12285922 1249531228396188 537740788 n

 

Молодіжна рада ФПУ занепокоєна тим, що 13.11.2015р. було зареєстровано у Верховній Раді України під № 3474  законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (щодо діяльності студентських профспілок)», внесеного народними депутатами України Маркевич Я. В., Рябчин О.М., Заліщук С.П., Климпуш-Цинцадзе І.О., Лещенко С.А.

Обгрунтуванням необхідності прийняття законопроекту, автори вказують -  недосконалість законодавства та обмеження права студентів на захист. Мета - відстоювання конституційних прав студентів на захист. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків: прийняття запропонованих змін сприятиме підвищенню студентської активності.

Законопроектом пропонується внести зміни в статтю 7 (членство у профспілках) та статтю 36 (обов'язки профспілок, їх об'єднань щодо захисту прав та інтересів своїх членів) Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», а саме доповнити положеннями щодо:

-        припинення участі у первинній організації профспілки особою, яка закінчує навчальний заклад;

-      визначення як підстави для поновлення у первинній організації профспілки особи, яка продовжує навчання за іншим освітньо-кваліфікаційним рівнем, повторну заяву громадянина (працівника);

-     встановлення обмеження права обиратись до виборних органів первинних профспілок виключно особам, які навчаються у цьому навчальному закладі;

-        обмеження строку повноважень членів виборних органів двома роками;

-       встановлення обов'язку для профспілок та їх об'єднань щорічно публікувати на своєму офіційному веб-сайті всю фінансову звітність.

Керівництво Молодіжної ради вважає, що запропоновані норми не є обґрунтованими та такими, що покращують діяльність студентських профспілкових організацій. Тим паче, перелік депутатів, які займалися розробкою документу свідчить про те, що зміни та доповнення були запропоновані  спеціалістами, які не мають практичних знань щодо діяльності студентських профспілок в Україні , їх функцій та пріоритетних завдань.

Молодіжна рада вважає, що запропонована законопроектом норма щодо автоматичного припинення особою, яка закінчила навчання у навчальному закладі,  її участь у первинній організації профспілки - є порушенням статті 36 Конституції України та статті 5 Закону України «Про громадські об’єднання» щодо права на свободу об’єднання у громадські організації та права добровільно у будь-який час у порядку, встановленому статутом, припинити членство (участь) у громадському об'єднанні. Запропонована норма є втручанням у статутну діяльність профспілкових організацій.

Новації такі, як: визначення як підстави для поновлення у первинній організації профспілки особи, яка продовжує навчання за іншим освітньо-кваліфікаційним рівнем, повторну заяву громадянина (працівника); встановлення обмеження права обиратись до виборних органів первинних профспілок виключно особам, які навчаються у цьому навчальному закладі –звужують права осіб на участь у професійних спілках, на добровільне припинення членства (участі), що суперечить статті 22 Конституції України та  погіршують існуючий  порядок  прийняття в члени профспілки та вибуття з неї, так як права, обов'язки членів профспілки, умови, порядок та підстави виключення з членів профспілки, обрання до виборних органів профспілки визначаютьсястатутом профспілки (п.п. 3, 4 ч. 3 ст. 14 Закону).

Встановлення обов'язку для профспілок та їх об'єднань щорічно публікувати на своєму офіційному веб-сайті всю фінансову звітність є порушенням норм чинного законодавства, яким забороняється втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх об’єднань у статутну діяльність профспілок, їх організацій та об’єднань (ч. 3 ст. 12 Закону, ч. 4 статті 34 Закону). Це також не  відповідає нормам міжнародного права. Відповідно до ст. 3 Конвенції Міжнародної організації праці № 87 «Про свободу асоціацій та захист прав на організацію» громадські організації самостійно опрацьовують свої статути та адміністративні регламенти, вільно обирають своїх представників, упорядковують свій апарат та свою діяльність, встановлюють порядок звітування керівних органів перед членами (учасниками).

Згідно з діючим законодавством фінансовий контроль за коштами профспілок здійснюють контрольно-ревізійні органи, обрані відповідно до статутів (положень) профспілок, їх об'єднань.

Зважаючи на вищевикладене, керівництво Молодіжної ради ФПУ прийняло рішення  про неприпустимість та недоцільність внесення змін в Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» в такому вигляді, без врахування думки профспілкової сторони.

Профспілкова молодь готова долучитися до доопрацювання та внесення власних пропозицій до законопроекту, які реально будуть здатні покращити позиції студентських профспілкових організацій.

Молодіжною радою ФПУ будуть направлені відповідні листи-звернення до Голів членських організацій ФПУ, які міститимуть роз’яснювальну інформацію щодо загроз законопроекту та заклик підтримати позицію Молодіжної ради ФПУ з метою  недопущення  прийняття зазначеного законопроекту № 3474  «Про внесення змін до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (щодо діяльності студентських профспілок)».

В разі запитань чи внесення пропозицій або коментарів, Ви можете звертатися листами на ел.адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Молодіжна рада ФПУ