15574

 

Нові підходи та інструменти у публічній політиці, залучення зацікавлених сторін до її розроблення, роль державних органів влади та громадських організацій у вирішенні питань щодо захисту соціально-економічних прав та інтересів людей. Ці та інші теми були у центрі уваги учасників круглого столу «Публічна політика: виклики сьогодення», який відбувся 18 червня. У заході взяв участь та виступив заступник Голови Федерації профспілок України Є.М.Драп’ятий.

Цей круглий стіл організовано Проектом розроблення та впровадження публічної політики Канадської агенції міжнародного розвитку. У ньому взяли участь представники Адміністрації Президента України, ФПУ, Національного банку України, міністерств та відомств, обласних держадміністрацій, наукових закладів, громадських організацій. У своїх виступах вони підбили підсумки реалізації проекту, презентували своє бачення щодо його перспектив, форм участі у ньому громадськості. Наголошувалось, що позитивним у впровадженні цього проекту є те, що він несе в регіони України передовий досвід вирішення проблем публічної політики та співпраці соціальних партнерів у соціально-економічному захисті людей праці.

У своєму виступі на засіданні круглого столу заступник Голови ФПУ Є.М.Драп’ятий підкреслив, що профспілки постійно беруть активну участь у вирішенні актуальних і складних проблем, якими стурбовані працівники. «Як записано у Генеральної угоді та галузевих угодах, профспілки разом з державними органами влади і роботодавцями на принципах трипартизму будують співпрацю для вирішення цих питань, - сказав він. – Ми вважаємо, що спільна робота галузевих профспілок і регіональних профоб’єднань із центральними та місцевими органами влади, об’єднаннями організацій роботодавців є дуже важливою та плідною. Ті методики та поради, які були запропоновані під час круглого столу, на мою думку, мають за мету допомогти такій співпраці, надати профспілкам, органам державної влади та роботодавцям надійні і ефективні інструменти для підвищення якості й ефективності нашої спільної роботи щодо вирішення актуальних питань соціально-економічного захисту людини праці».

Заступник Голови ФПУ Є.М.Драп’ятий, наголосив на важливості отриманої під час семінару надзвичайно корисної інформації з таких питань, як стратегічне планування, розроблення регіональних програм розвитку, забезпечення зайнятості населення, зокрема молоді, підтримання комунікацій, спрощення дозвільних процедур тощо.

 

Інформаційно-аналітичний центр ФПУ