65гер

22 листопада поточного року відбулось засідання Виконкому Об'єднання профспілок Харківської області (онлайн) під головуванням Голови ОПХО Сергія Тесленка.

 

З першого питання «Про Основні завдання колективно-договірної роботи на 2023 рік.», доповідав заступник Голови ОПХО Сергій Волков, який відзначив, що, основною і найбільш результативною формою соціального діалогу, яка впливає на рівень і якість життя працівників, є укладання та виконання колективних договорів і угод.

Закон України «Про колективні договори і угоди» надає профспілкам пріоритетне право на ведення переговорів та укладення колективних договорів і угод, що відповідає вимогам Конвенції МОП № 98 про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів.

На жаль, останнім часом спостерігається стійка тенденція до зменшення кількості колективних договорів. За офіційними даними Державної служби статистики України, у 2021 році укладено 43154 колективних договорів, що складає 84,4% проти 2020 року (було укладено 51125). При цьому кількість працівників, охоплених колективними договорами в 2021 році, становить 5064,4 тис. осіб, що складає 94,35% проти 2020 року.

Серед основних причин неукладення колективних договорів вже традиційно, зокрема, є: спад економіки, проведення адміністративно-територіальної реформи, незацікавленість та відмова роботодавців, процедура санації, банкрутства, неприбутковість підприємств, відсутність профорганізацій, відсутність галузевих (міжгалузевих) угод. Крім того, воєнний стан також вніс свої корективи у чинне законодавство у сфері колективно-договірного регулювання. Саме тому пріоритетним завданням членським організаціям є продовження конструктивної співпраці із сторонами соціального діалогу на всіх рівнях, особливо на локальному, в частині утримання роботодавцями від односторонніх дій у трудових відносинах з працівниками та зупинення дії окремих положень колективного договору.

Сергій Тесленко з цього приводу зауважив, що зменшення напруги в цьому напрямку не буде, а навпаки, всіх чекає більш напружена робота. І найважче буде відчуватиметься ця робота у первинних профспілкових організаціях. Але її потрібно активізувати, адже сьогодні людина праці знаходиться у найскладніших, незнаних до цього умовах – умовах військової агресії.

23ув

Члени Виконкому  ОПХО схвалили основні завдання колективно-договірної роботи на 2023 рік, підготовлені Федерацією профспілок України, при  укладенні галузевих (міжгалузевих), територіальних угод та колективних договорів, які передбачають цілу низку заходів, направлених на виконання в повному обсязі наданих профспілкам законодавчих повноважень щодо представлення і захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок.

Постановили зосередити увагу на Основних завданнях колективно-договірної роботи на 2023 рік під час проведення колективних переговорів щодо укладення галузевих (міжгалузевих), територіальних угод та колективних договорів та вживати заходів для забезпечення виконання зобов’язань Сторін, передбачених у колективних договорах та угодах відповідно до чинного законодавства.

З другим питанням «Про наповнення Фонду «Відродження Палацу Праці» та хід виконання ремонтно-відновлювальних робіт» виступав Голова Об’єднання профспілок Харківської області Сергій Тесленко, який довів інформацію про наповнення Фонду «Відродження Палацу Праці» Об’єднання профспілок Харківської області та про хід виконання ремонтно-відновлювальних робіт будівлі, яка постраждала внаслідок ракетних ударів.

Члени Виконкому жваво обговорили це питання та поділилися своїми думками та пропозиціями щодо наповнення Фонду.

Цього дня члени Виконкому ОПХО розглянули також питання Про узгодження умов надання в оренду приміщень Палацу Праці.

767678

Об'єднання профспілок Харківської області