8

 

 

 

Кабінет Міністрів України Розпорядженням від 23 серпня 2016 р. № 615-р проігнорувавши консультаціями з соціальними партнерами та вимогами абзацу другого пункту 7 §33 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 № 950 затвердив план заходів щодо дерегуляції господарської діяльності мета якого полегшити ведення бізнесу в Україні.

 

       В пояснювальній записці (пункт 9) до проекту зазначеного Розпорядження зазначено, що він не стосується соціально-трудової сфери, не має ознак регуляторного акту і не потребує консультацій з громадськістю. При цьому, він скасовує низку регуляторних нормативно-правових актів з охорони праці зареєстрованих у Мін’юсті, які готувалися і затверджувалися за участю профспілок і прямо стосуються соціально-трудової сфери. Але це ще не все. Замість того, щоб внести зміни до нормативно-правових актів з питань охорони праці щодо реєстрації підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, фунікулерів, тощо), парових та водогрійних котлів, посудин що працюють під тиском, тубопроводів пари та гарячої води, як це передбачено затвердженим планом по дерегуляції (пункт 48), взяли і Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 №166-р скасували ці акти без належного фахового обґрунтування (всього 26), нічого не запропонувавши їм на заміну.

     Такі дії призвели до наступних негативних наслідків: ускладнилось ведення бізнесу, створено правові прогалини у відносинах між роботодавцем та працівниками, роботодавцем та органами нагляду, що в свою чергу створює умови для суспільної напруги та конфліктних ситуацій. Крім того, руйнується існуючий організаційно-правовий механізм реалізації конституційних прав працівників у сфері охорони праці, Для державних і приватних підприємств це загрожує великими фінансовими та майновими витратами, що пов’язано із зниженням рівня забезпечення охорони здоров’я та безпеки на робочих місцях, зростанням травматизму і аварійності на виробництві, додаткового фінансового навантаження для бізнесу.

   За повідомленнями Мінекономрозвитку, Держрегуляторслужби та Держпраці планується скасувати ще близько 400 нормативно-правових актів з охорони праці Розпорядженнями Уряду, що на думку профспілок є протизаконним. Вже підготовлений Мін’юстом черговий проект Розпорядження, для чергового протизаконного скасування наряду з іншими 36 НПА з охорони праці. Перелік цих актів із зазначенням назви акту та реєстрації в Мін’юсті (чого немає в проекті і додатково підготовлено ФПУ), додається.

   Всі нормативно-правові акти, які наведені у цьму переліку, повністю відповідають чинному законодавству з охорони праці, прийняті уповноваженим на це суб'єктом нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямовані на регулювання поведінки суб'єктів правовідносин у певних галузях і вирішують процедурні питання щодо забезпечення належного рівня безпеки праці.

З огляду на це Спільним представницьким органом об’єднань профспілок направлено на адресу Мін’юсту і Кабінету Міністрів України листа в якому висловлюється категорична незгода з такими діями, наведено відповідну аргументацію і пропозиції.

 

Департамент охорони праці   ФПУ