dfdf7b7b235868 090124 0777

Уряд Франції очолив коаліцію країн, яка заблокувала угоду, досягнуту раніше між іспанським головуванням в Раді та делегацією Європейського парламенту. Генеральний секретар ЄФПГО: "Це дуже розчаровує десятки мільйонів працівників, які думали, що можуть розраховувати на кращий соціальний захист та умови праці. Французький уряд, зокрема, не має жодної поваги до тих працівників, яких експлуатують недобросовісні роботодавці".

 

Парламент повинен проявити твердість і переконатися, що інтереси трудящих переважають над інтересами лобі "Уберс" і "Деліверу"...

Реакція ЄКП

(18 грудня 2023 року) Працівників платформ часто помилково класифікують як самозайнятих. Таким чином, вони позбавлені основних прав і соціального захисту. Європейський парламент і Рада міністрів досягли згоди щодо критеріїв визнання працівників платформ і надання їм захисту та трудових прав 13 грудня 2023 року. ЄКП підкреслює, що правозастосування на національному рівні матиме вирішальне значення і вимагає збільшення кількості трудових інспекторів. Звіт за листопад 2022 року для Eurofound ще раз підтверджує тезу, яку неодноразово висловлювала ЄФПГО, оскільки ми бачили, як заходи жорсткої економії впливають на кадрове забезпечення регуляторних органів. "Хоча фінансові асигнування на правозастосовні установи зросли за останнє десятиліття в багатьох державах-членах, а кількість інспекторів збільшилася в половині країн, щодо яких є дані, ресурси все ще лише частково адекватні для ефективної правозастосовної діяльності в багатьох країнах. Необхідно більше фінансових ресурсів і кваліфікованого персоналу, щоб підвищити здатність інспекцій праці реагувати на останні тенденції та ризики на ринку праці".

ЄКП підкреслює, що компроміс включає в себе

- Перерозподіл тягаря доведення, що означає, що платформи тепер повинні доводити відсутність трудових відносин.

- Перевірки на робочому місці, які будуть обов'язковими в разі однієї перекваліфікації - це означає, що якщо один працівник проходить процедуру, влада повинна буде оцінити ситуацію його колег.

- Прозорість алгоритмів, які використовувалися компаніями-платформами для встановлення та регулювання роботи. Вони використовувалися для покарання працівників, які брали участь у легальній профспілковій діяльності.

- Центральна роль профспілок і колективних договорів у розвитку економіки платформ.

Відомими прикладами працівників платформ є кур'єри та водії таксі. Ми бачимо, як все частіше доглядальників змушують до фіктивної самозайнятості, щоб уникнути сплати відпускних, лікарняних або соціального забезпечення.

Позиція ЄКП

Парламент у своїй заяві підкреслює, серед іншого:

що директива вперше в історії ЄС встановила правила алгоритмічного управління на робочому місці; що презумпція трудових відносин виникає за наявності двох з п'яти показників, і що працівники не можуть бути звільнені автоматизованими системами. Парламент стверджує, що працівники платформ "не мають доступу до інформації про те, як працюють алгоритми і як їхня поведінка впливає на рішення, що приймаються автоматизованими системами". За новими правилами, платформи надаватимуть цю інформацію працівникам та їхнім представникам".  Парламент заявляє, що за новими правилами "платформам буде заборонено приймати певні важливі рішення, такі як звільнення та рішення про призупинення дії облікового запису, без людського нагляду. Текст також забезпечує більший людський нагляд за рішеннями систем, які безпосередньо впливають на осіб, що виконують роботу на платформі".

- верхня межа суми грошей, яку можуть отримувати працівники

- нагляд за їхньою діяльністю, в тому числі за допомогою електронних засобів

- контроль за розподілом або виділенням завдань

- контроль за умовами праці та обмеження у виборі робочого часу

- обмеження свободи організації своєї роботи та правила щодо зовнішнього вигляду чи поведінки.

Згідно з узгодженим текстом, держави-члени можуть додавати до цього переліку інші індикатори в рамках національного законодавства".

У випадках, коли застосовується правова презумпція, саме цифрова платформа повинна буде продемонструвати відсутність трудових відносин відповідно до національного законодавства та практики".

Рада підкреслює, що угода з Парламентом включає правила, які "не дозволяють цифровим платформам праці обробляти певні види персональних даних за допомогою автоматизованого моніторингу або систем прийняття рішень. Такі дані включатимуть

- персональні дані про емоційний або психологічний стан працівників платформи

- дані, пов'язані з приватними розмовами

- дані для прогнозування фактичного або потенційного профспілкового членства

- дані, що використовуються для визначення расового чи етнічного походження працівника, його міграційного статусу, політичних поглядів, релігійних переконань або стану здоров'я

- біометричні дані, крім даних, що використовуються для автентифікації.

 

Джерело:

https://www.epsu.org/article/eu-protection-platform-workers

переклад -

Департамент міжнародних зв’язків апарату ФПУ