УГОЛЬ
В Міністерстві енергетики України відбулася робоча зустріч голови Укрвуглепрофспілки Андрія Зиміна з Міністром Германом Галущенко за участі першого заступника Міністра Юрія Власенка.

На даній зустрічі обговорювалися питання щодо об'єднання зусиль та здійснення тісної взаємодії Міненерго України та Укрвуглепрофспілки у напрямку практичного вирішення проблемних питань,визначених у вимогах Профспілки під час проведення Всеукраїнської протестноної акції 7 жовтня поточного року в м. Києві та проведенні відповідних переговорів представниками профспілок у той день в Кабінеті Міністрів України та у Верховній Раді України.

По-перше, це стосується ситуації з необхідності винайдення шляхів результативного впливу на вирішення нагального питання сьогодення щодо збільшення додатково визначеного на 2021 рік бюджетного фінансування вугільної галузі в обсязі 1 млрд. грн. на мінімально необхідну суму до кінця поточного року ще не менш, ніж на 1,1 млрд. грн. Таким чином, щоб загальний обсяг збільшення Державного бюджету на 2021 рік на потреби вугільної галузі становив не менше 2.1 млрд. грн.

В цьому напрямі Міненерго України має максимально задіяти всі наявні владні ресурси та ретельно і оперативно опрацювати та представити всебічно обґрунтований розрахунковий пакет документів, який невідкладно необхідно подати до Верховної Ради України. З метою його безперечного прийняття Міністерством мають бути задіяні всі наявні можливості та ресурси відповідних державних та урядових органів.

В свою чергу Укрвуглепрофспілка повинна мобілізувати весь свій наявний ресурс на всіх ланках громадського управління з метою залучення народних депутатів. а також представників державних і урядових органів щодо невідкладної необхідності вирішення вкрай важливих і життєво визначальних для всього шахтарського суспільства зазначеного питання.

Аналогічна ситуація склалася і з формуванням показників державного бюджету України на 2022 рік. Необхідно довести до повного людського розуміння та сприйняття всіма урядовцями та законотворцями. які не мають жодного уявлення про гірничі аспекти виробничо-економічної діяльності - того визначеного постулату, що в ніякому разі не може йти будь-яка мова про дії у напрямку трансформації шахтарських регіонів у разі відсутності затвердженої Урядом України Стратегії діяльності вугільної промисловості України та без визначення обсягів і джерел фінансування галузі по відповідним напрямкам.
При цьому слід зазначити, що за всіх негараздів і великих складнощів та викликах майбутнього, - вугільна галузь має бути і безперечно існуватиме ще протягом десятиліть з метою забезпечення не ефемерної, а дійсно вкрай необхідної для становлення Держави її енергетичної незалежності.

Тому,як мінімум необхідно здійснювати і відповідні дії щодо збереження та відновлення шахтного фонду і гірничого обладнання , створення безпечних і продуктивних умов праці на вугільному виробництві, що потребує безумовно обов’язкових фінансових витрат в оптимально необхідних розмірах. Слід зазначити, що обсяги бюджетного фінансування державних вугледобувних підприємств згідно розрахунків Міністерства енергетики України на 2022 рік становлять 12,5 млрд. грн., які були своєчасно подані до Міністерства фінансів України. Про те, в проекті Держбюджету на 2022 рік цей розрахунок складає тільки 4, 5 млрд. грн. всього по двох визначених програмах.

З цього приводу постає необхідність активізації настійливих дій Міненерго України по лінії Уряду України та Верховної Ради України, а Укрвуглепрофспілці - залучення всього громадського потенціалу для здійснення відповідного тиску на владні органи , включаючи проведення цільових шахтарських протестних акцій, як на регіональному рівні, так і безпосередньо в м. Києві, при цьому залучаючи міжнародну громадськість та відповідні міжнародні організації.

Надалі більш активно до вирішення нагальних шахтарських проблем на центральному рівні мають залучатися і керівники обласних державних адміністрацій вугільних регіонів країни з використанням в повній мірі всіх їх можливостей і важелів впливу.

На даній зустрічі було розглянуте й питання, пов’язане з негативними наслідками реалізації сумнозвісної Постанови Кабінету Міністрів України № 760 від 21 липня 2021 року. Як відомо, прийняття зазначеної Постанови значно погіршило ситуацію у вугільній галузі та підвищило соціальну напругу в шахтарських колективах. з цього приводу слід зазначити, що викладена аргументація очільника Укрвуглепрофспілки Андрія Зиміна під час нещодавньої зустрічі представників від профспілок в Кабінеті Міністрів України 7 жовтня ц. р. не була в повній мірі.сприйнята урядовцями. При цьому була зазначена необхідність подальшого використання даної Постанови як дієвого механізму по здійсненні противокорупційних заходів у вугільній галузі. Тому, попереду - кропітка і настійлива робота по роз’ясненню па підставі підставі конкретних прикладів великої хибності подальшої дії зазначеного урядового рішення.

Керівництвом Профспілки було також наголошено на необхідності внесення відповідних змін до Постанови Уряду № 461, згідно якої скасоване раніше існуюче право працівників середньої ланки вугільного виробництва на отримання пенсії за Списками № 1 та №2. Наведені яскраві приклади урядовцям з цього приводу засвідчили невідкладну необхідність вирішення даної проблеми. Враховуючи переконання і позитивне ставлення на цей час до даної проблеми Міністра соціальної політики Марини Лазебної були обговорені подальші спільні дії Міністерства і Укрвуглепрофспілки по підготовці та направленні на розгляд Міністерства соціальної політики України необхідних матеріалів та здійснення відповідних заходів щодо вирішення даної проблеми.

Предметом розгляду на даній зустрічі стало і кадрове питання. В першу чергу,- це відсутність в Міністерстві чинного профільного заступника Міністра по вугільній галузі. І в ніякому разі не може бути затягування з вирішенням даного питання. На цю посаду має бути визначений знаний фахівець гірничої справи з необхідним багажем знань і достатнім досвідом роботи у вугільній галузі. Не повинно бути в подальшому і «чехарди» по зміні керівників вугледобувних підприємств, коли вони змінюються кожні півроку або ж працюють ціле десятиліття виконуючими обов’язків генерального директора. Зокрема, була розглянута кадрова ситуація по шахті «Краснолиманська».

Слід зазначити, що з усіх цих питань досягнуто практично повного розуміння, і тому, в подальшому – конкретні дії , як Міністерства енергетики України, так і Профспілки працівників вугільної промисловості України повинні спрямовуватися на вирішення всіх порушених роблем.

Профспілка працівників вугільної промисловості України