А1

 

 

СПО об’єднань профспілок 6 серпня ц.р. не підтримав проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного гірничого нагляду» (далі – Порядок), який було направлено листом Держпраці від 18.07.2018 № 5712/1/10.3 – ДП-18.

 

В цілому СПО об’єднань профспілок підтримує доцільність прийняття цього акту, але редакція деяких його пунктів на цей час не відповідає окремим положенням Конвенції МОП №81, яка ратифікована Законом України.

Згідно з нормами, визначеними у статтях 15 та 19 Закону України «Про міжнародні договори і угоди» та частиною другою статті 3 Закону України «Про охорону праці», якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України, застосовуються норми міжнародного договору. Тому, основні заходи державного нагляду, зокрема і гірничого, мають проводитися переважно з урахуванням норм  Конвенцій МОП, які ратифіковано законами України, а норми Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» повинні застосовуватися тільки в тій частині, що не суперечить нормам Конвенцій.

Норми Конвенцій МОП №81 не знаходять належного прямого застосування, як джерела міжнародного права, зокрема у пунктах 9 та 21 проекту Порядку, та спрямовані на зменшення кількості і частоти здійснення заходів державного гірничого нагляду (контролю) у сфері безпеки і гігієни праці, що негативно вплине  на  рівень захисту безпеки та здоров’я працівників, стан дотримання суб’єктами господарювання гірничого законодавства.

Без належного нагляду та нормативного регулювання у цій сфері будуть виникати високі ризики, як для роботодавців, так і для працівників. Для роботодавців – високі фінансові та майнові збитки, зниження рівня безпеки та надійності їх підприємств, обмеження можливості для розвитку та залучення інвестицій.

За висновками Комітету із застосування стандартів Міжнародної конференції праці від 4 червня 2018 року за результатами обговорення звіту України за 2017 рік про дотримання Конвенції МОП № 81, Комітет МОП закликав Уряд України утриматися від будь яких обмежень на проведення інспекцій праці у майбутньому.

Загальний висновок СПО об’єднань профспілок щодо проекту акту, опрацьовано з урахуванням зауважень і пропозицій до нього Всеукраїнських профспілок працівників атомної енергетики та промисловості, вугільної промисловості, трудящих металургійної та гірничодобувної промисловості, Конфедерації вільних профспілок України.

 

Додатково:

 

ЛИСТ СПО обєднань профспілок до Державної служби України з питань праці

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ зауважень і пропозицій СПО об’єднань профспілок до проекту Порядку здійснення державного гірничого нагляду

 

 

Департамент охорони праці