1489046079 dengiest 830 23998601

На виконання Генеральної угоди Міністерство соціальної політики України інформує про основні показники рівня життя населення та бідності у цілому по Україні та в розрізі регіонів.

За даними Держстату за II квартал 2021 року номінальні доходи населення склали 1 079,8 млрд грн, що становило 120,9% порівняно з відповідним періодом попереднього року. Наявний дохід, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг зріс на 15,2%, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактору, – на 5,6 відсотка.

Наявний дохід у розрахунку на одну особу у II кварталі 2021 року становив 18 969 грн, що становило 115,9% порівняно з відповідним періодом попереднього року.

Спостерігається збільшення питомої ваги заробітної плати у структурі доходів населення, яка у II кварталі 2021 року становила 47,4% проти 45,6% у відповідному періоді 2020 року.

За даними Держстату середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-вересень 2021 року становила 13 604 грн, що на 21,5% більше, ніж у відповідному періоді 2020 року.

Найнижчий рівень середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності за цей період був у працівників, зайнятих поштовою та кур’єрською діяльністю, – 8 009 грн (58,9% до середнього рівня по економіці), а найвищим – у працівників авіаційного транспорту – 27 084 грн (199,1%).

У промисловості середньомісячна заробітна плата за січень-вересень 2021 року у порівнянні з відповідним періодом 2020 року зросла на 16,6% і склала 14 523 гривні.

У регіональному розрізі найнижчий рівень заробітної плати за цей період спостерігався у Чернівецькій області – 10 857 грн (79,8% до середнього рівня по економіці), найвищий – у Донецькій області – 14 611 грн (107,4%). У м. Києві її розмір становив 19 811 грн (145,6%).

Індекс реальної заробітної плати за січень-вересень 2021 року по відношенню до відповідного періоду 2020 року становив 111,3 відсотка.

У вересні 2021 року середня заробітна плата штатних працівників становила 14 239 грн, що порівняно з серпнем 2021 року склало 101,7%, а відносно вересня 2020 року – 118,7% (у промисловості заробітна плата працівників становила 15 406 грн, або 116,8% в порівнянні з вереснем 2020 року).

На регіональному рівні найнижча заробітна плата у вересні 2021 року була у працівників Чернівецької області – 10 976 грн (77,1% до середнього рівня по економіці), а найвища – у працівників Донецької області – 15 148 грн (106,4%). У м. Києві – 20 658 грн (145,1%).

За даними Пенсійного фонду України середній розмір пенсії разом з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації станом на 1 жовтня 2021 року становив 3 915,75 грн, що на 14,8% перевищує розмір середньої пенсії станом на 1 жовтня 2020 року.

Ціни на споживчому ринку, за даними Держстату, у жовтні 2021 року порівняно з попереднім місяцем зросли на 0,9%, а з початку року – на 8,5 відсотка.

З початку року зросли ціни на освіту (на 16,8%), продукти харчування та безалкогольні напої (на 10,2%), транспорт (на 10,0%), житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива (на 9,9%), зв’язок (на 6,7%), охорону здоров’я (на 5,0%), предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла (на 4,1%), відпочинок і культуру (на 3,5%), одяг і взуття (на 2,2%) та різні товари та послуги (на 1,7%).

Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства у I кварталі 2021 року склали 10 968 грн (у I кварталі 2020 року – 9 689 грн), міського – 11 262 грн, сільського – 10 350 грн (у I кварталі 2020 року відповідно – 10 045 грн та 8 945 грн).

Серед усіх витрат домогосподарств 92,6% становили споживчі сукупні витрати (у I кварталі 2020 року – 92,7%), з них на:

-       продовольчі товари – 47,3%;

-       непродовольчі товари – 30,7%;

-       послуги – 14,6%.

За даними 2020 року спостерігається збільшення показників бідності за основними абсолютними критеріями. Так, рівень бідності за витратами нижче фактичного прожиткового мінімуму збільшився з 41,3% за 2019 рік до 47,2%, а за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму – з 23,1% до 23,2%. Рівень абсолютної бідності, розрахований на основі законодавчо встановленого розміру прожиткового мінімуму, збільшився і склав 1,6% проти 1,1% за 2019 рік.

Що стосується показників відносної бідності за 2020 рік, то рівень бідності за критерієм за витратами (75% медіани сукупних витрат) зменшився на 2,1 в.п. і склав 22,3%, а за критерієм з використанням еквівалентної шкали ЄС (60 % медіани сукупних доходів) зменшився на 1,0 в.п. і склав 10,4 відсотка.

Рівень бідності серед:

- працюючих за відносним критерієм за витратами зменшився на 1,5 в.п. і склав 17,2% (за 2019 рік – 18,7%), за абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму збільшився на 1,4 в.п. і склав 14,7% (за 2019 рік – 13,3%);

- осіб пенсійного віку (непрацюючих) за відносним критерієм за витратами зменшився на 0,4 в.п. і склав 26,9%, за абсолютним критерієм за доходами нижче фактичного прожиткового мінімуму зменшився на 2,2 в.п. і склав 31,1% (за 2019 рік – 33,3%).

Департамент з питань бюджету

та оплати праці апарату ФПУ