DSCN0145

 Підтримка молодіжного профспілкового руху, поповнення з нього кадрового резерву, посилення соціального захисту молоді, яка найбільше страждає зараз від ударів ринкової стихії, - є сьогодні запорукою подальшої модернізації профспілок і в цілому подальшого розвитку країни. У Резолюції VII з’їзду ФПУ «Молодь – майбутнє профспілок» серед найголовніших завдань - визначено залучення молоді до вирішення актуальних проблем профспілкового руху, забезпечення її адаптації до нинішніх умов життя та роботи,

Тому й не випадково, що саме ця актуальна сьогодні тема реалізації молодіжної політики була винесена на розгляд чергового засідання (пленуму) Міжгалузевої ради Дніпропетровського облпрофоб’єднання.

DSCN0156

За свою більш ніж вікову історію профспілки Дніпропетровщини, зазначив у вступному слові голова облпрофцентру Віталій Дубіль, постійно приділяли значну увагу молоді, залучаючи її до своїх лав. І саме сплав досвіду старшого покоління та енергії молоді допоміг в останні дуже непрості десятиліття зберегти та розвинути кращі традиції профспілкового руху. Саме Дніпропетровське облпрофоб’єднання ще у 2002 р., першим серед членських організацій ФПУ, створило Молодіжну раду, розробило і почало реалізовувати Концепцію молодіжної політики, що дало поштовх створенню молодіжних рад в членських організаціях облпрофоб’єднання та комісій на підприємствах. І дуже важливо, що вони одразу ж включились в конкретну діяльність - розробку регіональних нормативних актів щодо соціального захисту та підтримки молоді, реалізацію затвердженої сесією обласної Ради програми «Молодь підприємства» та відповідних розділів в Територіальній та галузевих угодах і колективних договорах. Зараз цих рад і комісій в облпрофоб’єднанні вже близько 400, і в них активно працюють сотні молодих профактивістів.

Изображение 12000

Наразі питання розвитку молодіжного руху визначені одним з пріоритетів Програми діяльності облпрофоб’єднання на 2016-2020 р.р., вони постійно розглядаються на засіданнях президії облпрофоб’єднання та його членських організацій, під час інших міжгалузевих заходів. Важливо й те, що за останні роки було проведено два Форуми профспілкової молоді облпрофцентру, які дали значний поштовх цій роботі. Дуже велика увага приділяється також організації навчання профспілкової молоді, розвитку її духовного та культурного рівня. На часі також й розробка нової ідеології молодіжного профспілкового руху, яка б відповідала новим викликам сьогодення.

Голова облпрофцентру висловив сподівання, що ці питання займуть гідне місце і під час звітно-виборчої кампанії, котра розпочалася цього року в членських організаціях облпрофоб’єднання. Зокрема, дуже нагальним, зазначив він, є зараз омолодження наших лав, залучення до керівництва профспілковими ланками різних рівнів енергійної профспілкової молоді з чіткою громадянською позицією і сучасним баченням шляхів оновлення нашої роботи.

Изображение 12011

Секретар Молодіжної ради облпрофцентру, головний юрисконсульт облпрофоб’єднання Оксана Іосипова нагадала у своїй доповіді, що нинішній 2019-й оголошено Роком профспілкової молоді. Дійсно, сьогодні молоді люди до 35 років складають третину загальної чисельності членських організацій профцентру. І чимало з них є профспілковими працівниками та активістами: 277 очолюють профорганізації і ще 94 є профорганізаторами. На підприємствах області діють майже 400 молодіжних рад і комісій, які проводять значну роботу по залученню молоді до профспілкового життя, захисту її економічних, духовних і соціально-побутових прав та інтересів. Дуже важливою є й діяльність студентських профорганізацій в учбових закладах.

Серед найактивніших в проведенні молодіжної політики – металурги і гірники, вугільники, ракетобудівники, аграрії, комунальники, освітяни, медики, працівники культури та інші.

Цікавий, зокрема, досвід роботи з молоддю напрацьовано на Дніпровському металургійному заводі, де щомісячно у народному музеї проводиться за участі представників адміністрації та профкому День адаптації для тих, хто тільки прийшов на підприємство. Стало доброю традицією й вручення там першого профспілкового квитка. Профком, його комісія по роботі з молоддю велику увагу приділяють навчанню кадрів, в тому числі й молодих, у Школі профактиву, де є спеціальна група «Профспілковий резерв» для молоді до 35 років, за рахунок якої постійно йде оновлення керівних ланок. Так, під час нинішньої звітно-виборної кампанії випускниця цієї групи Ганна Чорномаз вже обрана заступником голови цехкому профспілки Центральної заводської лабораторії. Діє на заводі й Рада молодих спеціалістів.

DSCN0150

Активно працюють молодіжні ради та ради молодих спеціалістів на Південмаші та в КБ «Південне», у Дніпропетровському Центрі метрології та стандартизації (профспілка машино приладобудівників). Активно розвивається молодіжний рух й у профорганізація Дніпропетровського теркому профспілки вугільників. На всіх шахтах «ДТЕК Павлоградвугілля» завдяки підтримці профкомів діють молодіжні ради, які зосереджують свою увагу на захисті соціальних та духовних інтересів працівників, залученні їх до громадської, профспілкової роботи. Представники молодіжної ради теркому, що є депутатами, входять до складу міських рад у Павлограді, Тернівці, Першотравенську, де взаємодіють з органами влади у реалізації міських програм, проведенні культурно-масових та інших заходів. В обкомі профспілки працівників велика увага приділяється створенню та підтримці студентських профорганізацій навчальних закладів.

На більшості підприємств області професійне навчання молоді знаходить підтримку та фінансування як з боку адміністрації, так Дуже важливо, що на молодих, енергійних профлідерів, здатних повести за собою, рівняються й інші. Для розкриття цих якостей та формування у молодіжному середовищі думки про престижність профспілкової роботи президією облпрофоб’єднання ось вже шість років поспіль проводиться міжгалузевий конкурс «Молодий профспілковий лідер року», переможці якого за доброю традицією вшановуються щорічно на початку лютого під час урочистостей з нагоди Дня народження облпрофоб’єднання. За ці роки переможцями конкурсу стали 75 молодіжних лідерів. До речі, переможці минулорічного конкурсу, як і члени Молодіжної ради облпрофцентру, були запрошені на це засідання.

Изображение 12012

Суттєвим, за словами доповідача, є насамперед те, що «молодіжні» розділи знайшли відображення в Територіальній угоді, колективних договорах та програмах «Молодь підприємства». Так, у Територіальній угоді на 2017-2020 роки є окремий розділ по захисту прав та інтересів молоді, який зобов’язує соціальних партнерів проводити на всіх рівнях конкретні дії по реалізації молодіжної політики. Сторона роботодавців зобов’язалась ввести до колективних договорів розділ щодо соціальних пільг, що надаються молодим працівникам, виходячи з наявних фінансових можливостей підприємства (вирішення житлових проблем, отримання освіти, виділення дострокових пільгових позичок, придбання товарів тривалого користування шляхом виділення довгострокових пільгових позичок). Таким чином, фінансування програм та соціальних пільг для молоді зможе здійснюватись за рахунок коштів, які передбачені колективними договорами та бюджетом профспілкових організацій.

Молодіжна рада, сказала О.Іосипова, звертається до керівників членських організацій всіх рівнів роботодавців з проханням більш наполегливо домагатися виконання взятих сторонами угоди зобов’язань, адже від цього залежить перспектива розвитку підприємств та його кадрового забезпечення. Більше уваги повинно приділятися й навчанню молодих профактивістів на галузевому та міжгалузевому рівнях, питанням інформаційно-пропагандистської, виховної роботи.

За рішенням президії облпрофоб’єднання зі співдоповіддю з цього важливого питання було запропоновано виступити на пленумі представникові обласного Центру зайнятості, з яким профспілки плідно взаємодіють в рамках угоди про співробітництво. Заступник директора ОЦЗ Наталія Селякова детально розповіла про ситуацію з працевлаштуванням молоді, акцентувавши увагу на проблемних питаннях. Саме молодь найбільше страждає сьогодні від ринкової стихії: за її словами, минулого року вона склала в області третину тих, хто мав статус безробітних. Вакансій є чимало, але кожна пята з них – з мінімальною зарплатою. ОЦЗ має свій навчальний центр, де готують спеціалістів робітничих професій, у тому числі – за замовленнями роботодавців, бере також участь в реалізації програми дуального навчання, ініціатором якого виступила Федерація організацій роботодавців Дніпропетровщини за сприяння профспілок. Минулого року було працевлаштовано 26 тис. молодих людей, зокрема, й на нові робочі місця з компенсацією роботодавцям їхніх відповідних на це витрат у розмірі ЄСВ. Враховуючи гостроту проблеми, Н.Селякова закликала до активізації взаємодії всіх причетних до справи працевлаштування молоді.  

Учасники пленуму, що взяли участь у обговоренні доповіді, поряд з висвітленням досвіду реалізації молодіжної політики в своїх профорганізація, теж більше уваги приділяли проблемним питанням. Так, голова профкому студентів транспортно-економічного коледжу (профспілка металургів і гірників) Женя Зейналова наголосила на тому, що через недолугі реформи в системі освіти, крім інших перекосів, йде й скорочення стипендіального фонду, що негативно відбивається як на матеріальному становищі студентів, так і на фінансуванні їхньої профорганізації. А провідний спеціаліст Дорпрофсожу Наталія Сєрих з тривогою говорила про те, що, незважаючи на наявність завдяки колдоговорам непоганого соціального пакету для молоді, її кількість на залізниці скорочується. Не сприяє закріпленню молодих спеціалістів й те, що відразу після інституту вони отримують лише мізерну зарплату в 4,5 тис. грн.

Керівник постійної комісії з інформаційної та організаційної роботи Міжгалузевої ради, голова обкому профспілки працівників культури Анатолій Яловий звернув увагу на катастрофічні наслідки реформування системи фінансування профтехосвіти (мається на увазі передача її на баланс місцевих органів влади). За його словами, міськрада Дніпра погодила замовлення на випускників тільки для 3 з 13 ПТУ обласного центру. Ця проблема вже розглядалась й на парламентських слуханнях у Верховній Раді України, але безрезультатно.

В обговоренні доповіді також виступили голова профкому КБ «Південне» Олександр Пирогов, голова Криворізького міському профспілки працівників ЖКГ, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення Олександр Родь.

DSCN0152

В роботі пленуму взяла участь та виступила керівник департаменту профспілкового руху та звязків з громадськістю ФПУ Лариса Ровчак, яка розповіла про головні напрямки роботи Федерації щодо реалізації молодіжної політики. Робиться в цьому плані чимало, зокрема, в проекті нової Генеральної угоди є нові положення щодо цієї сфери. Але на стан справ негативно впливає відсутність ефективної державної програми підтримки молоді (насамперед, що стосується працевлаштування і гідної оплати праці, забезпечення житлом), а також спроби шляхом законодавчих змін обмежити права молоді, зокрема студентської, на профспілкове членство. І тут профспілки мають сказати своє слово. Лариса Володимирівна також відповіла на численні запитання учасників зібрання.

В ухваленій учасниками пленумі постанові передбачені конкретні заходи щодо активізації молодіжного профспілкового руху, посилення соціального захисту та підтримки молоді.

 У роботі Пленуму також взяли участь Голова ЦК Профспілки металургів і гірників Сергій Комишев, Голова Профспілки Космомаш Валерій Васильєв.

 

К. Вікторов,

Дніпропетровське обласне об'єднання профспілок