51821

 

В останній представленій доповіді МОП «Світ праці» наводяться дані, що вселяють надію, але ознаки поліпшення, які відзначаються в країнах з ринками, що формуються, і в країнах, що розвиваються, - все ще слабкі.  При цьому багато країн з розвиненою економікою як і раніше стикаються з високим і навіть зростаючим безробіттям і нерівністю. 

 

Новини | 3 червня 2013 ЖЕНЕВА (Новини МОП) - Глобальна економіка повільно відновлюється після фінансової кризи, при цьому в більшості країн з ринками, що формуються і розвиваються відзначається (порівняно з країнами з високим рівнем доходів) зростання зайнятості і скорочення нерівності в доходах. Одночасно зберігається істотний розрив між багатими і бідними в більшості країн з низькими і середніми доходами. Багато сімей, які зуміли піднятися вище рівня бідності, сьогодні ризикують знову скотитися до бідності. У країнах з розвиненою економікою за останні два роки, навпаки, нерівність доходів збільшилося на тлі загального зростання безробіття у світі, яка, за прогнозами, до 2015 року збільшиться з нинішніх 200 млн. чоловік до майже 208 мільйонів.

 

Безробіття по регіонах. 2007, 2012, 2013 і 2015 (млн. чол.)     /Джерело: МОП, тенденції економетричних моделей, квітень 2013 року/

 

За даними доповіді «Світ праці у 2013 році. Відновлення економічного і соціального устрою» (Світ праці у 2013" Відновлення економічної та соціальної структури»), в період між 2010 і 2011 роком нерівність доходів зросла в 14 з 26 країн з розвиненою економікою, досліджених у доповіді. Йдеться, зокрема, про такі країни, як Франція, Данія, Іспанія та США. Рівень нерівності в семи з решти 12 країн був як і раніше вище, ніж перед початком кризи.

Зростає й економічна нерівність: малі підприємства відстають від більш великих за рівнем прибутку і продуктивним інвестиціям. Більшість великих підприємств знову отримали доступ до ринку капіталу, при цьому новим підприємствам (стартапам) банки при наданні кредитів виставляють невиправдано жорсткі умови. Така ситуація ускладнює відновлення робочих місць і погіршує економічні перспективи в довгостроковій перспективі.

«Наявні дані вказують на позитивні тенденції в багатьох частинах світу, що розвивається, при цьому малюють тривожну картину для країн з високими доходами навіть на тлі економічного оздоровлення. Особливо тривожна ситуація складається в деяких країнах Європи, і вона починає загрожувати їхньому економічному та соціальному устрою. Потрібне глобальне оздоровлення економіки, орієнтоване на продуктивні інвестиції в поєднанні з більш ефективним соціальним захистом для найбідніших і вразливих груп населення. Серйозну увагу слід звернути на усунення нерівності в доходах, яка продовжує зростати в багатьох частинах світу», - заявив Генеральний директор МОП Гай Райдер.

 

Скорочується населення з середнім рівнем доходів

У доповіді показано, що в багатьох країнах з розвиненою економікою скорочується кількість населення із середнім рівнем доходів. Це, в тому числі, пояснюється поєднанням ряду факторів - тривалим безробіттям, погіршенням якості робочих місць та виходом працівників з ринку праці. При цьому, за даними доповіді, в багатьох з цих країн знову різко зросли виплати керівникам вищої ланки, які ненадовго були заморожені після початку глобальної кризи. «Скорочення груп населення із середнім рівнем доходів у розвинених країнах - це тривожний сигнал не тільки в плані зниження інклюзивності суспільства, але і в економічному плані. Довгострокові інвестиційні рішення, які приймають підприємства, залежать у тому числі від наявності великих за чисельністю і стабільних груп населення із середнім рівнем доходів і з відповідними можливостями в плані споживання», - зазначив Раймонд Торрес (Raymond Torres), директор Міжнародного інституту соціально-трудових досліджень, який є дослідницьким підрозділом МОП.

В Іспанії чисельність населення із середнім рівнем доходів скоротилася з 50 відсотків у 2007 році до 46 відсотків у кінці 2010 року. У США протягом перших двох років економічного оздоровлення власні кошти семи відсотків найбагатших громадян збільшилися в середньому з 56 відсотків у 2009 році до 63 відсотків у 2011 році. Власні кошти інших 93 відсотків американських громадян скоротилися. «Для забезпечення більш справедливого розподілу доходів як в розвинених, так і в країнах, що розвиваються, потрібно більше якісних робочих місць», - підкреслив Торрес.

 

Уразлива група біля межі бідності

Чисельність групи із середнім рівнем доходів у країнах, що розвиваються, і країнах з ринками, що формуються, збільшилася з 263 млн. чол. у 1999 році до 694 млн. чол. в 2010 році. Цього важливого позитивного результату вдається досягти все більшому числу держав Латинської Америки, а останнім часом і деяким країнам Африки та арабського регіону. При цьому вразлива група, що включає тих, чий дохід ледь виходить за межу бідності, зросла з 1 млн. 117 тис. у 1999 році до 1 млн. . 925 тис. чол. в 2010 році, і це зростання зафіксовано головним чином в країнах з низьким рівнем доходів і з середнім рівнем доходів, близьким до низького. Дана уразлива група за чисельністю майже в три рази більше групи із середнім рівнем доходів. «У країнах основним завданням є закріплення досягнутих останнім часом успіхів у боротьбі з бідністю і нерівністю», - заявив Торрес. На прикладі таких країн, як Бразилія, Коста Ріка, Індія, Індонезія, Туреччина і В'єтнам автори доповіді показують, як за допомогою продуктивних інвестицій, механізмів мінімальної заробітної плати та соціального захисту можна сприяти досягненню поставлених цілей.

 

Основні рекомендації доповіді

Необхідно узгоджувати макроекономічні цілі й цілі у сфері зайнятості. Такий підхід має на увазі: 

- Стійку бюджетну консолідацію в разі, якщо така консолідація необхідна; 

- Контроль впливу макроекономічної політики на сферу зайнятості та соціальну сферу; 

- Швидке вирішення все ще не розв’язаних проблем фінансової системи;

У доповіді наведено більше 30 прикладів ефективної політики на ринку праці, а також політики у сфері продуктивних інвестицій і в соціальній сфері, спрямованої на досягнення поставлених соціальних і економічних цілей.

Важливо долати негативні чинники, що заважають відносити питання зайнятості до пріоритетних цілей процесу реформ, таких, як укорінена думка про негативний вплив державного втручання на конкурентоспроможність і економічне зростання;

ідея про те, що вирішення проблем розподілу і захисту прав працівників може уповільнити процес продуктивних інвестицій і створення робочих місць, недостатня координація на міжнародному рівні, особливо в таких питаннях, як оподаткування;

Іноді як негативного фактора виступає низький сукупний глобальний попит.

МОП може надати експертні послуги з питань політики, орієнтованої на створення робочих місць, а також може сприяти більш тісному міжнародному співробітництву. Крім того, важливу роль відіграє посилення соціального діалогу на національному рівні, що дозволить тристороннім партнерам МОП привнести в процес реформ підходи, орієнтовані на розвиток зайнятості.

* * *

Про МОП

Міжнародна організація праці (МОП) - спеціалізоване агентство системи ООН, яке ставить за мету просування принципів соціальної справедливості, міжнародно визнаних прав людини і прав у сфері праці. Створена в 1919 році, МОП стала першим спеціалізованим агентством ООН в 1946 році. МОП розробляє міжнародні трудові норми у формі конвенцій і рекомендацій, встановлюючи мінімальні стандарти в галузі основоположних трудових прав.

В системі ООН МОП має унікальну тристоронню структуру, в якій об'єднання роботодавців і трудящих мають рівний голос з урядами в роботі керівних органів МОП.

Міжнародне бюро праці (МБП) в Женеві є секретаріатом МОП, її оперативною штаб-квартирою, дослідницьким і видавничим центром.

 

 

Департамент міжнародної роботи ФПУ