00008491

 

На Офіційному веб-порталі ФПУ 26 червня відбулась Інтернет-конференція на тему: «МОЛОДЬ УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ».

 

ДЯКУЄМО ВСІМ ЗА УВАГУ ДО ТЕМИ НАШОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ!

 

На запитання, що не отримано відповіді, -дивіться наш сайт завтра - фахівці апарату ФПУ підготують усю інформацію, яку ми можемо оприлюднити.

 

 

Відповідь на запитання «Укруглепрофсоюзу»:

 

 

 1. 1.Что делается ФПУ для решения вопроса предоставления семьям работающей молодежи льготного кредитования на приобретение жилья?

 

 

ВІДПОВІДЬ:

 1. Федерація профспілок України спільно з Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву добилися того, що була прийнята Державна програма забезпечення молоді житлом на 2013 - 2017 роки.

 

2. 28 лютого 2013 року Федерація профспілок України підписала Угоду про співпрацю з Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву.

 

Угодою передбачається консолідація зусиль Сторін, спрямованих на вирішення житлових проблем молоді та активізація участі молоді, суб’єктів господарювання всіх форм власності, громадських організацій, органів місцевого самоврядування та держави у фінансуванні будівництва та придбання житла для молоді.

 

Пропонується запроваджувати інноваційні механізми пільгового кредитування на будівництво або придбання житла та участь ФПУ, її членських організацій у створенні молодіжних житлових комплексів.

 

Угода передбачає підготовку узгоджених пропозицій органам державної влади та місцевого самоврядування щодо:

 

- збільшення фінансування на надання пільгових кредитів на будівництво і придбання житла для молоді,

 

- резервування земельних площ і виділення земельних ділянок під об’єкти молодіжного житлового будівництва,

 

- розвитку і будівництва соціальних об’єктів, інфраструктури та комунікацій молодіжних житлових комплексів.

 

У цілому угода містить багато різноманітних напрямів співпраці. Тому маємо надію, що цей крок сприятиме вирішенню житлових проблем наших членів профспілок-молоді, яка працює та навчається.

 

Уже є позитивні напрацювання та досвід успішної співпраці між профспілками та Фондом і його регіональними відділеннями: аналогічні меморандуми про співпрацю уже підписані між «Київською міською радою профспілок» та Іпотечним центром в м. Києві та Київській області, регіональним управлінням Фонду у Хмельницькій області та Федерацією профспілок Хмельницької області, регіональним управлінням Фонду у Львівській області та об’єднанням профспілок Львівщини, регіональним управлінням Фонду в Автономній Республіці Крим та Федерація незалежних профспілок Криму.

 

3. Окрім того у діючій Генеральній угоді (п. 5.16.) Федерація профспілок домоглася щоб Уряд взяв на себе зобов’язання передбачати у проекті державного бюджету України на відповідний рік кошти на фінансування Державної програми забезпечення молоді житлом (надання пільгових кредитів на будівництво і придбання житла для молоді). У результаті цього у державному бюджеті України на 2012 рік на реалізацію механізмів забезпечення молоді житлом було передбачено виділення державних асигнувань понад 200,0 млн. гривень. У державному бюджеті на 2013 рік для забезпечення молоді житлом передбачено понад 230 млн. грн.

 

4. Для привернення уваги громадськості щодо вирішення даного питання ФПУ спільно з ВА «Укрмолодьжитло» проводять 4 липня 2013 року круглий стіл: «Забезпечення молоді житлом – реалії та умови реалізації» з представниками Мінрегіонбуду, Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, молодіжними лідерами всеукраїнських профспілок і профоб’єднань, лідерами всеукраїнських молодіжних громадських організацій. Проведення круглого столу має на меті формування пропозицій Уряду по внесенню змін до умов участі в державних програмах з будівництва і придбання житла на пільгових умовах, які забезпечать доступність та прийнятність їх для молоді.

 

За результатами зазначеного заходу буде сформовано звернення учасників круглого столу до Уряду.

 

 

 

Департамент розвитку

 

профспілкового руху

 

 

 

 

2. Какие действия предпринимает ФПУ в решении вопроса по обеспечению выпускников средне-технических и высших учебных заведений первым рабочим местом?

 
 

ВІДПОВІДЬ:

 - З набранням чинності з 1 січня 2013 року Закону України «Про зайнятість населення» втратив чинність Закон України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю». Таким чином сьогодні відсутній механізм забезпечення молоді першим робочим місцем.

 

У зв’язку з цим Голова ФПУ Юрій Кулик у IV кварталі 2012 року надав пропозиції про внесення змін до Закону України «Про зайнятість населення» Президентові України, Міністру соціальної політики України, профільним Комітетам Верховної Ради України щодо запровадження ефективного механізму забезпечення молоді першим робочим місцем та стимулювання роботодавців за створення таких робочих місць.

 

Окрім того у діючій Генеральній угоді (п. 5.16.) Федерація профспілок домоглася щоб Уряд взяв на себе зобов’язання передбачати у проекті державного бюджету України на відповідний рік кошти на реалізацію Закону України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю». У результаті цього у державних бюджетах України на 2010 – 2012 роки на дані цілі було передбачено виділення державних асигнувань.

 

Федерація профспілок України провела 18-19 червня 2013 року кущові семінари у Дніпропетровську, Луцьку та Чернігові з питань молодіжної зайнятості, на яких були розроблені рекомендації і можливі шляхи вирішення проблеми. Також за результатами цих рекомендацій ФПУ буде ініціювати:

 

- проведення парламентських слухань з питань молодіжної зайнятості;

 

- внесення відповідних змін до Закону України «Про зайнятість населення» щодо запровадження ефективного механізму забезпечення молоді першим робочим місцем та стимулювання роботодавців за створення таких робочих місць.


 

Департамент розвитку

 

профспілкового руху

 

 

- Як Ви дивитесь на те, щоб ініціювати внесення змін до статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо відрахувань коштів роботодавцем первинній профспілковій організації у розмірі не менше 0,1% від фонду оплати праці на реалізацію молодіжної політики підприємства з обов’язковим віднесенням цих коштів на валові витрати?

 
 Відповідь:

 

 

 

         - Шановна пані Катерино!

 

         Дякуємо, за Ваше запитання, а також за те, що Вам не байдужі проблеми молоді, її інтереси та прагнення.

 

         Федерація професійних спілок України постійно виступає з ініціативами щодо розширення трудових та соціально-економічних прав та інтересів найманих працівників в Україні, у тому числі молоді.

 

         Стосовно Вашого звернення слід зазначити наступне.

 

         Відповідно до статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» роботодавці зобов'язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати.

 

         Згідно зі статтею 9-1 Кодексу законів про працю України підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників.

 

         Зазвичай такі пільги, а також гарантії і компенсації встановлюються у колективному договорі, що діє на підприємстві, в установі, організації.

 

         Таким чином, конкретний відсоток коштів від фонду оплати праці, який спрямовується первинним профспілковим організаціям на реалізацію соціальних програм, у тому числі молодіжну політику на конкретному підприємстві, в установі, організації, може бути визначений у колективному договорі, укладеному між роботодавцем з однієї сторони і однією або кількома профспілковими органами, а у разі відсутності таких органів - представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом.

 

         Статтею 5 Закону України «Про колективні договори і угоди» визначено, що умови колективних договорів і угод, укладених відповідно до чинного законодавства, є обов'язковими для підприємств, на які вони поширюються, та сторін, які їх уклали.

 

 

 

З повагою

 

 

 

Департамент правового захисту апарату ФПУ


 

- Що робить ФПУ для того, щоб відновити систему професійно-технічної освіти і ефективні методи підготовки кваліфікованих кадрів молодих робітників за професіями, які мають реальний попит на виробництві?

 

- Відповідь готується.

Катерина Панкратова

 

 

- Здравствуйте. Вопрос от РУБЕЛЬ АННЫ,члена молодедного совета при Федерации независимых профсоюзов Крыма.

 

У выпускников нашего медицинского ВУЗа - КГМУ ИМ. С. И. ГЕОРГИЕВСКОГО ( единственного в Крыму) после окончания учебы остро стоит вопрос обязательной отработки трех лет на месте распределения,и чаще всего это сельская местность или поселок, отдаленный от города.
Существуют нормативные акты, в которых перечислены льготы для молодых специалистов,в особенности тех, которые начинают свою трудовую деятельность в сельской местности:      

               " З А К О Н   У К Р А Ї Н И Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні ",  И среди этих льгот есть обеспечение жильем:
"...     Молодь, яка переселяється у трудонедостатні сільські населені пункти, а також місцева молодь, зайнята в сільському господарстві, переробних,   обслуговуючих  галузях  агропромислового  комплексу, соціальній  сфері  цих  населених пунктів, забезпечується житлом і господарськими будівлями за рахунок Державного бюджету України.
{  Частина п'ята статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009 } ..."

 

Но,по факту это условие, одно из главных из-за которого мололые врач  НЕ ХОТЯТ ехать по месту аспределения, не выполняется.
Вопрос: если молодой специалист имеет профсоюзный стаж 6 лет (в студ.профсоюзе), и становится членом профсоюза лечебного учреждения куда распределен, может ли он рассчитывать на защиту профсоюзной организации и все-таки получить гарантированное жилье? Если это возможно, то каков алгоритм действий в сложившейся ситуации?

 


С уважением, Рубель А.

 

- Відповідь:

 

 

-Відповідно до Закону України «Про освіту», Порядка працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 992, наказом Міністерства охорони здоров’я України № 367 від 25.12.1997р. було затверджено Порядок працевлаштування випускників державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням (далі – Порядок).

 

         Пунктом 33 вищезазначеного Порядку передбачено, що випускники, які одержали направлення на роботу в іншу місцевість, а також члени їх сімей забезпечуються житлом згідно з чинним законодавством та умовами направлення.

 

Випускники, яких не забезпечено житлом згідно з угодою і які продовжують працювати за призначенням після закінчення визначеного терміну, зберігають право на позачергове одержання житла, незалежно від строку роботи за цим призначенням.

 

         Так, відповідно до статті 46 Житлового кодексу України, поза чергою жиле приміщення надається особам, направленим у порядку розподілу на роботу в іншу місцевість.

 

Випускники вищих навчальних закладів, яким присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і які працевлаштовані на підставі направлення на роботу вважаються молодими фахівцями протягом трьох років з моменту укладення ними трудового договору з замовником.

 

         Також, відповідно до статей 118,119 Житлового кодексу України   молоді фахівці - медики мають право на службові жилі приміщення у зв’язку із характером їх трудових відносин. Постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2012р. № 47 були внесені зміни до Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові житлові приміщення» - таке право тепер мають головний лікар, лікар, фахівець з базовою або неповною вищою медичною освітою, керівник аптечного закладу у сільському населеному пункті.

 

         Жиле приміщення включається до числа службових рішенням органів місцевого самоврядування.

 

         На даний час органи місцевого самоврядування розробляють відповідні Програми забезпечення лікарів службовим приміщенням, які фінансуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

         Службове житло виділяється лікарям, в першу чергу сім’ям лікарів та молодим спеціалістам, що прибули на вакантні посади, в укомплектуванні яких є першочергова потреба, та які мають потребу в житлі.

 

         Підставою для виділення службового житла є рішення керівництва лікарні та профспілкового комітету, яке визначає черговість та персональні кандидатури лікарів для забезпечення службовим житлом.

 

         Право на приватизацію ( передачу у власність) службового житла виникає у наймача за наявності не менш як десятирічного безперервного стажу роботи у лікарні на посаді лікаря з моменту отримання даного службового житла.

 

 

 

         Отже, заявнику – молодому спеціалісту – лікарю для отримання житла треба звернутись перш за все до керівника закладу за направленням, а також до органу місцевого самоврядування для постановки на облік на отримання житла, у тому числі службового, у позачерговому порядку.

 

 

 

 

 

Профспілка працівників охорони здоров’я України

 

 

Зименко Микола Іванович:

 

 1. Чи може використовуватися порядок приєднання профспілкової організації  до Колективного договору, що діє в установі у теперішній час, як це передбачено заключними положеннями (п. 21) й Додатком 7 Генеральної угоди на 2008-2009 роки, оскільки Генеральна угода на 2010-2012 роки не містить порядку приєднання?

 

Відповідь:

- На сьогоднішній день діє Генеральна угода на 2010-2012 роки, а Генеральна угода на 2008-2009 роки втратила чинність відповідно до частини три статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди».

 

 

Департамент виробничої політики

 

та колективно-договірного регулювання

 

 

2. Чи повинен роботодавець виконувати вимоги ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо перерахування грошових коштів на організацію та проведення культурно-масової, фізкультурної і оздоровчої роботи у розмірі не менше ніж 0,3 відсотка від ФОП працівників профспілці, якої не існувало у момент укладення діючого Колдоговору?

 
 

Відповідь:

- Оскільки статтею 44 Закону України ««Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» передбачено, що роботодавці зобов’язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям у в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше ніж 0,3% фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати, а у бюджетній сфері – за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань, рекомендуємо передбачати відповідні положення в колективному договорі, шляхом внесення змін до колдоговору згідно із статтею 10 Закону України «Про колективні договори і угоди».

 

Департамент виробничої політики

та колективно-договірного регулювання


 

Александра Литвиненко, заведующая гуманитарным отделом ФПЛО:

 

- Одна из наиболее важных проблем, волнующих молодежь – это доступное жилье.

 На сегодня Государственное молодежное кредитование - единственный способ молодым парам иметь свое жилье. Но и в этой программе может участвовать не каждый, так как первый взнос является непосильным для многих молодых людей.

 

Скажите, пожалуйста, может ли ФПУ повлиять, на снижение процента по первому взносу?

 

Відповідь:

- Безпосередньо ФПУ не може впливати на зниження відсотків по першому внеску, оскільки профспілки не мають на сьогодні права законодавчої ініціативи.

Але для привернення уваги громадськості щодо вирішення даного питання ФПУ спільно з ВА «Укрмолодьжитло» проводять 4 липня 2013 року круглий стіл: «Забезпечення молоді житлом – реалії та умови реалізації» з представниками Мінрегіонбуду, Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, молодіжними лідерами всеукраїнських профспілок і профоб’єднань, лідерами всеукраїнських молодіжних громадських організацій. Проведення круглого столу має на меті формування пропозицій Уряду по внесенню змін до умов участі в державних програмах з будівництва і придбання житла на пільгових умовах, які забезпечать доступність та прийнятність їх для молоді.

За результатами зазначеного заходу буде сформовано звернення учасників круглого столу до Президента України В.Ф.Януковича, Прем’єр – Міністра України М.Я.Азарова та керівників фракцій у Верховній Раді України.

 

 

Департамент розвитку профспілкового руху

 

Вопросы с Крыма:

 
 

 1. - Почему материальная помощь студентам ВУЗов облагается налогом на прибыль (15%), хотя прибылью не является? И какие существуют законодательные инициативы для решения этого вопроса? (Профком студентов НАПКС)
 2.  
 3. Відповідь:
 4.  
 5. - Розглянувши питання надаємо наступну відповідь, зазначивши, що якщо йдеться мова про матеріальну допомогу, то вона оподатковується не податком на прибуток, а податком на доходи фізичних осіб.
  • Якщо матеріальна допомога надається профспілковою організацією.

  Відповідно до пп. 165.1.47. Податкового кодексу України сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються за рішенням професійної спілки, її об'єднання та/або організації професійної спілки, прийнятим в установленому порядку, на користь члена такої професійної спілки протягом року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1* пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

  Тобто, матеріальна допомога не оподатковується, якщо її сума не перевищує 1610 грн. сукупно на рік.

  Якщо сума, перевищує граничний розмір 1610 грн. сума перевищення оподатковується за ставками податку на доходи фізичних осіб 15% (17%) (пп.167.1 ст.167 Податкового кодексу України) – залежно від їх розміру.

  • Якщо матеріальна допомога надається іншими юридичними або фізичними особами.

  Відповідно до пп. 170.7.3. Податкового кодексу України не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами - юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1* пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, встановленого на 1 січня такого року.

  Тобто, матеріальна допомога в розмірі до 1610 грн. сукупно на рік, також не обкладається податком на доходи фізичних осіб.

   

  * 169.4.1. Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. (У 2013 році - 1147 грн. * 1,4 = 1610 грн.)

   Департамент бюджетної політики та соціального захисту

   


  2. Для того, чтобы получить трудовой стаж студентам за 5 лет учебы, им необходимо оплачивать ежемесячный единый соц.взнос 380 грн. Это практически половина стипендии. Студенты готовы поддерживать пенсионный фонд, но просят установить размер единого взноса, соизмеримый с доходами студентов. (АПОС АРК).

 

 

Відповідь:

 

 

 

        - Студенти профтехучилищ, вищих та інших навчальних закладів не відносяться до кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому пенсійному страхуванню.

 

Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, в т.ч. студенти, мають право на добровільну участь у цій системі.

 

Зазначені особи беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування протягом терміну, визначеного в договорі про добровільну участь у цій системі, але не менше одного року. Для цього необхідно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду за місцем проживання. При цьому, договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата застрахованою особою страхових внесків за попередні періоди (роки), в яких особа не підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 р.). Щодо суми сплачених страхових внесків, то вона за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок та більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановлених на дату укладення договору.  

 

 

 

 

 

Департамент соціального діалогу

 

та соціального страхування

 

 1.  


 2. 3. Какой проект закона о высшем образовании поддерживает ФПУ и какие предложения из озвученных на встрече-семинаре "Студенческая учебно-дискуссионная платформа", который проходил в Киеве 13-16 марта этого года, были приняты, учтены и отправлены для доработки в Кабмин? (АПОС АРК)

 

ВІДПОВІДЬ:

 

Федерація профспілок України розглядала проекти Закону України про вищу освіту (реєстр. № 1187 від 28.12.2012., реєстр. № 1187-1 від 11.01.2013., реєстр. № 1187-2 від 21.01.2012.)

 

Законопроекти, як і низка попередніх, не містять норм щодо врегулювання проблем соціально-економічного спрямування, нормування та оплати праці працівників, стипендіального та фінансового забезпечення, організаційних та інших питань.

 

ФПУ направило наступні зауваження та пропозиції до зазначених законопроектів:

 

1. Питання фінансування діяльності вищих навчальних закладів має бути врегульовано шляхом конкретизації нормативів, не допускаючи при цьому зменшення показника підготовки фахівців з вищою освітою, який відповідно до чинного законодавства має складати не менше як двісті вісімдесят студентів на кожні десять тисяч населення.

 

2. Враховуючи щорічне збільшення частки студентів-першокурсників, які здобувають вищу освіту на платній основі (у 1995 році кількість таких студентів у ВНЗ III-IV рівнів акредитації становила 19,2%, а в 2011/2012 навчальному році цей показник у вузах, підвідомчих МОНмолодьспорту, зріс до 53,8%), вважаємо за необхідне зберегти в новому законі «Про вищу освіту» діючу частку прийому студентів на перший курс за державним замовленням.

 

3. Не можна допустити розширення переліку платних послуг, які можуть надаватися вищими навчальними закладами. Переконані в неприпустимості подальшої комерціалізації освіти. Вища освіта у цивілізованому світі не може бути просто засобом задоволення потреб ринку праці у фахівцях, переважною мірою вона є духовною необхідністю та надбанням суспільства і нації.

 

4. Законопроекти потребують доповнення положеннями про надання педагогічним, науково-педагогічним та іншим працівникам гарантій та пільг, зокрема щодо забезпечення гарантованого рівня посадових окладів та ставок заробітної плати, їх підвищення за наукові ступені, вчені звання, кваліфікаційні категорії, виплату надбавок за вислугу років, доплат та інших винагород.

 

5. Законодавчого врегулювання потребує питання робочого часу науково-педагогічних та педагогічних працівників. При цьому необхідно передбачити, що для науково-педагогічних працівників встановлюється скорочена тривалість робочого часу в середньому 6 годин на день або 36 годин на тиждень, включаючи виконання навчального навантаження, методичної, наукової, організаційної роботи, що в сукупності являє собою науково-педагогічну роботу.

 

Максимальний обсяг навчального навантаження науково-педагогічних працівників на ставку не повинен перевищувати 720 академічних годин впродовж навчального року.

 

6. Сьогодні конституційне право на працю реалізується, в основному, оформленням з науково-педагогічними працівниками строкового договору або контракту без наповнення їх відповідним змістом щодо додаткових умов матеріального забезпечення, який в таких випадках є також звичайним строковим договором. У цьому контексті ФПУ заперечує проти запровадження норми про призначення на посади науково-педагогічних працівників виключно на умовах строкового договору.

 

7. З метою недопущення звуження прав педагогічних і науково-педагогічних працівників, встановлених чинним законодавством, передбачити в законопроекті норми щодо гарантій на забезпечення житлом, в тому числі службовим, надання пільгових дострокових кредитів на його поліпшення та придбання.

 

8. Багаторічна практика засвідчила ефективність представництва у складі Вченої та педагогічної рад, органах самоврядування, студентського самоврядування, робочих та дорадчих органах представників виборних профспілкових органів. З огляду на це існує нагальна необхідність законодавчого закріплення такої практики.

 

9. Необхідно унормувати питання включення до складу Вченої та педагогічної рад, до органів самоврядування, студентського самоврядування, робочих та дорадчих органів, що створюються у вищих навчальних закладах, представників виборних профспілкових органів. Законопроекти потребують також доповнення нормами щодо врегулювання через норми Статуту правовідносин з профспілковими організаціями. До повноважень керівника необхідно віднести такі з повноважень, як створення умов та сприяння роботі профспілкових організацій відповідно до законодавства. До форм роботи органів студентського самоврядування мають бути віднесені також студентські профспілкові органи.

 

10. Не можна погодитись з нормами щодо обов’язкової участі всіх студентів у студентському самоврядуванні. Положення щодо принципів добровільності в діяльності органів студентського самоврядування та охоплення усіх студентів студентським самоврядуванням є взаємовиключними. Обов’язок студентів вносити членські внески до органів студентського самоврядування фактично є запровадженням певного виду податку.

 

11. Потребує унормування питання погодження з відповідними профспілковими органами прийняття рішень, пов’язаних із реорганізацією, ліквідацією вищих навчальних закладів.

 

12. Для недопущення порушення права студентів, які навчалися на бюджетній основі та отримали освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, потребує унормування питання їх стипендіального забезпечення впродовж літніх місяців, а також зайнятості таких випускників на період до зарахування їх на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

 

13. З метою законодавчого врегулювання питання матеріального забезпечення молодих спеціалістів при їх працевлаштуванні передбачити норми щодо надання державою гарантій роботи за фахом на період не менше трьох років молодим спеціалістам - випускникам вищих навчальних закладів, потреба в яких була визначена державним замовленням. Необхідно законодавчо унормувати питання надання молодим спеціалістам оплачуваної відпустки після закінчення навчального закладу з визначенням її тривалості, підвищеної оплати за місцем роботи тим, які закінчили вищі навчальні заклади з відзнакою, забезпечення їх та їхніх сімей житлом.

 

14. Потребує врегулювання через норми закону житлово-побутових питань та підвищення рівня матеріального забезпечення випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю.

 

15. Необхідно доповнити переліки структурних підрозділів такими, як лікувально-профілактичні установи (санаторії-профілакторії), студентські спортивно-оздоровчі табори, здоровпункти. Через законодавче неврегулювання функціонування цих структурних підрозділів виникають труднощі із фінансовим забезпеченням їх господарського утримання.

 

16. Стосовно оплати за навчання, то зміна розміру оплати за надання освітніх послуг має бути пов’язана із собівартістю наданих послуг, з урахуванням прогнозного рівня інфляції на наступні роки навчання, а не рівня інфляції за попередній рік.

 

Зважаючи, що окремі норми законопроектів є взаємовиключними, непослідовними, суперечливими, вони потребують ретельного доопрацювання та узгодження.

 

 

 

Департамент розвитку

 

профспілкового руху

 

 

На запитання відвідувачів нашого сайту відповідали фахівці департаментів апарату ФПУ:

 

- розвитку профспілкового руху;

 

- правового захисту;

 

- виробничої політики та колективно-договірного регулювання;

 

- бюджетної політики та соціального захисту;

 

- соціального діалогу та соціального страхування.

 

ДО НОВОГО СПІЛКУВАННЯ!

 

 

Інформаційно-аналітичний центр ФПУ