3hwz3vqc7r

 

13 травня 2014 року відбулося підбиття підсумків виконання Генеральної угоди станом на 1 січня 2014 р.

Багатьом пунктам з молодіжних питань урядова сторона дала оцінку як таку, що «виконується». Проте у результаті обговорення і аргументованих доводів з боку профспілок вдалося переконати урядову сторону на те, щоб вона змінила свою оцінку на таку, що «не виконано», або «виконується частково».

 

Так, урядова сторона погодилася з тим, що не виконаними залишаються пункти щодо:

- організації розробки та затвердження Державної програмиу „Студентський та учнівський гуртожиток” з відповідним фінансуванням;

- порядку призначення та виплати стипендій, враховуючи обов’язкову залежність її від гарантованих і встановлених державою щорічних соціальних показників, успішності осіб, що навчаються, та належності їх до соціально незахищених категорій громадян.

- Також урядова сторона погодила оцінку низки пунктів з формулюванням «виконується частково», а саме:

збільшення видатків для надання кредитів на здобуття вищої освіти;

-​ реалізацію Міжгалузевої програми „Оздоровлення студентів”;

- проведення капітального та поточного ремонту студентських гуртожитків;

- виплату одноразової грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які працевлаштовуються на роботу за направленням у сільську місцевість;

- працевлаштування випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням.

 

Профспілкова сторона і надалі буде вимагати від урядової сторони виконання взятих на себе зобов’язань за пунктами з молодіжних питань, які передбачені Генеральною угодою.

Також за результатами обговорення досягнуто домовленість про залучення представників профспілкової сторони до участі в розробці відповідних проектів нормативно-правових актів.

 

Департамент розвитку

профспілкового руху