prtnerhip

Громадянське суспільство в Україні, Молдові, Грузії та Вірменії накопичило великий досвід та знання з широкого кола питань, таких як права людини, соціальний діалог та сталий розвиток. Цей цінний досвід має бути повністю використаний для прискорення розвитку країн і підвищення добробуту їхніх громадян.

 

Протягом останніх десятиліть громадянське суспільство в регіоні відігравало ключову роль у наближенні цих чотирьох країн до Європейського Союзу (ЄС), а також у зміцненні їхньої демократії та інститутів. Крім того, вони часто виступали першими, хто реагував на кризи - політичні, соціальні, у сфері охорони здоров'я чи безпеки, підвищуючи таким чином загальну стійкість своїх суспільств.

Платформи громадянського суспільства відіграють важливу роль у моніторингу виконання угод, укладених з ЄС, а також у наданні рекомендацій сторонам щодо недоліків імплементації.

Здоров'я громадянського суспільства можна виміряти.

Ключова роль громадянського суспільства полягає в тому, щоб дати голос тим, хто не має голосу, діяти як наглядач, що забезпечує підзвітність урядів, і будувати мости між владою та громадянами. Для того, щоб робити вагомий внесок у формування політики та виконувати свої основні завдання, громадянське суспільство потребує стабільного фінансування та визнання як з боку уряду, так і з боку громадськості. Організації громадянського суспільства (ОГС) є природним каналом донесення інформації про важливість реформ до громадян. Своєю адвокаційною діяльністю вони сприяють зміцненню довіри громадян до реформ, що є запорукою їхньої сталості та успіху. Вони допомагають підтримувати складні процедури реформування, особливо в тих країнах, де немає належного рівня безпеки та захисту.

Платформи громадянського суспільства мають величезний потенціал і прагнення ділитися досвідом та сприяти реформам системи правосуддя і верховенства права, боротьбі з корупцією та дотриманню фундаментальних прав. Однак, незважаючи на свою інституційну роль та очевидну додану вартість, платформи громадянського суспільства не отримують структурного фінансування, а їхні рекомендації рідко виконуються на практиці.

Громадянське суспільство є союзником у боротьбі з дезінформацією.

Боротьба з фейковими новинами та дезінформацією стала глобальним викликом, і залучення всіх суб'єктів є ключовим. Дезінформація використовує витончені інструменти і націлена на вразливі спільноти та слабкі сторони суспільства. Чим більш освіченим і стійким є суспільство, тим складніше поширювати фейкові новини. Тому з дезінформацією потрібно боротися за допомогою освіти та інновацій, а також шляхом посилення спільних зусиль медіа-середовища, громадських організацій, державних установ, бізнес-сектору та міжнародних організацій.

Платформи громадянського суспільства прагнуть обмінюватися найкращими практиками для підвищення стійкості країн та їхніх суспільств до фейкових новин та дезінформації, залучаючи до цього бізнес, профспілкові організації та ОГС.

Громадянське суспільство робить свій внесок у розробку Порядку денного з навичок.

Через свою складність Порядок денний у сфері навичок вимагає залучення інституцій та суб'єктів на національному, регіональному та місцевому рівнях, щоб бути інклюзивним, значущим і стійким. Для подолання існуючих розривів у навичках необхідно мобілізувати громади шляхом залучення приватного сектору, профспілок та інших організацій громадянського суспільства. У той час, коли ручна праця все більше витісняється технологіями, суспільство має зосередитися на навичках, якими володіє лише людина, таких як стратегічне мислення, лідерство та творчість. Це все навички, в яких громадянське суспільство досягає успіху. Більше того, громадянське суспільство є ключем до подолання опору змінам. Володіючи навичками роботи з цифровими технологіями та будучи чутливою до навколишнього середовища, молодь має потенціал стати каталізатором "зеленого" та цифрового переходу.

Завдяки своїй репрезентативній та збалансованій структурі, що включає соціальних партнерів та інші ОГС, платформи громадянського суспільства можуть зробити значний внесок в успішну реалізацію Порядку денного у сфері навичок.

 

Джерело:

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/eastern-neighbours-platforms-civil-society-day

 

Переклад -

Департамент міжнародних зв’язків апарату ФПУ