logo-ETUC

 

За якісні робочі місця, рівність і демократію в Європі!

22-25 травня 2014 року у кожній країні-члені Європейського Союзу відбудуться вибори членів наступного скликання Європейського парламенту. Європарламент наділений повноваженнями схвалювати або відхиляти європейські закони, приймати європейський бюджет і обирати Президента Європейської Комісії.

В останні кілька років деякі депутати Європарламенту підтримували вимоги ЄКП, внаслідок чого банківська діяльність стала краще регулюватися, а бонуси банкірів були обмежені. Європейський парламент підтримав податок на фінансові операції, введення молодіжних гарантій, включення соціальних та екологічних положень у контракти державних закупівель або соціальний договір ЄКП. Все це - вимоги європейських профспілок. В умовах зростання занепокоєння з приводу активізації націоналізму, расизму, популістських рухів, профспілковий рух має мобілізувати свої сили. Тому вибори у травні 2014 року є дуже важливими для всіх нас.

ЄКП вимагає зміни курсу. ЄКП бореться за іншу Європу.

Європа, якої ми не хочемо. ЄКП виступає проти поточної політики жорсткої економії, яка спрямована на скорочення державних витрат і сприяє значному зростанню безробіття, особливо серед молоді (сумна статистика: 26,5 млн. безробітних, у тому числі 5,7 млн. молодих людей віком до 25 років). Проти політики нестандартної зайнятості та нерівності, у якій конкурентоспроможність досягається за рахунок зниження заробітних плат, погіршення умов праці і трудових договорів, скорочення соціального захисту і несправедливого оподаткування.

Десятиліттями Європейський Союз виступав за прогрес. Його «соціальна модель» - поєднання економічного зростання і стабільного покращення умов життя і праці, яку нерідко ставлять усім за приклад, в даний час значно ослаблена і знаходиться під загрозою в результаті заходів, нав’язаних нинішньою Комісією та Радою, а не самим ЄС.

 

Європа, яку ми прагнемо, політика, яку ми хочемо

ЄКП закликає до проведення іншої політики, до соціальної Європи. Європи повної зайнятості, в якій турбуються про майбутні покоління.

Ми закликаємо до: створення робочих місць...

Оновлена стратегія зайнятості має бути найвищим пріоритетом. Амбіційний європейський інвестиційний план з метою створення якісних робочих місць, спроможний згенерувати до 11 млн. нових робочих місць. Цей план буде стимулювати всю європейську економіку і сприятиме переходу до більш екологічного і дружнього до клімату суспільства в ЄС в наступне десятиліття. Нова європейська промислова політика буде базуватися на інноваціях, наукових дослідженнях і розробках, освіті, підвищенні кваліфікації, охороні здоров'я та справедливому переходу до сталого розвитку. Підтримувати це відновлення має демократично прийнятий соціально орієнтований європейський бюджет. Молодіжні гарантії повинні повністю виконуватися.

Негайне припинення політики жорсткої економії. Необхідно консолідувати державні фінанси, але це не повинно призвести до демонтажу соціального забезпечення. ЄС повинен повернути солідарність в основу своєї політики. Державні ресурси, що виділяються для інвестиційних програм, мають бути виключені із дії «золотого правила», яке обмежує структурний дефіцит держав-членів до максимум 0,5% ВВП.

Гарантування, що економічні свободи не переважають над фундаментальними соціальними правами. Європейський Союз – це не тільки економічний проект, його основною метою має бути покращення умов життя і праці населення; фундаментальне значення соціального прогресу має бути підтверджене «Протоколом про соціальний прогрес» у вигляді додатку до договорів ЄС.

• Повага й сприяння колективним переговорам і автономія соціальних партнерів. Соціальний діалог повинен реально підтримуватися на всіх рівнях. Автономія соціальних партнерів має бути забезпечена, зокрема стосовно, але не тільки, колективних переговорів. ЄС повинен визнати роль працівників та їх представників. Зростання купівельної спроможності і гідна оплата праці сприяє відродженню внутрішнього споживання і, отже, росту.

Кінець нестандартної зайнятості. Ми повинні покласти край нестандартній зайнятості. Мінімальна заробітна плата має бути збільшеною в тих країнах, де профспілки вважають це необхідним. Мінімальний соціальний рівень доходів буде введений на основі спільних європейських принципів. Право на якісну освіту і підвищення кваліфікації буде гарантовано для всіх. Великобританії, Польщі та Чеській Республіці вдалося домогтися для себе винятків з Європейської хартії основних прав: настав час припинити ці винятки, щоб покращити умови життя і праці громадян.

Гарантія здоров'я, безпеки та гігієни на робочих місцях. Невідкладно має бути сформована нова амбіційна європейська стратегія (наприклад, перегляд Директиви про канцерогенні речовини, прийняття директив по розладам опорно-рухового апарату та психосоціальним ризикам). Будь-яке подальше ослаблення Директиви про робочий час не має бути допущеним.

 

Рівність, солідарність

• Відновлення згуртованості та соціальної справедливості. Необхідно зменшити зростаючу нерівність між багатими і бідними країнами, регіонами та територіями, серед працівників і серед громадян. Ми повинні зміцнити солідарність між країнами в ЄС. Ефективні та обов'язкові заходи мають бути прийняті з метою боротьби із соціальною недобросовісною конкуренцією, гарантуючи, що кожен працівник має рівні права і отримує однакову зарплату за працю рівної цінності.

Боротьба з існуючими формами дискримінації на всіх рівнях. Жорстка боротьба з расизмом, ксенофобією, гомофобією, націоналізмом і екстремізмом. Право на мобільність має бути справедливим і вільно обиратися. Ставлення до трудящих-мігрантів має бути таким же, як і до інших працівників, вони мають бути проінформовані про свої права. Політику в сфері міграції потрібно терміново міняти. Необхідні конкретні дії з подолання різниці між чоловіками і жінками в оплаті праці. Баланс між роботою і приватним життям має бути покращений.

Якісні громадські послуги і послуг, що становлять загальний інтерес, доступні для всіх, як це передбачено Хартією основних прав. Міжнародні торгові угоди мають поважати ці послуги. Нові дитячі та медичні заклади мають засновуватися для дітей і літніх людей (наприклад, для тих, хто потребує гарантованого довгострокового догляд з повагою до їх гідності). Соціальне забезпечення є основоположним правом людини, фінансування якого має проводитися солідарно і рівномірно розподілятися, і в цьому контексті роль державних пенсійних систем (першого рівня) залишається вирішальною. Солідарність між поколіннями має бути посиленою.

Справедлива фіскальна політика. Нові рішучі і обов'язкові заходи необхідні для боротьби з ухиленням від сплати податків і шахрайством. Податкові гавані мають бути закриті, починаючи з негайного виконання резолюцій Ради Європи та «групи двадцяти». Ми повинні боротися з корупцією, незадекларованою працею і спекуляціями. Оподаткування в Європі має бути розподільче і прогресивне. Податкова база компаній і рівень податків мають бути гармонізовані, можливо, шляхом введення мінімальної ставки 25%, яка сьогодні є середньою. Крім того, європейська економіка є більше ніж будь-коли залежною від фінансового сектора, який повинен бути міцним і прозорим. Перевірки фінансових ринків і фінансових інститутів в інтересах реального сектора економіки мають бути посиленими.

 

Демократія

• Прозорість, легітимність і відповідальність за моніторинг європейського економічного управління. Під приводом боротьби з кризою впроваджуються антидемократичні і неналежні заходи. Знаменита «Трійка» (Європейський центральний банк, Європейська Комісія і Міжнародний валютний фонд) не має мандата за європейським законодавством. Прийняття Фіскального договору позбавило громадян і Європейський парламент будь-якої серйозної участі в цьому процесі. З такими процедурами потрібно боротися. В це економічне управління мають бути інтегровані соціальні структурні індикатори.

• Зміцнення і поглиблення демократії та прозорості в рамках різних європейських інституцій в цілому. Необхідно відновити довіру до них і їх легітимність в очах європейських громадян. Можливості Європарламенту контролювати і впливати на європейську політику та законодавство мають бути посилені. Відповідні повноваження Європарламенту і національних парламентів мають бути чітко сформульовані, з метою посилення демократичного контролю над політичними рішеннями.

• ЄС та його держави-члени повинні строго дотримуватися європейських і міжнародних інструментів, таких як конвенції МОП.

Права на інформацію, консультації та участь в управлінні в світі праці не можуть бути ослаблені, а навпаки, мають бути посилені, демократія на робочих місцях має бути зміцнена, зокрема у випадку реструктуризації.

 

Висновок: як було зазначено вище, ставки на наступні вибори Європарламенту у травні 2014 року чіткі: або буде покладено край жорсткій економії і соціальному демпінгу, або вони будуть продовжені. Щоб змінити курс, ми повинні обрати таких членів парламенту – дотримуючись належного балансу між чоловіками і жінками – хто готовий захищати інтереси громадян Європи, відстоювати зміну курсу і будувати іншу Європу, яка базується на соціальному прогресі з метою припинення жорсткої економії, безробіття, бідності, нерівності, демпінгу на зарплатах і фіскальній політиці, для того, щоб знову відкрити Європу, яка змушує людей мріяти, Європу, ближчу до своїх громадян.

Таке соціальне бачення Європейського Союзу. Європейська конфедерація профспілок (ЄКП), голос трудящих Європи, закликає працівників взяти активну участь у цих виборах. Кожен голос має значення.

 

 

Департамент міжнародної роботи ФПУ

за матеріалами

http://www.etuc.org/IMG/pdf/EN-A-new-path-for-europe.pdf