ОбучениеФПУ028-1

 

Для об’єктивного та кваліфікованого здійснення профспілками громадського контролю за додержанням роботодавцем законодавства про охорону праці та захисту прав працюючих необхідно забезпечити якісне навчання з питань охорони праці на всіх рівнях профспілкового руху.

Попри  економічну кризу  Федерація профспілок України  системно працює над  підвищенням  рівня знань та  практичних навичок фахівців, які опікуються питаннями охорони праці. Так з 4 по 15 квітня 2016 року ФПУ провела двотижневе навчання і перевірку знань з питань охорони праці 48 технічних інспекторів праці та інших представників профспілкових організацій на базі  Академії праці, соціальних відносин та туризму ФПУ. Темами  занять були  –  розгляд  нормативної бази і законодавчих ініціатив та  їх обговорення, поглиблене вивчення  особливостей  здійснення громадського контролю, ознайомлення з європейськими директивами і міжнародними стандартами у сфері безпеки та гігієни праці,  з  досвідом країн Європи по  їх впровадженню тощо.  

 Як відомо,  у більшості  розвинутих країн світу з метою попередження аварій на виробництві, збереження життя та здоров’я працівників законодавство зобов’язує роботодавців займатися оцінкою та управлінням ризиками на робочих місцях.  Україна відповідно до Угоди про асоціацією з ЄС взяла на себе зобов’язання щодо впровадження таких міжнародних норм. Тому під час відповідного навчання було приділено особливу увагу  цим темам та практичним заняттям щодо визначення та оцінки професійних ризиків.

Високий рівень викладання дисциплін з охорони праці забезпечили викладачі Міжнародного інституту менеджменту, міжнародні аудитори з систем менеджменту у сфері безпеки і гігієни праці, а також фахівці Держпраці, Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці, експертно-технічних центрів, керівники та фахівці апарату ФПУ, досвідчені технічні інспекторі праці членських організацій ФПУ.

Характерною особливістю програми навчання було те, що практичні заняття, семінар-тренінги займали 50% від всього обсягу дисциплін з питань охорони праці. Організовано виїзні практичні заняття на підприємствах, під час яких проводились тренінги щодо оцінки стану охорони праці, розрахунки рівнів безпеки праці на робочих місцях, практичні аспекти здійснення громадського контролю та практика складання документів за її результатами  тощо.

Федерація профспілок України висловлює щиру вдячність за допомогу відвідування підприємств Голові правління ДАХК «Артем» Коробову В.К., Голові первинної профспілкової організації ДАХК «Артем» Кельїну О.Д., Генеральному директору ДП «Завод 410 Цивільної авіації» Подрєзі С.М., Голові первинної профспілкової організації цього підприємства Смородіну А.Ю., Голові Всеукраїнської профспілки авіабудівників України Жугаєвичу Я.В., головному технічному інспектору праці цієї профспілки Ліщинському С.М.

Слухачі ознайомилися  з цими підприємствами, які традиційно мають високі показники безпеки виробництва, не дивлячись на сучасні складні політичні та соціально-економічні труднощі. Це є результатом того, що керівники підприємств, служби охорони праці спільно з профспілковими організаціями приділяють питанням охорони праці значну увагу, передусім – попередженню виробничого травматизму та профзахворювань.

Також слухачі ознайомилися з виробничою діяльністю цих унікальних підприємств, побували в музеї Цивільної авіації, провели практичні заняття щодо оцінки рівня безпеки на робочих місцях, на яких випробували систему Елмері (досвід Фінляндії) в реальних виробничих умовах.

15 квітня за результатами перевірки знань з питань охорони праці групі технічних інспекторів праці та іншим представникам профспілок  вручено відповідні посвідчення.

У ході семінару більшість слухачів висловлювали пропозиції щодо зміцнення Технічної інспекції праці ФПУ, збереження високопрофесійного кадрового складу,  створення відділу технічної інспекції праці в апараті ФПУ та Головного навчально-методичного центру з питань охорони праці ФПУ для координації та методичного супроводу діяльності представників профспілок з питань охорони праці по всій Україні, проведення цього навчання на регіональному і галузевих рівнях, на рівні первинних профспілкових організацій, надання кваліфікованої допомоги, консультацій, здійснення заходів щодо його вдосконалення, впровадження сучасних європейських методик тощо.

Попереду велика робота, яку необхідно проводити разом з членськими організаціями ФПУ і всіма членами профспілок для практичного втілення набутих знань заради справи захисту прав працівників на безпечні і здорові умови праці. 

 

 

Горюн Т.М.,

головний спеціаліст –

технічний інспектор праці ФПУ

 

 

ОбучениеФПУ032-1

 

ОбучениеФПУ038-1

 

ФПУна410заводе076-1

 

ФПУна410заводе080-1

 

 

ФПУна410заводе172-1

 

ФПУна410заводе201-1

 

ФПУна410заводе089-1