповідає завданням EPIC і передбачає «до 2030 року забезпечити повну і продуктивну зайнятість та гідну працю для всіх жінок і чоловіків, у тому числі молодих людей та інвалідів, та рівну оплату за працю рівної цінності». Представники ФПУ зазначили, що необхідно розширити показники для моніторингу скорочення нерівності, а також підвищити розмір мінімальної зарплати та 1-го тарифного розряду, що збільшить доходи саме в тих сферах, де працюють переважно жінки. Необхідною є участь профспілок у розробці Національної стратегії щодо зменшення гендерного розриву в оплаті праці на період до 2023 року.

Крім того, наголошувалось на важливості підготовки законопроєкту з упровадження підприємствами, установами та організаціями гендерного аудиту (що передбачено пунктом 3.56 Генеральної угоди на 2019–2021 роки), як інструменту для здійснення гендерного вирівнювання на робочому місці та долання гендерних бар’єрів у трудовому середовищі, а також підготовки ефективних планів гендерного вирівнювання на підприємствах.

Було висловлено спільну позицію щодо продовження роботи з упровадження через систему колективних договорів положень із забезпечення рівних прав жінок і чоловіків для здійснення професійної діяльності. Основою для цього є затверджені наказом Мінсоцполітики № 56 від 29 січня 2020 року Методичні рекомендації щодо внесення до колективних договорів та угод  положень, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у трудових відносинах, в підготовці яких брали участь фахівці ФПУ та постійна комісія Ради ФПУ з питань рівності прав жінок та чоловіків.

Учасники зустрічі підкреслили необхідність невідкладної ратифікації Україною Конвенції Міжнародної організації праці № 190 про викорінення насильства та домагань у сфері праці, а також імплементації її положень в національне трудове законодавство.

Існуючі норми трудового законодавства не передбачають захисних інструментів, що містяться в конвенції, і гендерно рівні, безпечні та недискримінаційні умови праці для жінок забезпечуються недостатньою мірою. Ратифікація цієї конвенції та впровадження її положень допоможуть усунути прогалини в антидискримінаційному законодавстві у сфері праці.

Карантинні вимоги, на жаль, обмежили спілкування форматом відеоконференції, але спільна мета зблизила відстань і позиції. Учасники заходу домовились проводити подібні зустрічі-наради двічі на рік.

На засіданні постійної комісії Ради ФПУ з питань рівності прав жінок і чоловіків 16 лютого п.р. було ухвалено рішення: в рамках відзначення Міжнародного жіночого дня 8 Березня звернутись до Урядової уповноваженої з гендерної політики з профспілковими пропозиціями щодо спільних дій, спрямованих на просування гендерної рівності в Україні, зокрема прав жінок і чоловіків на рівну оплату за працю рівної цінності.

Департамент профспілкового руху

та зв’язків з громадськими організаціями ФПУ