КСЖ фото 1 

 

9-11 березня делегація ФПУ взяла участь у роботі 59-ї сесії Комісії ООН зі становища жінок у штаб-квартирі ООН у м. Нью-Йорк.

Головна увага сесії була привернута до Пекінської декларації та Платформи дій, а також до існуючих проблем, які впливають на її реалізацію, досягнення ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок.

Комісія здійснила огляд прогресу у реалізації Пекінської декларації та Платформи дій через 20 років після її прийняття на 4-й Всесвітній конференції зі становища жінок у 1995 році.

Огляд «Пекін+20» також включав у себе результати 23-ї спеціальної сесії Генеральної Асамблеї, першу оцінку п'ятирічної діяльності після прийняття Платформи дій, у якій визначені подальші заходи та ініціативи.

Крім того, на сесії були розглянуті можливості досягнення гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок у Програмі розвитку на період після 2015 року.

Сесія розпочала свою роботу з обговорення доповіді Генерального секретаря ООН щодо проведеної діяльності за підсумками 4-ї Всесвітньої конференції зі становища жінок і спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН під назвою «Жінки у 2000 році: рівність між чоловіками і жінками, розвиток і мир у XXI столітті».

В обговоренні взяли участь представники організацій громадянського суспільства та профспілок, серед них – члени делегації ФПУ, які висвітлили позицію профспілок щодо викликів, тенденцій та нових підходів до питань, які стосуються становища жінок та рівності між жінками та чоловіками.

Коло питань, що обговорювались, було присвячене досягненню стратегічних цілей і діяльності у найважливіших проблемних областях, подальшим заходам та ініціативам: огляду та оцінці ходу здійснення Пекінської декларації та Платформи дій і підсумкових документів 23-ї спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Наступного дня відбулися круглі столи на рівні міністрів на тему «Пріоритетні напрямки майбутньої діяльності щодо забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей жінок та прав чоло-століття жінок і дівчат», на яких були обговорені проблеми, що виникають, тенденції та нові підходи до питань, які стосуються становища жінок, рівності між жінками і чоловіками, приділено особливу ​​увагу гендерним питанням, ситуаціям і програмним областям, а також презентована, обговорена та схвалена Політична декларація з нагоди 20-ї річниці 4-ї Всесвітньої конференції зі становища жінок.

На порядку денному 59-ї сесії Комісії ООН зі становища жінок також обговорювались національні механізми забезпечення гендерної рівності: пропаганда практичної діяльності та підзвітності, каталізатори змін, результати регіональних заходів «Пекін+20», проведених регіональними комісіями Організації Об’єднаних Націй, ресурси на діяльність із забезпечення гендерної рівності: передові методи і стратегії практичної діяльності та просування вперед. Сесія продовжить свою роботу до 20 березня.

 

Довідково

 

Комісія ООН зі становища жінок була створена у 1946 році Резолюцією Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР) з метою подання останній доповідей та рекомендацій з питань захисту прав жінок щодо користування ними основними правами людини та з питань вирішення нагальних проблем у сфері захисту прав жінок (наприклад, забезпечення їх рівності з чоловіками).

Участь делегації ФПУ у роботі 59-ї сесії Комісії ООН зі становища жінок стала можливою завдяки отриманому нею у 2009 році спеціальному консультативному статусу при ЕКОСОР ООН. Консультативний статус при ЕКОСОР мають лише 7 профспілкових організацій у світі. Серед яких найпотужнішими та найвпливовішими є Міжнародна конфедерація профспілок, Загальна конфедерація профспілок та Федерація профспілок України.

 

Текст ПОЛІТИЧНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З НАГОДИ ДВАДЦЯТОЇ РІЧНИЦІ ЧЕТВЕРТОЇ ВСЕСВІТНЬОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗІ СТАНОВИЩА ЖІНОК

 

Департамент міжнародної роботи апарату ФПУ