image010

У висновку Міжнародного профспілкового форуму за соціально справедливий екологічний перехід, який готувався упродовж декількох місяців спільними зусиллями більш ніж 130 організацій з усіх континентів, ми хочемо звернутися із закликом до своїх братів і сестер із профспілкового руху і союзників, які поділяють нашу боротьбу. Ґрунтуючись на своєму конкретному досвіді і практиці, ми хочемо твердо заявити про основоположний характер наступних вимог для справедливого і солідарного переходу.

1. Голос трудящих, які висловлюють свою думку про ті виклики, з якими їм доводиться стикатися як громадянам і як найманим працівникам, повинен бути почутий. Нам вдасться розробити плани екологічного та соціального переходу, чуйного до людей і планети, лише якщо у якості відправної точки будуть узяті робочі місця, а також знання і навички тих, хто зайнятий виробництвом. Ми повинні спиратися на всіх трудящих, і насамперед на жінок і молодь, які на сьогоднішній день відсунуті на другий план у трудовій сфері. Ми вимагаємо справедливого продуманого переходу, у якому трудящі залучені до ухвалення рішень.

2. Фундаментальним перешкодою на шляху до серйозного переходу є цинізм багатонаціональних корпорацій і лобіювання ними своїх інтересів, нерідко за потурання урядів, у нехтування невідкладністю екологічних і соціальних викликів. Боротьба зі зміною клімату так і залишиться ілюзією, якщо не домогтися суспільної власності на ресурси і енергію і їх демократичного контролю. На благо населення, вкрай важливо просувати вимогу щодо громадського контролю над виробництвом і діяльністю, яка впливає на навколишнє середовище.

3. Всесвітня екологічна криза зачіпає всі сектори економіки і виробничої системи, поглиблюючи існуючу соціальну нерівність і змушуючи найуразливіших із нас платити найвищу ціну. Лише громадські сили можуть виробити глобальну відповідь на ці виклики і передбачити необхідні зміни. Зміни повинні проводитися на міжнародному рівні, маючи на меті справедливість і реальну рівність між народами.

4. Боротьба трудящих на захист планети зливається з боротьбою проти ліберально-авторитарних і неофашистських урядів. Це зайвий раз показує, що зміна курсу немислима без демократичного оновлення. Боротьба за демократію і боротьба за соціальний прогрес нерозривно пов’язані і ведуться одночасно багатьма організаціями на всіх континентах.

5. Тема праці є наріжним каменем екологічного та соціального переходу. По-справжньому справедливий перехід повинен гарантувати, що ті, хто сьогодні втратить роботу, завтра зможуть знайти роботу такої ж або кращої якості. Це означає перегляд сформованих компромісів, насамперед у сфері міжнародної торгівлі, з метою вироблення ефективних екологічних і соціальних стандартів, які, як правило, наразі відсутні, і встановлення суворих критеріїв для планів стимулювання економіки в усьому світі.

6. Необхідно продовжувати і розширювати наш обмін думками, дебати, альянси, щоб солідарно просувати наші вимоги і домагатися їх втілення у життя. Лише за допомогою солідарності і створення майданчиків для координації на міжнародному рівні, ми зможемо виробити життєздатні альтернативи, які об’єднують нас, здатні протистояти вузьким економічним і фінансовим інтересам, які спираються на політичну розстановку сил на шкоду інтересам суспільства. Такі союзи і альянси тісно пов’язані з боротьбою за гендерну рівність і проти системного расизму. Кожен має право на рівний доступ до якісних робочих місць, які знижують викиди парникових газів.

Ми не можемо зупинитися на розпочатому. Ми прекрасно усвідомлюємо, що боротьба буде довгою і вимагає нашої активної участі, змушуючи нас подолати свої суперечності. Це досягається обміном досвідом, спільним обговоренням наших пропозицій і нарешті, мобілізацією всіх наших сил.

Тому ми зобов’язуємося продовжувати і розширювати свою співпрацю. Першою нашою метою стане Конференція Сторін 26 листопада цього року у Глазго. Ми будемо неухильно просувати свої вимоги і працювати з іншими силами над розбудовою широкого єдиного руху за демократичну, екологічну і соціальну альтернативу.

14-19 червня 2021 року