55678 1

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та праці 17 квітня на своєму засіданні підтримав законопроект «Про внесення доповнень до Закону України «Про охорону праці» щодо врегулювання застосування штрафів до юридичних та фізичних осіб, які використовують найману працю».

Метою законопроекту є законодавче визначення порядку застосування штрафних санкцій до юридичних і фізичних осіб, за порушення ними законодавства про охорону праці та невиконання приписів посадових осіб органів виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

СПО об’єднань профспілок вносив пропозиції до цього документу, які було враховано. У законі передбачено:

- перелік випадків, які дають підстави для застосування штрафних санкцій,

- посадові особи, які мають право розглядати справи про накладення штрафів,

- строки розгляду таких справ та виконання рішень про накладення штрафу та ін.

- Ми задоволені тим, що Комітет ВР підтримав прийняття цього законопроекту, - сказав у своєму коментарі заступник Голови ФПУ С.Я.Українець. - Цей документ надає права інспекторам ініціювати штрафні санкції стосовно роботодавців за недотримання на підприємстві вимог стосовно охорони праці.

Важливим є те, що санкції спрямовуються саме на юридичну особу – на підприємство – а отже на власника, тобто той штраф, який буде накладатися на підприємство змушений буде платити власник. Таким чином, власник буде вимушений наводити порядок та вимагати від директора підприємства, менеджерів, щоб вони вживали заходів, спрямованих на дотримання норм трудового законодавства і законів про охорону праці. Таким чином, ці процеси переносяться на рівень внутрішніх стосунків власника й керівника підприємства. Я вважаю, коли санкції будуть направлені на власника – він віднайде інструменти виконання законодавства на підприємстві.

Закон має симулювати юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, створювати належні, безпечні і здорові умови праці, та стримуватиме цих суб’єктів від порушень законодавства про охорону праці.

Також варто зазначити, що, на думку профспілок, процеси дерегуляції не повинні негативно впливати на діяльність інституцій, які зобов’язані від імені держави здійснювати державний нагляд за дотриманням трудових прав і за збереженням життя і здоров’я працівників. Таких інспекцій дві – Державна інспекція України з питань праці і Держгірпромнагляд. Тому представники профспілок уважно слідкують під час прийняття актів КМУ за там, щоб у них не було обмежень повноважень названих органів.

Ми наголошуємо на тому, що є Конвенції Міжнародної організації праці, які ратифіковані Україною та регулюють питання інспекції праці – це 81 і 129. В них прописано, що державний інспектор має право у будь-який час доби без будь-якого попередження перевіряти дотримання трудових прав і виконання правил безпеки праці. Це дуже важливий елемент.

Хочу також висловити сподівання, що цей закон буде прийнятий Верховною Радою та забезпечить ефективний економічний вплив на дотримання роботодавцями законодавства про працю.

 ІАЦ