1384430878 nspp

Упродовж січня-жовтня 2021 року в результаті заходів, здійснених НСПП у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 604,8 млн грн від загальної суми боргу (майже 1,4 млрд грн), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

За цей період Службою проведено 3718 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема 3511 узгоджувальних зустрічей, 205 засідань примирних комісій та 2 засідання трудових арбітражів.

Упродовж січня-жовтня НСПП сприяла вирішенню 355 КТС(К) (3 – на національному, 4 – на галузевому, 5 – на територіальному, 343 – на виробничому рівнях), у яких взяли участь понад 1,6 млн працівників 7755 суб'єктів господарювання.

Загалом, у 355 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 729 вимог, з яких: 360 (50%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 167 (23%) – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 154 (21%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 48 (6%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

Зокрема, з початку року зареєстровано 199 КТС(К), з яких 42% – у закладах охорони здоров'я; 9% – на підприємствах добувної промисловості; 9% – на підприємствах транспорту; 7% – у закладах освіти; 7% – у сфері державного управління; 26% – на підприємствах інших галузей економіки. Загалом у зазначених спорах найманими працівниками було висунуто 377 вимог.

Слід зазначити, що питома вага зареєстрованих КТС(К), у яких найманими працівниками висунуто вимоги щодо своєчасності виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї, становить 48%.

За сприяння НСПП упродовж звітного періоду вирішено і знято з реєстрації 156 КТС(К) та 269 вимог, з яких 29% – щодо своєчасності виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї, майже 11% – щодо дотримання законодавства з питань охорони праці, організації робочих місць та виробничого побуту. Із загальної кількості вирішених КТС(К) 48% склали спори у закладах охорони здоров'я.

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) упродовж січня-жовтня п. р. НСПП здійснювались заходи, спрямовані на врегулювання 711 конфліктних ситуацій (1 – на територіальному, 710 – на виробничому рівнях) на 698 підприємствах з яких 28% – у закладах освіти та охорони здоров'я, понад 16% – на підприємствах сфери житлово-комунального господарства.

За сприяння НСПП врегульовано 424 конфліктні ситуації на 427 підприємствах, з яких 21% – у закладах охорони здоров'я, майже 17% на підприємствах сфери житлово-комунального господарства.

Завдяки превентивним заходам НСПП лише 26 конфліктних ситуацій (3,7% від загальної кількості) стали предметом виникнення КТС(К).

У рамках реалізації заходів щодо сприяння поліпшенню стану СТВ та запобігання виникненню КТС(К) працівники НСПП брали участь у 249 засіданнях комісій (обласних, місцевих, районних) адміністрацій, де розглядалися, зокрема, питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам 1301 підприємства у сумі майже 3,2 млрд грн.

Відповідно до повноважень НСПП продовжувала здійснювати моніторинг страйків та акцій соціального протесту, надавати консультації та роз'яснення сторонам соціально-трудових відносин щодо врегулювання розбіжностей у рамках чинного законодавства України.

У жовтні поточного року наймані працівники провели 2 страйки та 2 акції соціального протесту, у яких ними було висунуто вимоги відповідно до положень статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

Упродовж січня-жовтня проведено 110 засідань Комісій з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.

Упродовж січня-жовтня п. р. працівниками НСПП підготовлено та розміщено в ЗМІ 1378 публікацій, організовано та проведено 1095 заходів (семінари, наради, круглі столи) з питань забезпечення реалізації в Україні правового механізму вирішення КТС(К) та здійснення соціального діалогу, взято участь у 699 заходах, організованих сторонами соціального діалогу та соціальними партнерами.

 Більш детальні данні містяться в Інформації Національної служби посередництва і примирення про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні в січні-жовтні 2021 року, яка надана в рамках співпраці між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення.

                                                     Управління соціального діалогу та колективно - договірного регулювання