37741-1u

 

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про Порядок надання одноразової адресної допомоги молодим працівникам, залученим до роботи в селах i селищах». Документ розроблений на реалізацію ст.28 закону України «Про зайнятість населення» щодо надання молодим працівникам одноразової грошової допомоги.

Порядком визначено механізм надання одноразової адресної допомоги молодим працівникам, які уклали трудові договори на строк не менш як три роки iз закладами, підприємствами, установами та організаціями державної i комунальної форми власності, що розташовані в селах i селищах.

Кабінет міністрів має затвердити перелік професій, спеціальностей та напрямів підготовки фахівців, що мають найбільший попит на селі і за якими будуть надаватися гроші у вигляді одноразової допомоги. ЇЇ розмір дорівнює десяти мінімальним зарплатам і на сьогодні становить 11 тис.400 грн.

- Виходячи з того, що у сільській місцевості відчувається дефіцит професіоналів, які мають працювати у галузях освіти, охорони здоров’я, у сфері культури, - дійсно, державі потрібно застосовувати мотиваційні механізми. Одним з них можуть стати так звані «підйомні» - сказав у своєму коментарі перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, в. о. першого заступника Голови ФПУ Г.В.Осовий. Він зазначив, що за оцінкою Міністерства освіти і науки України, правом на отримання матеріальної допомоги цього року можуть скористатися від 4,5 – до 5 тис. осіб.

Під час обговорення питання було запропоновано, щоб таку допомогу отримували не лише ті спеціалісти, яки влаштовуються на роботу на державні підприємства і установи, але й молодь, яка іде працювати на підприємства приватної форми власності. Окрему увагу було приділено питанню відповідальності молодих фахівців, а саме – Порядком передбачено, що у випадках, коли молодий працівник, який отримав гроші, але не приступив до виконання своїх обов’язків за місцем роботи, або звільнився за власною ініціативою, або його звільнено за ініціативи власника з підстав порушення законодавства, - такі фахівці зобов’язані повернути суму отриманої допомоги до Державного бюджету.

 

 

Інформаційно-аналітичний центр ФПУ