2ab89b7ff1601a2685860c6b93ae97ef0e596045

До Верховної Ради України внесено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи загальнообов’язкового державного соціального страхування», реєстр. №5887 від 02.09.2021р. (народні депутати України Третьякова Г.М. та інші) та проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо поширення дії законодавства у сфері запобігання корупції на  членів правління Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Пенсійного фонду, членів Наглядової ради Пенсійного фонду та відповідних посадових осіб», реєстр. №5881 від 02.09.2021р. (народні депутати України Радіна А.О., Третьякова Г.М. та інші). 

Це вже друга спроба народних депутатів України від політичної партії «Слуга народу» провести через Верховну Раду України рішення, які спрямовані на знищення фондів соціального страхування, нівелювання участі сторін профспілок та роботодавців в їх управлінні, що призведе до погіршення соціального захисту працівників, за яких сплачується єдиний внесок на обов’язкове державне соціальне страхування. Схожі законодавчі пропозиції вже були передбачені законопроектом №2275, який Верховною Радою України у липні 2020 року було відхилено.

Що пропонується законопроектом №5887:

 - замінити принцип паритетності представників держави, застрахованих осіб і роботодавців в управлінні фондами соціального страхування на принцип їх участі у такому управлінні, тобто скасування рівності представництва;

- змінити пропорції представницького складу, а саме до складу правління Фонду соціального страхування і Фонду соціального страхування на випадок безробіття включити по вісім 8 представників держави та по три 3 представники від застрахованих осіб і роботодавців, тобто сторона держави буде представлена більшою кількістю ніж дві інші сторони разом узяті (нині до складу правління Фонду соціального страхування входить по 7 осіб від кожної із трьох сторін, а до складу правління Фонду соціального на випадок безробіття – по 5 представників від кожної сторони);

- змінити строк повноважень членів правління фондів з 6 до 3 років;

- скасувати норму щодо обрання голови правління почергово від кожної сторони та вводиться три заступники голови (нині – голова правління обирається строком на два роки почергово від представників кожної сторони і має двох заступників, які разом з головою представляють сторони).

- встановити, що засідання правління Фонду є правомочним, якщо на ньому присутні більшість від загальної чисельності членів правління, що дає можливість приймати будь-які рішення правління без участі представництва від сторін застрахованих осіб і роботодавців (нині передбачено – якщо присутні від кожної сторони не менше ніж дві третини її представників);

- виключити з повноважень правління Фонду соціального страхування України призначення (звільнення) директора (його заступників) виконавчої дирекції Фонду;

- виключити із Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» положення, що на порядок використання Фондом коштів, що надходять від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, бюджетне законодавство не поширюється.

Законопроектом №5881 вносяться зміни до Закону України «Про запобігання корупції», від 14.10.2014 №1700-VII, щодо поширення дії цього Закону на членів правлінь Фонду соціального страхування України, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Пенсійного фонду та відповідних посадових осіб.

СПО об'єднань профспілок на своєму засіданні 16 вересня 2021 року розглянув зазначені законопроекти №5881 і №5887 і прийняв рішення не підтримувати їх як таких, що руйнують принципи соціального діалогу та нівелюють участь представників від застрахованих осіб і роботодавців в управлінні фондами соціального страхування і не вирішують існуючих проблем у сфері соціального страхування.

Відповідні звернення від СПО об’єднань профспілок направлені Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики та Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів (додаються).

Управління соціального страхування і пенсійного забезпечення апарату ФПУ