FIag

 

Захист соціально-економічних прав та інтересів працівників

        Вперше в режимі реального часу проведено засідання Президії ФПУ в системі «Укртелеком». Президія ФПУ прийняла рекомендації щодо дій профспілок з реалізації антикризових заходів» (в частині Дорожньої карти спільних дій з подолання соціальної несправедливості у сфері праці). Окреслено позицію профспілок щодо Концепції реформування оплати праці в Україні. Розглянуто практику участі представників ФПУ її членських організацій в колегіях, громадських радах ЦОВВ, у т.ч. обласних колегіях. Внесено доповнення до проекту постанови Президії ФПУ «Про модернізацію соціального діалогу та діяльності НТСЕР. Президія ФПУ сформувала  пропозиції профспілок до кандидатів у Президенти України.

        На розгляд СПО об’єднань профспілок 7 квітня підготовлені питання ​ про позицію СПО об’єднань профспілок щодо соціальних аспектів антикризових рішень Уряду та Верховної Ради України, яке включає  оперативний аналіз прийнятих законів «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» і «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», постанови КМУ «Про вдосконалення державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та забезпечення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг.

        Прийнято Заяву СПО щодо недопущення перекладання тягаря заходів жорсткої економії виключно на плечі трудящих та необхідності прийняття урядових рішень задля економічного зростання в країні.

Загалом, в рамках СПО об’єднань профспілок опрацьовано 24 проекти нормативно-правових актів та підготовлено відповідь з профспілковою позицією. Направлено звернення-позицію ФПУ щодо проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік комітетам Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці і з питань бюджету. До Громадської Ради при Міндоходів направлено пропозиції щодо спрощення подання податкової звітності. ​ Пропозиції ФПУ щодо напрямів подальшого реформування податкової системи направлено до Мінекономрозвитку, Мінфіну, Міндоходів. Мінекономіки направлено кандидадури від ФПУ для включення до робочої групи з напрацювання нової редакції Податкового кодексу України. У рамках СПО до органів державної влади направлено 9 звернень (комісія по заборгованості, укладення територіальної угоди та ін.).

      У рамках розвитку соціального діалогу надіслано звернення Прем’єр-міністру України Яценюку А.П. щодо залучення СПО об’єднань профспілок до переговорів з міжнародними фінансовими організаціями з питань реалізації проектів міжнародної допомоги.

Підготовлено профспілкову оцінку виконання норм чинної Генугоди станом на 1 квітня 2014 року, а також низку інформаційно-аналітичних матеріалів для членських організацій та членів Президії ФПУ. Проведено з ними робочі наради і фахові дискусії. На засіданні СПО об’єднань профспілок розглянуто питання «Про тактику СПО об’єднань профспілок щодо укладення Генеральної угоди на новий строк».

Актуалізовано Типову методику розрахунку галузевого стандарту оплати праці та розрахунків до неї з урахуванням зауважень Науково-дослідного інституту праці та зайнятості населення, змін чинного законодавства України, даних Держстату за 2013 рік. Обговорена на робочій нараді – заплановано звернення до Мінсоцполітики.

           Узагальнено пропозиції членів Президії ФПУ до проекту постанови Ради ФПУ «Про завдання профспілок щодо захисту соціально-економічних прав та інтересів працюючих у сучасних умовах», направлено членам постійної комісії Ради ФПУ для пропозицій до 12 травня. Засідання комісії з обговорення цього питання з 15-20 травня.

ФПУ вийшла з ініціативами до В.о. Президента України, Голови ВРУ Турчинова О.В. щодо недопущення зростання заборгованості з виплати зарплати, розгляду проектів законів про гарантійні установи та про запровадження компенсації у разі затримки зарплати.

Соціальний діалог

На засіданні СПО об’єднань профспілок у квітні також розглянуті питання про уповноважених представників репрезентативних профспілок до Урядових комітетів та профспілкові підкомітети Урядових комітетів, про затвердження Плану основних заходів діяльності СПО об’єднань профспілок на 2014 рік, затверджено звіт про виконання кошторису СПО об’єднань профспілок за 2013 рік та затвердження кошторису на забезпечення діяльності СПО об’єднань профспілок на 2014 рік, про делегування представників СПО об’єднань профспілок до складу тристоронньої делегації України для участі у 103-ій сесії Міжнародної конференції праці.

Відбулось зібрання повноважних представників репрезентативних профоб’єднань 29 квітня ц.р. щодо перерозподілу квот до органів соціального діалогу на національному рівні. За результатами обговорення було прийнято рішення розробити проект порядку розподілу квот до профспілкової сторони органів соціального діалогу та продовжити засідання 14 травня. 

Правова робота

Протягом місяця юристи ФПУ провели правову експертизу 23 законопроектів та 9 проектів постанов КМУ, Указів Президента України. Підготовлені кваліфіковані висновки та пропозиції щодо дій ФПУ. Постійно надавалась правова допомога за телефоном гарячої лінії ФПУ. Готується юридичний довідник „Судовий захист”.

Правова інспекція праці проводить методологічну та роз’яснювальну роботу. Підготовлені Рекомендації профспілковим організаціям з окремих питань застосування законодавства про працю за зверненнями профспілкового активу на телефон «Гарячої лінії ФПУ з питань захисту трудових, профспілкових прав та гендерних питань». Методичні рекомендації щодо впровадження механізму професійної реінтеграції працівників із сімейними обов’язками надання допомоги на оздоровлення, санаторно-курортне лікування та відпочинок дітей. Профспілкові організації забезпечили методичними рекомендаціями для проведення спільних з територіальними органами Держпраці України перевірок про дотримання роботодавцями вимог трудового законодавства.

Узагальнено і направлено до МКП Інформацію про порушення прав профспілок у 2013 році для міжнародного реагування. Виявлено 29 порушень на 21 підприємстві. Із них станом на 1 січня 2014 року усунуто 7 порушень прав профспілок на 5 підприємствах.

  Проведено спільну з Держпраці України перевірку дотримання трудового законодавства в Службі утримання рухомого складу та транспортної інфраструктури (м. Київ). ФПУ підтримувала захист членів профспілок в судовому провадженні, надавалися консультації членам профспілок та членським організаціям з питань застосування трудового законодавства.

Охорона праці та здоров’я

Відповідно до Угод про співпрацю з Держгірпромнаглядом і  Державною інспекцією праці та у зв’язку з планами Уряду провести скорочення  штату цих наглядових органів на 40 %,  В.о Голови ФПУ  Г. Осовий  звернувся  до Прем’єр-міністра України А. Яценюка  з пропозицією не допустити згортання правоохоронної діяльності держави у сфері праці.

У результаті Уряд прийняв рішення про скорочення штату Держгірпромнагляду лише на 10 %  і то за рахунок наявних вакансій, а штати Держпраці не скорочуватимуться взагалі.

Також було позитивно вирішено  пропозицію ФПУ щодо недопущення поспішних, не погоджених з профспілками кроків по реорганізації зазначених наглядових органів з якою  Г.Осовий  звернувся до Міністра соціальної політики  Л. Денисової. У відповіді Міністерства  на це звернення зазначається, що питання створення консолідованого державного органу із захисту прав працівників буде винесено на обговорення з ФПУ після вироблення узгодженої позиції органів виконавчої влади.

Спільно з Національним координатором МОП в Україні  Держгірпромнаглядом, Фондом ССНВ 28 квітня проведено в Укрінформі пресс-конференцію до Дня охорони праці, на якій висвітлено стан охорони праці, проблеми, перспективи спільної роботи соціальнх партнерів і шляхи їх розв’язання.

Соціальне страхування

Фахівці ФПУ взяли участь  у засіданні тристоронньої робочої групи НТСЕР з опрацювання Плану дій щодо вдосконалення системи загальнообов’язкового  державного соціального страхування та забезпечення його виконання, підготовлено низку пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів соціального спрямування,  які опрацьовувалися профільними структурними підрозділами ФПУ.

Надіслано пропозиції Пенсійному фонду України до проекту постанови правління ПФУ «Про затвердження Порядку виплати доплати до пенсії окремим категоріям громадян, які перебували на утриманні осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. і Мінсоцполітики України до проектів ЗУ «Про обмеження граничного розміру спеціальних пенсій» і «Про внесення змін до ЗУ «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною.

          Мінсоцполітики та Комітету ВРУ з питань соцполітики та праці надіслано висновки ФПУ до проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо позбавлення права на спеціальні пенсії та одноразову грошову допомогу посадових (службових) осіб, звільнених за порушення присяги, Конституції та законів України», а також Комітету ВРУ з питань соцполітики та праці до проекту ЗУ «Про внесення змін до ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» (щодо підвищення мінімального розміру пенсії членам сімей військовослужбовців у разі втрати годувальника

Надано інформацію до протоколу №29 від 23.04.2014 р. Комітету ВРУ з питань соцполітики та праці щодо висновків Рахункової палати України стосовно ефективності використання коштів ФСС на випадок безробіття, виділених для організації громадських робіт для безробітних у 2012 році та І півріччя 2013 року.

          Надіслано висновки Комітету ВРУ у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів до проекту ЗУ «Про внесення змін до ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо права дітей на пенсію по втраті годувальника, а також до проекту ЗУ «Про внесення змін до ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (щодо особливостей виходу на пенсію). Опрацьовано 9 законороектів соціального спрямування і 3 проекти постанов КМУ, зверненя членських організацій, трудових колектиів і членів профспілок. Підготовлено матеріали до проекту Національної доповіді щодо забезпечення соціальної справедливості за 2013 рік.

Організаційне зміцнення ФПУ та її членських організацій

Активно проводиться робота з підготовки проекту Стратегії модернізації ФПУ, відбувається  збір позицій, підготовка матеріалів. Зокрема щодо надання профспілкам України права законодавчої ініціативи, розповсюдження колективного договору тільки на членів профспілки, фінансового забезпечення організаційних ланок тощо.

Схвалено план спільних дій ФПУ і Держмолодьжитло на 2014 року. Продуктивно проводилась робота щодо ініціювання укладення угод про співпрацю регіональних управлінь Фонду з територіальними профспілковими об’єднаннями. Проводиться спільне обговорення проектів законів та інших нормативно-правових актів, що стосуються питань забезпечення житлом громадян України. Заплановано вирішення цього питання у конкретних регіонах та конкретних містах. Йде робота над підвищенням якісті законодавчого забезпечення молодіжного будівництва.

Проводилася робота щодо виділення коштів для фінансування ДЮСШ, зокрема, придбання спортивного інвентарю та обладнання.

Інформаційна робота

Технологічно підготовлено засідання Президії ФПУ в режимі реально часу через систему «Укртелеком». Відпрацьовано технологію та розміщено на ресурсах ЮТУБ два відеоролика за участю заступника Голови ФПУ Кондрюка С.М. і директора Благодійного фонду «Відродження Будинку профспілок» В.Андреєва.

Проведено  брифінг щодо відродження Будинку профспілок за участю провідних національних телевізійних каналів та розміщення відеосюжетів на ІНТЕР, 1+1, 24-й,  ТРК «Україна» , а також основних інформаційних агенцій Інтерфакс, УНІАН та 14 інших Інтернет-видань, сайтах членських організацій. Підготовлено і розміщено ексклюзивне інтерв’ю в.о. Голови ФПУ Осовго Г.В. в провідному Інтернет-виданні «Лігабізнесінформ», виступ на телеканалі «Рада» та радіо «Голос Києва». Опрацьовано виступ Осового Г.В. на зустріч із Прем’єр-міністром України  А.П. Яценюком.

          Розгорнуто активну роботу щодо наповнення сторінки ФПУ в соціальних мережах FACEBOOK і TWITTER.

Проводиться робота щодо популяризації Профспілкового наказу кандидатам в Президенти України. Підготовлені ексклюзивні інтерв’ю з Ольгою Богомолець.

         Підготовлена і вийшла в ефір ТРК «Київ» телепрограма «Актуальна камера» за участю Суботи М.В.,  а також інтервю заступника Голови ФПУ В.В. Саєнка в газеті «Профспілкові вісті» з майнових питань і результатів роботи, пов’язаної з оздоровленням майданівців.

Міжнародна робота

Робота спрямовувалася на виконання цільових програм «ФПУ – невід’ємна складова частина міжнародного профспілкового руху» та «За якісне та доступне громадське обслуговування», прийнятих на 6-у з’їзді ФПУ. Зроблено акцент на роботу в групах експертів щодо створення Національної платформи громадянського суспільства. Проведено аналіз деяких положень економічної частини «поглибленої та всеохоплюючої» Зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, що стосуються профспілок. Перекладено 12 аналітичних матеріалів із закордонного досвіду проведення профспілкової роботи, офіційних документів.

Підготовлені матеріали для міжнародних профцентрів у зв’язку з проведенням кампанії зі збору коштів на відбудову Будинку профспілок.

Корпоративні права та майно ФПУ

 Досягнуто позитивного результату в 12 судових справах стосовно майна суб’єктів господарювання ФПУ, зокрема, винесено остаточні рішення на користь профпілок – 4, відправлено на новий розгляд – 8.

Проведено загальні збори ПрАТ «Укрпрофтур»,  засідання Наглядової ради ПрАТ «Чернігівтурист», загальні збори учасників ТОВ «Слов’янський дім», загальні збори ПрАТ «Страхова компанія «Енергополіс»,загальні збори ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», загальні збори ПАТ «Карпаткурортбуд» .

Відбулися установчі збори Благодійного фонду «Відродження Будинку профспілок», обрано наглядову раду та директора Фонду, здійснено реєстрацію Фонду в державних органах, отримано печатку.

Фахівці майнового Департаменту беруть участь у роботі слідчої групи Генеральної прокуратури України, яка має встановити причини виникнення пожежі в Будинку спілок 19-20 лютого ц.р., взято участь в обстеження будівлі Будинку спілок.

 

Інформаційно-аналітичний центр ФПУ