Круглий стіл-3

 

9 липня 2015 року в рамках засідання Молодіжної ради Об’єднання профспілок Харківської області відбулося проведення круглого столу на тему: «Молодіжний профспілковий рух: акценти, завдання і пріоритети». Модератором заходу виступив член Молодіжної ради ОПХО, голова Молодіжної ради Харківської «Укрелектропрофспілки», член дансько-українського навчального проекту групи №1 Олександр Проскурня.

 

Тема участі молоді в профспілковому русі неодноразово була розглянута на різноманітних форумах, нарадах, конференціях, однак метою даного заходу було, в першу чергу, вивчення ситуації з молоддю на місцях, акцентування уваги на проблемних питаннях в роботі молодіжних профспілкових структур області, обмін досвідом, а також напрацювання пропозицій щодо подальшого розвитку молодіжного профспілкового руху України.

Учасникам круглого столу була представлена презентація стосовно статистичного огляду членства молоді в профспілках на рівні областей, галузей, України.

Узагальнюючим показником є питома вага профспілкової молоді у загальній чисельності членів профспілок України. Згідно даних на 01.01.2015 року, молоді в профспілках близько 37%, тобто 2,36 млн. осіб.

Однак, учасники круглого столу з сумом констатували поступове падіння профспілкового членства протягом останніх п’яти років з 8,5 млн. осіб в 2010 році до 6,4 млн. осіб в 2014 році. Були окреслені основі причини падіння, які носять об’єктивний і суб’єктивний характер.

 

Круглий стіл-1

 

В ході обговорення слово брали голова Молодіжної ради Об’єднання профспілок Харківської області Роман Артеменко, голова Молодіжної ради регіональної профспілкової організації працівників космомашу Олександр Білан, голова Молодіжної ради обласної ради авіабудівників Ігор Величко, голова Молодіжної ради обласної профспілки машинобудування та металообробки, член дансько-українського навчального проекту групи №2 Віктор Торопченко, заступник голови Молодіжної ради Північної ЕС НЕК «Укренерго» Вікторія Крохмаль, в.о. голови Молодіжної ради ДП завод «Електроважмаш» Катерина Гончарук тощо.

В якості експертів виступили заступник Голови Об’єднання профспілок Харківської області, член комісії Ради ФПУ з підготовки проекту Програми дій ФПУ на 2016-2021 роки Сергій Волков, голова первинної профспілкової організації ПАТ «Харківський тракторний завод», член комісії Ради ФПУ з підготовки проекту Програми дій ФПУ на 2016-2021 роки Валерій Дейнеко, заступник Голови Профспілки працівників космічного та загального машинобудування України, член комісії Ради ФПУ з підготовки пропозицій відносно змін до Статуту ФПУ Зоя Затенацька.

Серед запрошених та гостей слово брали голова первинної профспілкової організації ДНВП «Об’єднання Комунар» Михайло Ронін, начальник відділення Національної служби посередництва та примирення в Харківській області Сергій Лайков.

Були розглянуті питання:

- напрацювань Закону України «Про молодь» (автор Іван Крулько);

- стану профспілкової освіти в Україні та залучення до цієї роботи міжнародних профспілкових інституцій;

- дансько-українського навчального проекту;

- ролі культурно-масових заходів в житті молоді;

- інформаційного супроводу в діяльності профспілкових структур;

- обміну досвідом між молодіжними структурами області.

В ході засідання круглого столу було проведено анкетування, результати якого засвідчили певну тенденцію. Так, наприклад, на запит щодо пріоритетних аспектів роботи молодіжних профспілкових структур, були отримані наступні відповіді:

на локальному рівні (рівень підприємства, організації) слід звернути увагу на питання колективних договорів (зайнятість, заробітна плата, захист), залучення в профспілкові ряди молоді, первинна профспілкова освіта (обізнаність), дозвілля;

на територіальному рівні (рівень області) слід звернути увагу на питання профспілкового навчання, обміну досвідом, допомоги в реалізації заходів на місцях, об’єднавчим процесам молоді;

на галузевому рівні (галузь) слід звернути увагу на питання навчання, роботи з резервом профспілкових кадрів, підвищенні кваліфікації профспілкових кадрів.

 

Круглий стіл

 

Підсумком круглого столу стало прийняття відповідних Рекомендацій Об’єднанню профспілок Харківської області, Молодіжній Раді Об’єднання профспілок Харківської області, обласним галузевим профспілкам, первинним профспілковим організаціям, в тому числі - комісії Ради ФПУ з підготовки проекту Програми дій ФПУ на 2016-2021 роки та комісії Ради ФПУ з підготовки проектів постанов та резолюцій VII З’їзду ФПУ, а саме:

- активізувати роботу з розробки проектів основних документів VII З’їзду ФПУ;

- врахувати необхідність затвердження Концепції молодіжної політики ФПУ та Програми дій на період 2016-2021 роки з урахуванням молодіжної політики;

- внести зміни та доповнення в пункт 2 «Кадровий потенціал» розділу V «Потенціал профспілок» проекту Стратегії модернізації ФПУ, її членських організацій щодо ролі молоді в кадровій роботі профспілок тощо.

Після двогодинної дискусії та обговорення учасники круглого столу переконалися, що майбутнє – за сильними, відповідальними, наполегливими профспілками України, які динамічно розвиваються.

 

Круглий стіл-2

 

ОЛЕКСАНДР ПРОСКУРНЯ,

член Молодіжної Ради ОПХО, голова Молодіжної Ради Харківської «Укрелектропрофспілки», учасник дансько-українського проекту групи №1