Кулик Ю.Н. 2013 010 006 Web

 

У квітневому номірі журналу «Вісник Пенсійного фонду України» опубліковано коментар Голови Федерації профспілок України Юрія Кулика щодо стану охорони праці та ролі держави та профспілок у вирішені актуальних проблем у цієї сфері.

 

«Незважаючи на певні позитивні зрушення в соціально-економічному розвитку країни, становище в сфері охорони праці залишається напруженим. Статистика вражаюча: майже 17 тисяч громадян щороку стають інвалідами праці, понад 300 тисяч постраждалих на виробництві та їх сімейодержують компенсацію за відшкодування шкоди внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання. З них близько 50 тисяч осіб отримують компенсацію у зв’язку з втратою годувальника. В шкідливих та небезпечних умовах праці на сьогоднішній день працює кожний четвертий робітник, збільшується кількість вперше виявлених профзахворювань, число яких зростає на 5-7 тисяч щорічно.

 

Профспілки вважають, що така ситуація є наслідком недостатньої уваги з боку роботодавців та держави до реалізації відповідних профілактичних заходів, відсутності ефективної системи медичного забезпечення і оздоровлення працюючих. А найголовніше – відсутності протягом останіх восьми років програмного документа, який би визначив державну політики у цієї сфері.

 

Для Федерації профспілок України, її членських організацій питання охорони праці, захисту та реалізації прав членів профспілок на гідну, а отже безпечну працю є пріоритетним напрямком діяльності. Якими ж засобами профспілки домагаються вирішенння цих питань? Це, перш за все, соціальний діалог, а також громадський контроль за безпекою та умовами праці.

 

Тільки за 2012 рік здійснено більше 5,5 тисяч перевірок дотримання роботодавцями законодавства з охорони праці. За їх результатами внесено близько 6,5 тисяч подань роботодавцям, органам державного нагляду і управління. Із них 85% - вирішено на користь працюючих.

 

Дуже важливо, що у співпраці із сторонами соціального діалогу було досягнуто конкретних позитивних результатів. Зокрема ми домоглися виконання більшості заходів Генеральної угоди про співпрацю між державою, роботодавцями та профспілками за 2010-2012 роки. Також сформовано проект заходів з охорони праці та здоров’я Генеральної угоди на 2013-2015 роки, укладено Угоду про співпрацю ФПУ з Держгірпромнаглядом, створено тристоронню робочу групу з питань розроблення та впровадження механізмів економічної заінтересованості роботодавців щодо створення безпечних і здорових умов праці.

Головний же резальтат – спільно розроблено та направлено на розгляд Верховної Ради України законопроект «Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки».

Хочу де-що детальніше зупинитися на суспільному значенні цієї Програми. Це по суті Національний план дій щодо вирішення проблем у сфері безпеки праці, зниження рівня виробничого травматизму та професійної захворюваності, збереження життя і здоров’я людини в процесі праці. Остання Програма діяла до 2005 року. За цей час накопичилося безліч проблем у сфері безпеки праці, які потребують вжиття заходів державного рівня і до цього часу комплексно не вирішувалися.

Профспілки уважно поставились до роботи над цією програмою.. Зазначу, що проект Програми розроблявся за участю Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань. Була утворена робоча група, яка фахово опрацювала основні розділи цього документу й надала свої висновки, внесла низку пропозицій, більшість яких включено до проекту Програми. Серед них: підготовка до ратифікації Конвенцій МОП № 121 «Про допомоги у випадках виробничого травматизму та № 187 «Про основи, які сприяють безпеці та гігієні праці», впровадження систем управління охороною праці на державному, галузевому та регіональному рівнях, розроблення та впровадження механізму виявлення фактів приховування випадків травматизму на виробництві та професійної захворюваності, відновлення підрозділів медицини праці на підприємствах, що дозволить виявляти професійні захворювання на ранніх стадіях і не допускати інвалідізації працівників.

Активна участь профспілок у розробці цієї Програми стала одним із чинників її успішного завершення та направленя на розгляд Верховної Ради України. На нашу думку, вона спрямована на вирішення зазначених проблем, бо передбачає приведення нормативно-правових актів з охорони праці у відповідність з вимогами міжнародного та європейського законодавства, удосконалення системи державного нагляду та громадського контролю за додержанням вимог законодавства про охорону праці та промислову безпеку. Ми вважаємо, що вона буде сприяти підвищенню ефективності систем управління охороною праці, рівня культури безпеки праці, впровадженню економічного стимулювання поліпшення стану охорони праці тощо.

За оцінками МОП, чотири відсотки світового ВВП витрачається в результаті нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Знаючи високу вартість поганих умов праці, ті, хто приймають рішення, повинні зробити безпеку та гігієну праці пріоритетом та розглядати їх в контексті сталого економічного розвитку, підвищення конкурентоспроможності, залучення інвестицій тощо. На сьогоднішній день необхідно вирішити стратегічне завдання: розробити нові шляхи досягнення культури безпечної й здорової праці в економіці, для того, щоб всі роботодавці і працівники всерйоз усвідомили свою відповідальність, просту, але важливу істину: прибутки не можна заробляти ціною життя і здоров’я працівників. Економічно доцільніше і гуманніше здійснювати профілактичні заходи, спрямовані на поліпшення умов праці і медичного обслуговування. Дешевше та набагато простіше попередити аварійні ситуації, ніж потім ліквідовувати їх наслідки.

Важливо пам’ятати, що нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання є питання не лише здоров'я працівників, але і питанням економіки і політики. Захист здоров'я працівників є одним з вирішальних чинників забезпеченні конкурентоспроможності робочої сили, високої продуктивності праці, залученні інвестицій для розвитку вітчизняних підприємств. Одночасно ФПУ ініціювала низку рішень, спрямованих на покращення соціального захисту, а саме – інвалідів праці, зокрема, підвищення розмірів їхніх пенсій. Ініціатива представників профспілок у правлінні Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, підтримано урядовою стороною і роботодавцями, реалізовано у 2012 році. Прийнято рішення про збільшення пенсій (щомісячних витрат) інвалідам праці відповідно до темпів росту номінальної середньої заробітної плати по країні. Тепер майже 250 тисяч потерпілих отримують щомісяця на 430-550 гривень більше, ніж до перерахунку. Загальна сума додаткових виплат людям становитиме понад 1 млрд.200 тисяч гривень.

Всі ці питання не можуть розглядатися кожне окремо. Даний проект спрямований зокрема на те, щоб питання безпеки та гігієни праці були розглянути разом з питаннями витрат для економіки з метою стимулювання уряду, соціальних партнерів та роботодавців прийняти це до уваги. Необхідність вирішення цих проблем стосується не тільки забезпечення конституційного права працівників на безпечні та здорові умови праці, збереження трудового потенціалу України, але й сприятиме сталому соціально-економічного розвитку України».

 

Інформаційно-аналітичний центр