arton26109 0db71

 

Багато молодих людей, які постраждали від припинення роботи через COVID-19, все ще намагаються повернути своє місце на ринку праці.

Надто довго робота для молодих людей характеризувалася відсутністю безпеки, низькою заробітною платою, неадекватним доступом до соціального захисту чи відсутністю такого, а також відсутністю доступу до профспілок.

Більшість молодих людей у ​​світі зайняті у неформальному секторі економіки, а молоді жінки навіть частіше, ніж молоді чоловіки, працюють на небезпечній, низькооплачуваній роботі.

Молоді люди можуть допомогти відновити новий суспільний договір і працювати над запобіганням відчуженню свого покоління, щоб ніхто не залишився позаду.

Це відновлення має фінансуватися за рахунок справедливого оподаткування, списання боргів та цільової підтримки економік, що розвиваються. Його не и и буде досягнуто за рахунок скорочень та жорсткої економії.

Цей Міжнародний день молоді, 12 серпня 2022, припадає на третій рік пандемії COVID-19. Пандемії, яка серйозно впливає на молодих людей, у тому числі на їх можливості працевлаштування та рівень життя. Виконання шести ключових вимог нового громадського договору має важливе значення для стійкого відновлення, яке не залишить молодих людей позаду:

- Права: гарантувати трудові права та захист для всіх молодих працівників, включаючи право на вступ до профспілки та доступ до можливостей професійної підготовки та навчання протягом усього життя;

- робочі місця: інвестувати у кліматично безпечні робочі місця поряд з робочими місцями у сфері охорони здоров'я, догляду, освіти та інших якісних громадських послуг;

- Заробітна плата: мінімальна прожиткова заробітна плата, встановлена ​​у процесі колективних переговорів, що дозволяє працюючим людям задовольняти свої потреби;

- Соціальний захист: забезпечити соціальний захист для всіх працівників, включаючи молодь та працівників неформальної економіки, та створити Глобальний фонд соціального захисту;

- Рівність: забезпечити рівну і справедливу участь молодих людей і груп, які прагнуть рівності, в економічному, соціальному, політичному та культурному житті; і

- Інклюзія: ліквідувати системи пригнічення, що перетинаються, які увічнюють контури колоніалізму і виключають людей за ознакою статі, раси, класу, національності, громадянства, інвалідності, віку, сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності.

 

Джерело: https://www.ituc-csi.org/international-youth-day-2022?lang=en