IMG 20231229 2312234

Європейська комісія наприкінці осені ц.р. представила свій пакет "Мобільність навичок і талантів", передбачений в рамках Європейського року навичок 2023 року. Центральною є пропозиція "Європа в русі", яка має на меті оновити рамки мобільності Європейського Союзу, щоб розширити можливості навчальної мобільності для всіх. Основна мета полягає в тому, щоб поступово зробити навчальну мобільність нормою в Європейському освітньому просторі, а не винятком.

Сьогодні в ЄС менше ніж один із семи випускників вищих навчальних закладів і один із 16 студентів професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) отримують вигоду від навчання за кордоном. Незважаючи на прогрес, досягнутий за останнє десятиліття у сприянні навчальній мобільності, на шляху до вільного пересування учнів в ЄС все ще існують перешкоди, які пропозиція Комісії має на меті усунути.

Перетворення її позитивних намірів на відчутні результати залежить від дій держав-членів: вони повинні перетворити рекомендації на національні плани дій, якими керуватимуться у своїй роботі до 2030 року, і їм потрібно буде мобілізувати всі відповідні зацікавлені сторони. Хоча ініціатива Комісії заслуговує на схвалення, її самої по собі буде недостатньо для того, щоб зробити навчальну мобільність нормою в Європі. Досягнення цієї мети також вимагатиме від ЄС та країн-членів збільшення наявних ресурсів.

Переваги мобільності

Сприяння навчальній мобільності пропонує багато переваг, як індивідуальних, так і колективних. Мобільні студенти набувають навичок, які мають вирішальне значення для їхнього особистого, освітнього та професійного зростання, підвищуючи їхню здатність до працевлаштування. В економічному плані навчальна мобільність може допомогти пом'якшити дефіцит навичок, з яким стикаються 74% малих і середніх підприємств у Європі. У соціальному плані навчальна мобільність сприяє формуванню почуття європейського громадянства і розуміння спільних для Європи цінностей.

Визнаючи переваги мобільності та необхідність її підвищення, європейські директивні органи протягом останнього десятиліття реалізували різні ініціативи, спрямовані на заохочення мобільності учнів у межах ЄС. До них відносяться

- збільшення на 80 відсотків бюджету Еразмус+ на 2021-27 рр. до 26,2 млрд євро

- ухвалення у 2018 році рекомендації Ради ЄС, яка сприяє автоматичному взаємному визнанню кваліфікацій вищої освіти, а також результатів навчання за кордоном, і

- створення табло мобільності для моніторингу та оцінки прогресу європейських країн у сприянні навчальній мобільності.

Остання пропозиція Комісії щодо рекомендації Ради з питань навчання

Чотири бар'єри

Різні дослідження навчальної мобільності послідовно визначають чотири ключові бар'єри на шляху до її ефективної реалізації. Першою і головною з них є брак фінансування. Це ускладнюється відсутністю можливості переведення вітчизняних грантів і кредитів: студенти часто стикаються з обмеженнями у використанні їх для навчання за кордоном.

Другим бар'єром є недостатня поінформованість про можливості мобільності. Так, в опитуванні Євробарометру 2023 року молоді респонденти, відповідаючи на запитання про бар'єри на шляху до отримання транскордонного стажування, назвали одним із головних недостатню інформацію та рекомендації. Нещодавнє дослідження підкреслило, що третина освітніх систем в ЄС не має ані стратегії, ані масштабних ініціатив, спрямованих на інформування та надання рекомендацій щодо зовнішньої мобільності студентів; така ж частка все ще не має веб-сайту, на якому зібрана вся ключова інформація про можливості навчальної мобільності.

Третім бар'єром є те, що визнання кваліфікацій і кредитів, отриманих за кордоном, не завжди є простим. У нещодавньому звіті про виконання рекомендації 2018 року щодо взаємного визнання кваліфікацій підкреслюється, що для того, щоб автоматичне визнання стало реальністю в ЄС, необхідно докласти значних додаткових зусиль.

Останнім бар'єром для деяких студентів є відсутність необхідних навичок володіння іноземними мовами. Всі ці постійні виклики вимагають систематичних зусиль для усунення бар'єрів на шляху до навчальної мобільності та надання можливості більшій кількості студентів отримати вигоду від такого досвіду.

Дві цілі

Своєю пропозицією "Європа в русі" Єврокомісія ставить перед собою конкретні цілі: збільшити частку громадян ЄС, які отримують користь від навчання за кордоном, забезпечити навчальну мобільність для всіх (а не лише для молоді) та сприяти інклюзивності, сталості та інноваціям у цьому процесі. Вона пропонує дві нові цілі на рівні ЄС до 2030 року: щонайменше 25% випускників вищих навчальних закладів і 15% учнів ПТО повинні отримати користь від навчання за кордоном.

Для досягнення цих цілей, пропозиція передбачає кілька ініціатив, які повинні допомогти знизити бар'єри:

- підвищення обізнаності про можливості навчальної мобільності для різних цільових груп

- покращення визнання кваліфікацій та періодів навчання за кордоном

- зниження адміністративного тягаря при подачі заявок на навчальну мобільність та

- зробити можливості більш інклюзивними.

Це доповнює збільшення бюджету Еразмус+, яке відбудеться з 2021 року.

Цілі дійсно амбітні. Нинішня частка випускників, які отримують користь від навчальної мобільності, становить близько 15%, а для учнів ПТО - менше 7%.

Але навіть якщо їх вдасться досягти до 2030 року, ми будемо далекі від сценарію, коли навчальна мобільність стане нормою. Через більш ніж 40 років після запуску програми Еразмус тодішнім президентом Комісії Жаком Делором у 1987 році, менш ніж одна з чотирьох молодих людей в ЄС скористається перевагами мобільності. Без значного збільшення національних та європейських коштів, що виділяються на цю мету, навчальна мобільність залишиться привілеєм меншості.

Більш інклюзивна

Збільшення частки людей, які отримують користь від досвіду навчання, - не єдина мета запропонованої нової системи. Також важливо зробити навчальну мобільність більш інклюзивною: щонайменше 20 відсотків усіх студентів, які отримують вигоду від мобільності за кордоном, повинні становити особи з меншими можливостями. З цією метою програма Еразмус+ передбачає додаткові кошти для студентів з особливими потребами, з неблагополучних верств населення або з віддалених районів. Однак, як зазначає Студентська мережа Еразмус, гранти Еразмус+ не встигають за високим рівнем інфляції, що призводить до витіснення багатьох бідних студентів.

Пропозиція Комісії справедливо наголошує на мобільності учнів, оскільки вони стикаються з більшою кількістю бар'єрів, ніж студенти вищих навчальних закладів. За останні десять років Комісія здійснила кілька ініціатив, спрямованих на сприяння мобільності учнів ПТО, наприклад, прийняла у 2015 році ErasmusPro, програму для довготривалої мобільності учнів ПТО, але потрібні більш рішучі дії.

Пропозиція представляє узгоджену рамкову політику, просуваючи короткострокові поступові зміни та елементи всеосяжної довгострокової стратегії. До них відносяться: використання центрів професійної майстерності для міжнародного співробітництва, призначення координаторів мобільності, оптимізація адміністративних процесів, забезпечення мовної підготовки, проведення комунікаційних кампаній щодо можливостей навчальної мобільності для учнів ПТНЗ та заохочення транскордонного співробітництва між МСП.

Збільшення ресурсів

Усунення регуляторних, інформаційних та мовних бар'єрів буде ключовим для сприяння навчальній мобільності і має бути пріоритетом, враховуючи всі індивідуальні та колективні переваги мобільності. Для ЄС це, безумовно, найкращий спосіб просувати європейське громадянство серед молоді.

На додаток до фінансування Еразмус+, необхідно створити синергію з іншими фінансовими інструментами ЄС, такими як Програма цільової мобільності EURES, що фінансується Європейським соціальним фондом Плюс, на рівні ЄС, національному та регіональному рівнях. Для того, щоб навчальна мобільність стала нормою, а не винятком, критично важливим є подальше збільшення ресурсів для грантів на мобільність.

Авторка Софія Фернандес - старший науковий співробітник Інституту Жака Делора (Париж) та директор Академії "Наша Європа". Її дослідження зосереджені на європейській політиці зайнятості та соціальній політиці, а також європейському економічному управлінні.

На фото: менше ніж один з 16 учнів професійно-технічних навчальних закладів отримує користь від навчання за кордоном (aerogondo2/shutterstock.com)

Це спільна публікація Social Europe та IPS-Journal

Джерело:

https://www.socialeurope.eu/learning-mobility-making-it-the-norm-in-the-eu