baku2014

 

 

10-11 вересня відбулася міжнародна молодіжна конференція: «Міграція і профспілки», ініціатором якої став Молодіжний комітет ПЄРР. Захід пройшов у Баку на запрошення Конфедерації профспілок Азербайджану.

У роботі конференції брали участь молоді фахівці та активісти, що представляють профцентри як країн СНД, так і країн ЄС, представники МКП і галузевих глобальних профспілкових федерацій EFFAT і PSI.

Федерацію профспілок України представляв Володимир Майданюк, член виконкому Молодіжної ради ФПУ.

Метою конференції було вироблення підходу до роботи з мігрантами у профспілкової молоді, а також обмін досвідом про існуючі програми залучення мігрантів в профспілкові організації та захисту їх прав.

З привітанням до учасників звернувся Президент AHIK, Саттар Мехбалиев. В ході пленарних засідань учасники отримали інформацію про політику і діяльність МКП по роботі з трудящими мігрантами та боротьбу з примусовою працею, про міжнародні норми і угоди, що регулюють міграцію на глобальному рівні. Було відзначено важливість нещодавно прийнятого протоколу до Конвенції МОП № 29, згідно з яким особлива увага приділятиметься запобіганню випадків примусової праці і захисту жертв.

Серед пріоритетних форм роботи МКП також були відзначені контроль за виконанням міжнародних стандартів у цій галузі, тристоронні консультації та підвищення ролі МОП в глобальному регулюванні, зниження впливу Генеральної угоди про торгівлю послугами 4 СОТ, де праця прирівнюється до товару, колективні дії профспілок, кампанії та лобіювання (кампанія «Без нас», спрямована на розширення прав мігрантів у країнах перебування, яка досліджує їх позитивний внесок в економіку приймаючої країни, кампанія за права мігрантів в Катарі при підготовці до ЧС 2022), а також співпраця з «профільними» неурядовими організаціями та об’єднаннями, підтримка двосторонніх ініціатив співпраці членських організацій.

Також в перший день конференції була представлена ​​інформація про міграційну політику Азербайджану, який за 20 років пройшов шлях від висилаючої країни до приймаючої.

Підсумком групової роботи першого дня стали спільні проблеми і виклики, з якими стикаються профспілки при роботі з мігрантами та залученні їх до профспілки. Основними стали: питання легалізації статусу мігрантів, їх робота «в тіні», заплутані способи виведення їх у правове поле; мовний і культурний бар’єр; різна ступінь агресивності суспільства по відношенню до приїжджих. Також були відзначені адміністративні та законодавчі бар’єри при залученні мігрантів до профспілки (сезонний/ тимчасовий характер роботи, відсутність трудового договору, «помилкова» самозайнятість і т.п.), а також психологічні (відсутність розуміння власних прав, «довіра» рекрутерам, соціальна ізоляція, страх втратити заробіток і бути висланим з країни тощо).

Другий день був присвячений регіональним і галузевим прикладам роботи і міжкордонного профспілкового співробітництва з міграції. Основну доповідь зробив Бела Галгоці, старший науковий співробітник Європейської профспілкового інституту з трудової мобільності в ЄС між Сходом і Заходом. У презентації характеризувалася трудова мобільність в країнах ЄС, в тому числі після розширення та впливу на неї кризи. Серед основних рис потоків мігрантів – невідповідність кваліфікації і роботи, асиметрична відкритість ринку праці, «туризм за соціальними виплатами». Представники EFFAT і PSI розповіли про програми, що проводяться їх галузевими профспілками щодо підтримки та органайзінгу мігрантів в ЄС та за його межами. Зокрема EFFAT протистоїть соціальному демпінгу в сільському господарстві, готельному бізнесі, м’ясопереробці, де мігранти, трудящі в країнах ЄС отримують мінімально можливу зарплату, працюючи в неприйнятних умовах. У PSI є окрема програма з міграції, спрямована на захист прав та охорону праці мігрантів, зайнятих в охороні здоров’я. Також вони прагнуть збільшити профспілкове охоплення серед мігрантів-працівників соціальних служб. Серед ініціатив цієї глобальної федерації – кодекс етичного найму: найм мігрантів не повинен стати альтернативою поліпшенню охорони праці. Також є проект PSI та МОП в СНД, куди залучені РФ, Вірменія, Грузія і Таджикистан.

Анна Сальникова, координатор програм МКП, зазначила основні тенденції міграційних потоків регіону СНД, також з презентацією про міграційну політику своїх профцентрів виступили представники ФНПР (Росія), DGB (Німеччина), GTUC (Грузія) і OPZZ (Польща).  

У ході другої сесії групової роботи учасники зробили спробу визначити роль своїх профорганізацій по роботі з міграцією і конкретні кроки щодо залучення мігрантів у профспілки, а також дати рекомендації для Молодіжного комітету та секретаріату ПЄРР.

Серед необхідних заходів були відзначені:  

1. на регіональному рівні: в приймаючих країнах - визначення регіонів /галузей/ підприємств, що наймають мігрантів (у тому числі неформальні і «сірі» схеми), неформальні контакти з трудящими мігрантами через органайзера/профспілкового активіста, можливо поза робочим місцем для виявлення проблем і порушень прав, співпраця з діаспорами, спільнотами та іншими організаціями, які користуються довірою мігрантів. Створення профспілкових гарячих ліній рідною мовою мігрантів. Інформування мігрантів про права та законодавство у країні перебування, профспілковий захист. «Декриміналізація» мігрантів за допомогою освітлення в ЗМІ позитивного вкладу їх праці у розвиток країни. У відсилаючих країнах - просвітництво та інформування про основи трудового і міграційного законодавства країни призначення і про профспілкові центри для мігрантів /можливостях профспілкового членства.  

2. на галузевому/федеральному рівні: участь у законотворчому процесі, зміцнення співпраці з міграційною службою (наприклад, участь у формуванні квот), розширення співпраці з профорганізаціями країн, між якими існують стабільні потоки мігрантів, введення єдиного «профспілкового паспорта».  

3. на міжнародному рівні - перелік ініціатив по роботі з мігрантами на території ПЄРР, двосторонніх угод. Міжнародна профспілкова акція на день мігранта - 18 грудня, в тому числі в соцмережах.

Учасники дійшли висновку, що профспілкам необхідно більш інтенсивно працювати з трудящими мігрантами на всіх рівнях, а молодіжні структури профспілок повинні зробити цей напрямок одним з пріоритетів своєї діяльності.

Результати та висновки конференції Молодіжний комітет ПЄЄР офіційно представить на Літній школі ПЄРР 6-7 жовтня.

 

За матеріалами ITUC

 

 

Департамент розвитку

профспілкового руху