nablyzhennya ukrainskogo-zakonodavstva

 

Верховною Радою України 22 липня 2014 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання», внесений Урядом Азарова.

Зазначеним Законом значно обмежуються права контрольних органів - Державної інспекції України з питань праці та Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у здійсненні нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю та про охорону праці на підприємствах.

Обмеження у вільному доступі інспекторів до робочих місць впроваджуються в умовах, коли працю кожного третього працівника в Україні роботодавці використовують  нелегально, без офіційних трудових договорів і соціальних гарантій, близько 40 відсотків заробітної плати виплачується в «конвертах» без сплати податків, страхових внесків до Пенсійного фонду та інших фондів соціального страхування, під час роботи щороку гинуть на робочих місцях сотні і калічаться тисячі працівників.

Вказаний Закон став новим кроком влади по втіленню політики неолібералізму в Україні, поступовому  згортанню процесів соціалізації, відходу від побудови «держави загального добробуту». Власне мова йде про так званий «прагматизм соціальної політики», який  полягає  в оптимізації, або  у все більших обмеженнях, зокрема повноважень органів державного нагляду (контролю) за дотриманням роботодавцями законодавства у сфері праці.

 Сьогодні, позбавивши державних інспекторів праці можливості оперативно й ефективно контролювати дотримання трудових прав, реагувати на скарги  постраждалих працівників, завтра можна буде заявити про їх неефективність і взагалі ліквідувати ці служби за прикладом Грузії, колишній уряд якої проводив політику вільного ринку.

  Федерація профспілок України вважає, що даним законом порушуються норми ратифікованих Україною конвенцій МОП 81 та 129 про інспекції праці і оскаржила його до Міжнародного Бюро праці, направивши відповідне подання на адресу Генерального директора МБП Гая Райдера (додається).

         Розуміючи хибність курсу на лібералізацію українського законодавства на догоду великому бізнесу,  СПО об’єднань профспілок підтримав Подання Федерації профспілок України щодо порушення органами державної влади України норм  Конвенції  Міжнародної організації праці №81 1947 року про інспекції праці в промисловості та торгівлі та  №129 1969 року про інспекції праці у сільському господарстві, відповідно до яких інспекції мають координуватися центральними органами влади лише в питаннях застосування законодавства та виділення коштів, і запропонував заслухати звіт Уряду України на засіданні Комітету по нормах під час роботи чергової сесії МОП.

    Водночас Голова ФПУ Осовий Г.В. надіслав звернення до Прем’єр-міністра (додається), Голови Верховної Ради, Міністра соціальної політики України, у яких запропонував, щоб не доводити справу до розгляду на Комітеті МОП по нормах, ініціювати виведення діяльності органів державного нагляду у сфері праці з-під зазначених обмежень шляхом внесення відповідних змін до частини другої  статі 2  Закону  України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»  та інших нормативно-правових актів.

 

 

 

Департамент міжнародної роботи ФПУ