1

27 грудня 2023 року відбулося розширене засідання Президії Центральної Ради за участю голів членських організацій Профспілки працівників соціальної сфери України.

На засіданні розглянуто питання про стан колдоговірної роботи в членських організаціях Профспілки. Виборним органам первинних профспілкових організацій рекомендовано проаналізувати стан виконання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях і визначити основні завдання при проведенні колдоговірної роботи і укладанні колдоговорів на 2024 рік, використовуючи Основні завдання колективно-договірної роботи на 2024 рік, схвалені постановою Президії ФПУ від 30.10.2023 № П20/10г. Головам членських організацій Профспілки необхідно своєчасно реагувати на всі випадки прийняття рішень керівниками про призупинення дії окремих положень колективного договору, а також про масове безпідставне скорочення чисельності працівників, примусове відправлення працівників у відпустки без збереження заробітної плати, встановлення режиму роботи на умовах неповного робочого часу, впливати на них з використанням всіх можливих форм і методів профспілкової роботи.

На засіданні Президії затверджено План роботи Центральної Ради Профспілки на І півріччя 2024 року.

Члени Президії заслухали та взяли до відома інформацію членських організацій щодо надання фінансової та гуманітарної допомоги ЗСУ, постраждалим спілчанам тощо. При цьому керівникам членських організацій Профспілки рекомендовано продовжити роботу, враховуючи фінансові можливості, надання матеріальної допомоги постраждалим членам Профспілки, сім’ям працівників, де є загиблі, поранені або зниклі безвісти члени родини, залучаючи для цього фінансові ресурси благодійних фондів, міжнародних партнерів, релігійних громад, різних громадських організацій та небайдужих спонсорів.

Учасники засідання були поінформовані про заходи, які вживаються Центральною Радою Профспілки щодо покращення ситуації з оплатою праці працівників установ та закладів соціальної сфери.

Розглянуто інші організаційні питання та питання статутної діяльності і поточної ситуації у членських організаціях Профспілки.

2

Профспілка працівників соціальної сфери України