3162 n 

Резолюція прийнята на засіданні Виконавчого комітету ЄКП 27-28 вересня 2023 року в Мадриді

Передумови

Оновлення профспілок було названо ключовим пріоритетом членських організацій під час Конгресу в Берліні.  Програма дій ЄКП зобов'язала ЄКП "відстоювати європейський порядок денний оновлення профспілок [...] та збільшення щільності членства, підтримувати членські організації, які зміцнюють права працівників, покращують умови праці та посилюють голос працівників через колективні переговори та колективні дії, приділяючи особливу увагу новим формам роботи" та "підтримувати членські організації в розробці стратегій оновлення, в тому числі за допомогою цифрового профспілкового руху та координації національних та галузевих стратегій". Серед інших заходів, ЄКП "створить Центр оновлення профспілок для координації стратегії ЄКП з оновлення профспілок".

Ця стратегічна дискусія є першим кроком у виконанні зобов'язань Конгресу щодо оновлення профспілок. Важливо, що нашою відправною точкою є домовленість про загальну мету, фокус та додану вартість, яку Центр профспілкового оновлення ЄКП може принести для підтримки наших членських організацій.

Світ праці змінюється. Нові форми роботи, діджиталізація, індустрія 4.0, робота на платформах і дистанційна робота також змінюють робочі місця, а залучення нових членів вимагає нових підходів. Структурні бар'єри на ринку праці призводять до недостатнього представництва певних груп працівників, таких як молодь, жінки та трудові мігранти, не лише на ринку праці, а й у профспілках. Зростає тенденція до розгону профспілок та нападів на профспілки, їхні прерогативи та права. Фундаментальні цілі профспілок, такі як захист гідності працівників, якісні робочі місця, охоплені колективним договором, і просування соціальної справедливості, залишаються все більш актуальними для всіх працівників. Дискусія про оновлення профспілок полягає у визнанні та розвитку наших сильних сторін, розумінні викликів, визначенні необхідного стратегічного розвитку та створенні плану для його реалізації. Ця дискусія має на меті окреслити необхідні зміни в стратегії.

Важливо визнати, що хоча профспілковий рух стикається зі складними викликами, перед ним також відкриваються важливі можливості:

Щільність профспілок. Рівень щільності профспілок, зафіксований в ЄС у 2018 році, є найнижчим з 1945 року. Лише в Бельгії та Данії рівень щільності профспілок у 2010-х роках можна порівняти з рівнем 1970-х років. Ця тенденція не зупинилася за останні два десятиліття [див. Додаток I].

Однак пандемія Covid-19 та її наслідки ще раз продемонстрували ключову роль профспілок у захисті працівників. Деякі національні ситуації свідчать про те, що до профспілок вступають нові члени, зокрема, у зв'язку з дуже помітними профспілковими мобілізаціями.

Висвітлення колективних переговорів. Рівень охоплення колективними переговорами в ЄС наразі становить приблизно 65%, з величезними відмінностями між країнами та секторами. За останні два десятиліття рівень охоплення колективними переговорами значно знизився [див. Додаток I].

Проте, ЄКП може надати дуже важливий інструмент для підтримки колективних переговорів за допомогою Директиви про адекватну мінімальну заробітну плату в ЄС. Директива встановлює цільовий показник у 80% охоплення колективними переговорами та передбачає заходи для сприяння колективним переговорам та забезпечення дотримання права на колективні переговори.

Порядок денний стратегічного розвитку ЄКП вже давно назрів

З самого початку важливо визнати, що членські організації ЄКП та їхні профспілки працюють у дуже різних середовищах і правових системах, зі своїми власними специфічними національними системами трудових відносин. Крім того, наші національні конфедерації та європейські федерації мають дуже різні організаційні та операційні структури.

 Загальний підхід ЄКП повинен бути спільним, з вивченням наших спільних викликів та спільною роботою над розробкою практичних проектів та індикативів. Центр оновлення профспілок ЄКП буде середовищем, яке ділиться досвідом і підтримує дії, в тому числі скоординовані та солідарні дії, щоб допомогти нашим членським організаціям будувати завтрашні профспілкові організації, конфедерації, європейські федерації та ЄКП.

Після засідання Виконавчого комітету буде створено робочу групу високого рівня з метою представлення плану дій з оновлення профспілок, який має бути прийнятий Виконавчим комітетом у 2024 році. У цьому контексті ця стратегічна дискусія між профспілковими лідерами на ранньому етапі має велике значення.

Наступні кроки

Короткий звіт з обговоренням на засіданні Виконавчого комітету ЄКП в Мадриді буде розісланий членським організаціям.

Буде створено робочу групу високого рівня з питань оновлення профспілок. Заклик до членства в робочій групі буде незабаром розісланий членським організаціям (рекомендується членство на рівні керівництва). Робоча група зустрінеться, щоб визначити бачення центру профспілкового оновлення та деякі варіанти того, що він може робити. Частково її роль полягатиме у мобілізації наявних ресурсів та створенні синергії.

Робоча група високого рівня звітуватиме перед Виконавчим комітетом у першій половині 2024 року з пропозиціями щодо подальших дій.

Рисунки: щільність профспілок та охоплення колективними переговорамиу Додатку

 

Переклад -

Департамент міжнародних зв’язків апарату ФПУ

щільність профспілок та охоплення колективними переговорами 3