20210914 142151

Про це 14 вересня ц.р. було підписано угоду між членськими організаціями ФПУ Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України і Профспілкою працівників лісових галузей України.

         Угоду було укладено виходячи зі взаємопов’язаності галузевих напрямків діяльності профспілок і необхідності об’єднання зусиль для представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів їх членів. Для того, щоб спільними зусиллями активно протидіяти впровадженню в Україні антитрудового і антипрофспілкового законодавства, що звужує права та гарантії працівників та профспілок і водночас спільно просувати процес позитивних для працівників реформ трудового законодавства та адаптації законодавства в Україні у відповідності до міжнародних стандартів.

20210914 142248

         Співпраця та партнерство буде організовано на основі принципів рівноправності, законності, взаємодопомоги, взаємних інтересів та можливого подальшого об’єднання ураховуючи спільні статутні цілі та напрями діяльності профспілок у межах Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

         Реалізація угоди відкриває додаткові можливості щодо обміну досвідом для обласних, первинних профорганізацій, надання допомоги у здійсненні правового захисту членів профспілок в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, представництва їх інтересів у судових органах, у відносинах з роботодавцями, громадськими організаціями. Розширює можливості відстоювання прав та гарантій діяльності профспілок у межах чинного законодавства України та міжнародних угод.

      Це і взаємна допомога у вигляді делегування профспілкових представників у регіонах, в яких профспілкові організації тієї чи іншої профспілки не представлені і спільне просування законодавчих ініціатив з розширення та захисту трудових прав, соціально-економічних прав та прав працівників на безпечну працю та її охорону. Здійснення профспілкового органайзингу та комунікації профспілкових активістів з членами профспілки.

       Важливим аспектом угоди є вирішення питання щодо фінансування заходів, які вона передбачає. Зазначено, що сторони самостійно несуть витрати, пов'язані з виконанням прийнятих відповідно до цієї Угоди зобов'язань. Питання фінансування спільних заходів розглядаються у кожному конкретному випадку і вирішуються на основі взаємоприйнятних умов. Угода передбачає вільний вихід, а також можливість укладення нової Угоди з розширенням та поглибленням взаємного співробітництва та співпраці.  Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов’язань згідно чинного законодавства, а спірні питання вирішуються шляхом переговорів.

        Від Професійної спілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України Угоду уклав її голова Василь Андреєв, від Профспілки працівників лісових галузей України Олексій Дуля, яких ми попросили прокоментувати цю подію .

Зокрема О.Дуля зазначив, що підписання угоди про співпрацю з профспілкою будівельників надає певні переваги, як для Профспілки будівельників, так і Профспілки лісових галузей. І перш за все, це можливість підсилити позиції нашої профспілки в регіонах, де ми немає свого представництва та навзаєм, надати Профспілці будівельників профспілкові майданчики в тих регіонах, де представлена Профспілка лісових галузей і не представлена Профспілка будівельників. Також для нас видається цікавою практика Профспілки будівельників щодо індивідуального профспілкового членства. Цього в нас немає, але ми над цим розмірковуємо, і нам цікавий цей досвід, який можна буде за необхідності запровадити в  первинній організації.

На запитання чи цей меморандум передбачає повну самостійність і чи це веде до об’єднання? Голова Профспілки працівників лісових галузей, пояснив, що в тому  вигляді, в якому підписано угоду, вона нічого не змінює, але світ рухається далі і не виключено, що вона набуде чогось іншого і більш інтегрованого.

Голова Профспілки будівельників Василь Андреєв відповідаючи на запитання: які передбачає меморандум спільні дії, поректи, що плануєте разом зробити до кінця року, навів приклад, що 4 -5 листопада проводитиметься захід з безпеки праці, де буде відбуватися 3 сторонній діалог між владою, роботодавцями і профспілками на який будуть запрошені партнери  для яких буде корисна ця зустріч із точки зору лобіювання безпечних умов праці. Також у нас є питання декларацій та дозволів, які можна обговорити з заступником профільного міністра, зокрема те, як ми боремося з великими забудовниками. Цей досвід буде цікавий  і для Профспілки лісових господарств.  Ми плануємо нашу співпрацю і щодо проектів  міжнародного співробітництва. У нас спільна Федерація будівельників і деревообробників  і для них цікаві питання сталої сертифікації  деревини, яка використовується в деревообробній промисловості і паперова промисловість і безпечна праця і права профспілок, робота стосовно організації командних змагань по різним видам спорту. Для наших профспілок це  буде корисний досвід.

Василь Андреєв також дав відповідь і на запитання чи така практика підписання меморандумів отримає поширення. Він висловив думку, що сама історія штовхає до цього профспілки, і немає іншого виходу, окрім об’єднання зусиль, утворення вертикально інтегрованих організаційних структур знизу доверху навколо яких будуть будуватися альянси між профспілками різних спрямувань – металообробників чи машинобудівників, хімічної, нафтохімічної промисловості і всіх інших.

20210914 142317

Пресцентр Федерації профспілок України