19.05.21

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України ініційовано розроблення проекту Закону України «Про рівне винагородження за рівноцінну працю».

Розроблення зазначеного проекту здійснюватиметься:

  • відповідно до зобов’язань України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Міжнародної організації праці № 100 «Про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності», приєднанням України до Міжнародної коаліції за рівну оплату праці (EPIC),
  • на виконання п. 4 Плану заходів з реалізації зобов’язань Уряду України, взятих в рамках міжнародної ініціативи «Партнерство Біарріц» з утвердження гендерної рівності.

Питання розроблення концепції відповідного законопроекту обговорено під час круглого столу, який відбувся у форматі zoom-конференції 19 травня 2021 р., за участю представників сторін соціального діалогу, науково-дослідних установ, а також міжнародних організацій-засновників EPIC.

Модератором заходу виступив Андрій Радчук, державний експерт експертної групи з питань договірного регулювання оплати праці та доходів від зайнятості Директорату розвитку ринку праці та умов оплати праці Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Учасниками круглого столу обговорено основні проблеми забезпечення гендерної рівності та рівних можливостей для чоловіків та жінок у всіх сферах життя, в т.ч. у сфері праці, а також шляхів законодавчого врегулювання трудових відносин задля забезпечення рівної винагороди за працю рівної цінності.

Керівник департаменту з питань бюджету та оплати праці Остапенко Л.В. презентувала профспілкові пропозиції до Концепції проекту Закону України «Про рівне винагородження за рівноцінну працю». Зокрема, було акцентовано увагу на проблемах нерівності у сфері оплати праці, які впливають на гендерний розрив та потребують законодавчого врегулювання:

- недостатній рівень мінімальної заробітної плати;

- занижений розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та низька заробітна плата в галузях бюджетної сфери, де переважну частку зайнятих складають жінки;

- значні диспропорції в оплаті праці працівників та ТОП-менеджмента підприємств.

В рамках реалізації в Україні принципу рівної оплати за рівноцінну працю запропоновано розглянути питання щодо розробки «дорожньої карти» та коригування індикаторів «Цілей Сталого Розвитку: Україна».

За результатами круглого столу домовлено, що найближчим часом Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства надасть учасникам заходу свої напрацювання щодо концепції законопроекту для ознайомлення та подальшої спільної роботи над проектом.

Департамент з питань бюджету та оплати праці