zaiav 120224

Членські організації Інтернаціоналу громадського обслуговування (PSI) в Америці підписали лист, в якому висловили свою стурбованість щодо Договору про пандемію Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) на восьмому засіданні Міжурядового переговорного органу (INB8). Лист буде надіслано урядам країн регіону, демонструючи силу працівників охорони здоров'я.

Наші профспілки стежать за процесом Міжурядового переговорного органу (INB) з метою розробки та проведення переговорів щодо міжнародної угоди про запобігання пандемії, готовність до неї та реагування на неї - Договору ВООЗ про пандемію. Ми виконували цю роботу за підтримки Міжнародної федерації профспілок працівників громадського обслуговування (PSI), глобальної федерації профспілок, що представляє працівників громадського обслуговування, охорони здоров'я та догляду в усьому світі, до якої ми входимо як членські організації.

Ми стурбовані тим, що сьомий раунд обговорення INB (INB7), що відбувся в листопаді та грудні 2023 року, не досягнув належного прогресу щодо ключових пріоритетів для працівників охорони здоров'я та догляду. Ми закликаємо ваше міністерство розглянути наведені нижче питання під час сесії ІНБ8 з 19 лютого по 1 березня 2024 року.

Крім того, ми просимо призначити зустріч з вами, щоб отримати інформацію про результати ІНБ7. З вашою підтримкою цей майбутній інструмент буде заснований на знаннях і досвіді працівників охорони здоров'я та догляду, які були на передовій під час пандемії Covid-19.

ПІДТРИМУВАТИ ПРАВО НА ГІДНУ ПРАЦЮ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА ДОГЛЯДУ

Хоча ми вітаємо включення статті про працівників сфери охорони здоров'я та догляду до поточного проєкту переговорного тексту, ми розчаровані обмеженим прогресом у цьому питанні. Потрібно захистити працівників, які рятують життя, але формулювання, яке надавало пріоритет належним засобам захисту для медичних працівників, які працюють на передовій під час пандемії, у попередніх проєктах до цього етапу переговорів, було вилучено. Країнам вкрай важливо визнати важливу роботу, яку виконують працівники, що працюють на передовій під час пандемії, та інтегрувати її в міжнародну угоду (у статті 7), щоб захистити життя і здоров'я медичних працівників у разі майбутніх надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я.

Крім того, поточному проєкту бракує суттєвих положень, які підтримують гідну працю для всіх працівників охорони здоров'я та догляду, захищають їхнє здоров'я та безпеку, а також визнають важливу роль працівників охорони здоров'я та догляду, які перебувають на передовій, та мігрантів.

Ми рекомендуємо

  • включити до статті 1 широке визначення працівників сфери охорони здоров'я та догляду, яке включає всіх працівників, класифікованих як медичні працівники відповідно до Міжнародної стандартної класифікації професій (МСКП), що використовується ВООЗ.
  • Гідна праця також має бути включена до статті 3 як керівний принцип, якого слід дотримуватися при розробці, плануванні та впровадженні будь-яких заходів, пов'язаних із забезпеченням готовності, запобіганням і реагуванням на майбутню пандемію.
  • Стаття 7 повинна містити положення, які гарантуватимуть і захищатимуть трудові права медичного і фармацевтичного персоналу, в тому числі з посиланням на Конвенції МОП № 87 і № 98.
  • Стаття 7 повинна гарантувати безпечне співвідношення кількості персоналу до кількості пацієнтів та інші мінімальні стандарти праці та зайнятості, як зазначено в Конвенції МОП № 149 про сестринський персонал та на Тристоронній нараді МОП 2017 року з питань поліпшення зайнятості та умов праці у сфері охорони здоров'я.
  • -Включення положення про пріоритетність заходів з охорони праці до статті 3 (керівні принципи), включаючи посилання на Конвенцію МОП № 155 та Резолюцію МОП № 164.
  • Включення принципу обережності до статті 3 як керівного принципу, а також формулювання по суті в статті 7, щоб принцип обережності застосовувався, коли причинно-наслідкові зв'язки не повністю встановлені науково і може існувати загроза шкоди здоров'ю людини або навколишньому середовищу, особливо при наданні послуг охорони здоров'я та медичної допомоги під час пандемій.
  • Включення до статті 7 положень, що стосуються травм, наслідків або смерті медичних працівників та осіб, які надають медичну допомогу, а також членів їхніх сімей під час реагування на пандемію.
  • Включення положень (у статті 7), які покладають на країни походження та призначення відповідальність за захист як працівників-мігрантів, так і систем охорони здоров'я країн, що відправляють мігрантів.

ЗАБЕЗПЕЧИТИ ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ

Для того, щоб дійсно реалізувати надійну, справедливу, рівноправну глобальну інноваційну систему, яка буде генерувати доступні та своєчасні технології охорони здоров'я, ми повинні розуміти технології охорони здоров'я (медичні контрзаходи) як суспільні блага. Стаття 9.4 повинна гарантувати, що всі продукти охорони здоров'я, технології, ноу-хау тощо, які походять з науково-дослідних програм, що фінансуються державою, залишаються у суспільному надбанні і не можуть бути запатентовані.

  • Виробники технологій, які були розроблені за рахунок державного фінансування, повинні надавати отримані медичні контрзаходи на основі принципу безприбутковості/беззбитковості після оголошення про виявлення захворювання, що загрожує здоров'ю людини, на основі принципу беззбитковості.

  • -Це повинно застосовуватися незалежно від обсягу державного фінансування.

Пандемія Covid-19 показала, що ми не можемо покладатися на добровільні угоди, які просуває приватний сектор. Нам потрібні примусові заходи для забезпечення прозорості витрат на НДДКР та майбутніх державних контрактів, підписаних з приватними компаніями. Попередній проєкт (проєкт до нульових) передбачав обов'язкові заходи для суб'єктів господарювання, які отримують державне фінансування на НДДКР у рамках заходів з протидії пандемії, щодо розкриття цін та договірних умов державних закупівель (стаття 9.3.b). Однак цей захід - єдиний, який створював зобов'язання для приватних суб'єктів, - було вилучено. Його слід повернути.

ВІДМОВИТИСЯ ВІД ПАТЕНТНИХ ПРАВ У ВСІХ ВИПАДКАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Пандемія COVID-19 знову показала, що збереження привілеїв інтелектуальної власності під час кризи в галузі охорони здоров'я створює штучний дефіцит і високі ціни, що коштує сотні тисяч життів, особливо в країнах Глобального Півдня. Ми не можемо пережити ще одну надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я, натуралізуючи монополії та покладаючись на добровільні рішення. Текст повинен включати обов'язковий і автоматичний механізм відмови від прав інтелектуальної власності на технології, пов'язані з боротьбою з такою надзвичайною ситуацією, відразу після оголошення PHEIC (у статті 11.3.(a)). Крім того, майбутній інструмент повинен заохочувати країни до запровадження подібних механізмів на національному рівні.

Крім того, країни занепокоєні одностороннім застосуванням обмежених у часі винятків через загрозу судових позовів. Ця проблема була вирішена в попередній версії тексту, в якій зазначалося, що сторони не можуть оскаржувати ці заходи. Ми рекомендуємо повернути цей текст до статті 11.3.(а). Аналогічно, текст, який створює бар'єри для урядів, які бажають запровадити примусові заходи без згоди власників патентів та/або інших прав інтелектуальної власності (тобто "на взаємно узгоджених умовах"), має бути вилучений з проекту тексту.

Нарешті, ми рекомендуємо включити положення щодо перегляду відповідних угод про вільну торгівлю з метою вилучення заходів ТРІПС-плюс, таких як захист даних, прив'язка, продовження терміну дії патенту, серед іншого.                                           

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОГО, ЩО ВСІ ДІЛЯТЬСЯ І ВСІ ОТРИМУЮТЬ ВИГОДУ

Включення системи доступу до патогенів та розподілу вигод (PABS) до статті 12 є важливим уроком з помилок глобального реагування на пандемію Covid-19. Однак ми стурбовані тим, що конкретні елементи цієї системи залишаються без уваги, і побоюємося, що така прогалина може звести нанівець ці важливі зусилля. Ми закликаємо уряди дотримуватися тих же термінів для системи PABS, що і для решти договору.

Ми вимагаємо грошових і негрошових зобов'язань від одержувачів даних про патогени (реципієнтів), а також покладаємо на уряди відповідальність за забезпечення дотримання цих зобов'язань. Ми вітаємо вимогу до реципієнтів надавати ВООЗ доступ в режимі реального часу до продуктів, пов'язаних з пандемією, хоча це повинно базуватися на більш високому мінімумі (наразі встановленому на рівні не менше 20%), а також на відповідному розподілі, заснованому на постійній оцінці ризиків і потреб громадського здоров'я, що еволюціонують. Крім того, три підпункти статті 12.4 (с) повинні бути переглянуті і перетворені на обов'язкові умови розподілу вигод для реципієнтів.

ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ НАДЗВИЧАЙНИМ СИТУАЦІЯМ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Запобігання пандемії, готовність до неї та реагування на неї вимагають глобальної фінансової архітектури, яка гарантує, що всі країни матимуть достатньо ресурсів для розбудови сильних та універсальних систем громадського здоров'я. Ми стурбовані тим, що формулювання щодо фінансування є слабкими. Текст повинен включати принцип солідарності та прихильності до справедливого міжнародного порядку (у статті 3), а також положення про справедливість у фінансуванні запобігання, готовності та реагування на пандемію.

Крім того, МОП підкреслила роль соціального діалогу в зміцненні державних послуг, включаючи системи охорони здоров'я[1]. У документі Європейської Комісії[2] також підкреслюється, що "соціальний діалог є важливим інструментом для збалансованого управління кризою та пошуку ефективних політик пом'якшення наслідків і відновлення", і що "досвід показує, що соціальний діалог сприяє ефективному управлінню кризою". Стаття 6 має спрямовувати відповідних суб'єктів до соціального діалогу, а уряди - забезпечувати активну участь профспілок і працівників у плануванні та реагуванні як під час надзвичайної ситуації, так і в непандемічний час.

Зараз переговори вступають у ключовий момент. Ми сподіваємося на вашу підтримку і залишаємося у вашому розпорядженні для відповіді на будь-які питання, які у вас можуть виникнути.

Підписи

ANEF

José Pérez Debelli, President

Chile

ANPE

Rodrigo Ml. López Garcia, Secretary General

Costa Rica

CNTS

Valdirlei Castagna, President

Brazil

CNTSS

Maria Júlia Nogueira, President

Brazil

CSTSPB

Jenny Arias la Torre, Executive Secretary

Bolivia

Confetam

Jucélia Vargas Vieira de Jesus, President

Brazil

Confusam

Gabriela Flores, President

Chile

FED-Cut

Wilfredo Ponce Caldas, President

Peru

FENAPSI

Vania Machado, President

Brazil

Fenpruss

Gabriela Farias Tamayo, President

Chile

FESPROSA

María Fernanda Boriotti, President

Argentina

FNE

Solange Caetano, President

Brazil

NUPGE

Bert Blundon, President

Canada

SEESP

Elaine Aparecida Leoni, President

Brazil

SUNESS

María del Pilar A. Gerónimo, Secretary General

Peru

Sindisaude-SP

Janaína Luna, Secretarária Saúde do Trabalhador

Brazil

Sindistritales

Fabio Humberto Melo Quintero, President

Colombia

SINDSEP

João Gabriel Guimarães Buonavita, President

Brazil

SinPsi-SP

Rogerio Giannini, President

Brazil

SITRAMHEDYS

Miguel Angel Mejía, President

Honduras

SNTSS

Nayeli Fernández Bobadilla, Substantive Equality Secretary

Mexico

STISSS

Edwin Ortes, General Secretary

El Salvador

SUNEPSAS

Zenaida Figuera, President

Venezuela

UPCN

Santiago Picone, Secretary General of the Government of the City of Buenos Aires.

Argentina

 Джерело: https://publicservices.international/resources/news/24-trade-unions-representing-7-million-health-and-care-workers-sign-letter-with-demands-for-who-pandemic-treaty?id=14679&lang=en

 

переклад -

Департамент міжнародних зв’язків апарату ФПУ